Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-163 | wersja: v3.0.2

Kurs ten gruntownie przygotowywuje doświadczonych programistów Java do korzystania z Enterprise JavaBeans - standardu Java EE dla skalowalnych, bezpiecznych i transakcyjnych komponentów biznesowych. EJB 3.0 zrewidowało ten obszar rozwoju Java EE z ogromną poprawą łatwości użytkowania i bezproblemowej integracji z aplikacjami opartymymi na serwletach i JSF. Szkolenie to skupia się na specyfikacji 3.0, z kilkoma informacjami na temat kompatybilności z wersją 2.1. Uczestnicy zapoznaja się z podstawami racjonalności i architektury EJB, a następnie przechodzą do tworzenia encji i sesji ziaren. Nowe funkcjonalności dependency-injection w EJB3 sprawiają najwięcej kłopotu, dlatego też DI i JNDI zostają dokładnie omówione w osobnych rozdziałach, jak również to w jaki sposób komponenty znajduja siebie by stworzyć aplikacje. Kursanci dogłębnie poznają encje i Java Persistence API, a dodatkowo tzw. message-driven beans. Dalsza część kursu poświęcona jest zaawansowanych tematom, takim jak: transkacje, bezpieczeństwo i interceptory.

Wersja tego szkolenia przeznaczona jest do współpracy z Java EE 5 SDK, Update 7, która zawiera serwer aplikacji GlassFish w wersji 2.1 i TopLink jako dostawcy JPA. Inne warianty ze wsparciem JBoss i WebLogic są również dostępne.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie roli EJB w platformie Java EE.
 • Opisanie funkcjonalności, które zostały wprowadzone przez kontener EJB.
 • Budowanie bezstanowych ziaren sesji jako części warstwy usług lub SOA.
 • Konstruowanie encji JPA do reprezentacji rekordów trwałych danych wewnątrz aplikacji Java.
 • Wdrażanie systemów encji do zarządzania kompleksowymi modelami danych z adnotacjami 1:1, 1:N i N:N.
 • Zarządzanie transakcyjnym zachowaniem aplikacji opprzez techniki programistyczne i deklaratywne.
 • Wywołanie sesji EJB z poziomu aplikacji internetowej Java.
 • Wykorzystanie mechanizmu dependency injection i nazw JDNI do złożenia kompletnych systemów web/EJB z minimalnym wpływem i maksymalną elastycznością.
 • Implementacja message-driven beans do asynchronicznego przetwarzania skolejkowanych wiadomości.
 • Deklaracja i/lub programowanie granic transakcji, kontekstów trawłości oraz obsługa wyjątków do poprawnej kontroli logiki trwałości.
 • Stosowanie polityk autoryzacji opartych na rolach do EJB.
 • Budowanie interceptorów to przetwarzania przed, po, lub w trakcie wywołania metod biznesowych EJB.
 • Wykorzystanie zegarów EJB do określania regularnych zadań i odkładania przetwarzania.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Przegląd
  • Aplikacje klasy Enterprise
  • Kontenery i obiekty
  • Trzy kontenery
  • Łączność zdalna
  • Skalowalność i dostępność
  • Bezpieczeństwo
  • Kontrola transakcji
 2. Architektura
  • Czym jest EJB?
  • Typy ziaren
  • Odwrócenie kontroli
  • Adnotacja Bean-Type
  • Dependency Injection
  • Adnotacja @EJB
  • Serwer aplikacji GlassFish
  • Konsola administracyjna
  • Wdrażania aplikacji EJB
  • Konfiguracja źródeł danych
  • Cykl rozwoju i role
 3. Ziarna sesji
  • Rozdzielenie interfejsu/implementacji
  • Stanowe kontra bezstanowe
  • Adnotacja @Stateless
  • Cykl życia i przekształcenia stanu
  • Kontekst sesji
  • Adnotacja @Stateful
  • Przekształcenia stanowe
  • Singletony i póle
 4. Encje
  • Java Persistence API
  • Adnotacje trwałości
  • Konfiguracja przez wyjątki
  • Adnotacje ORM
  • Menadżer encji
  • Uzyskiwanie i użytkowanie EntityManager
  • persistance.xml
  • Typy @Enumerated i @Temporal
 5. Powiązania
  • Powiązania, liczebność i własność
  • Adnotacje
  • Jednostronne i dwustronne
  • Adnotacja @Embedded
 6. Java Persistence Query Language
  • OO Query Languages
  • Klauzula FROM i kierunkowość
  • Klauzula WHERE
  • Klauzula SELECT
  • Złączenia
  • Agrecja i grupowanie Aggregates and Grouping
  • Porządkowanie
 7. Dependency Injection
  • Systemy współzależne
  • Wzorzec fabryki
  • Wzorzec lokalizatora usług
  • "Dependency Injection"
  • Wstrzyknięcie przez magię?
  • Wstrzyknięcie przez typ
  • Wstrzyknięcie przez nazwę
  • Środowisko komponentowe
  • Deskryptory wdrożeniowe
  • Wpływ na stanowe ziarna sesji
  • JNDI
  • Podłączanie do zdalnych ziaren
  • Używanie mappedName
  • Kto może deklarować zależności
 8. Message-Driven Beans
  • Komunikacja asynchroniczna
  • Java Message Service
  • -Message-Driven Beans
  • Typy komunikatów
  • Wstrzykiwanie kolejek JMS
  • Konfiguracja JMS w GlassFish
 9. Transakcje
  • Transakcje ACID
  • Interfejs EntityTransaction
  • Atrybuty transakcji EJB
  • Konteksty trwałości
  • Rozszerzone konteksty trwałości
  • Poziomy izolacji
  • Trawłość zarządzana aplikacyjnie
  • Interfejs SessionSynchronization
  • Wpływ na JMS i MDB
 10. Obsługa wyjątków
  • Wyjątki Java
  • Zdalne wyjąki
  • Obsługa wyjątków EJB
  • Wyjątki systemowe
  • Wyjątki aplikacji
  • Kontrola transakcji
 11. Bezpieczeństwo
  • Uwierzytelnianie i autoryzacja
  • Deklaratywna autoryzacja
  • Role abstrakcyjne
  • Konkretne dziedziny
  • Konfiguracja dziedzin użytkownika w GlassFish
  • Programowalna autoryzacja
  • "Uruchom jako"
 12. Interceptory
  • EJB i AOP
  • Wzorzec Intercepting Filter
  • Interceptory EJB
  • Klasy adnotacyjne interceptorów
  • Interfejs InvocationContext
  • Powiązanie interceptorów do celów
  • Współdzielony cykl życia i kontekst
  • Interceptory i MDB
 13. Zegary
  • Usługa EJB Timer
  • Interfejs TimerService
  • Interfejs Timer
  • Metody Timeout
  • Uchwyty zegarów
  • Transakcje i zegary
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Solidne doświadczenie w programowaniu w Java i zrozumienie funkcjonalności 00 Java i języka Java-5 jest wymagane - kurs 103 Java Programming jest wymagany.
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji internetowych Java jest bardzo pomocne, lecz niekoniecznie wymagane.
 • Znajomość XML będzie przydatna do pisania deskryptorów wdrożeniowych, lecz nie jest wymagana - Kurs 501 Introduction to XML jest zalecany dla osób, które chcą lepiej zapoznać się z XML przed tym kursem.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Java

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 4600 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware