Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Kurs ten umożliwia doświadczonym programistą Javy korzystanie z frameworka Spring Web Flow do tworzenia prostych i złożonych aplikacji internetowych. Web Flow reprezentuje potężne nowe podejście do projektowania i tworzenia aplikacji internetowych, a także może opierać się na możliwościach konfiguracji własnej Spring.

Zaczniemy od wprowadzenia do modułu głównego Spring, który realizuje konfiguracje obiektów kontenera dostępnych dla aplikacji Web Flow jako kontekst aplikacji i oswoimy się z internetowym frameworkiem Spring jako podstawowym systemem Web Flow. Następnie przejdziemy do samego Web Flow i rozwoju kluczowych koncepcji przepływu, stanu, przejścia i działania. Dostaniemy średnio złożone aplikacje i rozpoczniemy z nimi pracę. Zobaczymy jak JavaBeans może być użyte do zasilania przepływu co równiez może być zaletą konfiguracji wstrzykiwania zależności Spring. Następnie przejdziemy do bardziej zaawansowanych technik, w tym niestandardowych konwerterów, validators i subflows.

Kurs podsumujemy przeglądem cyklu życia kontekstów funkcji takich jak FlowExecutionListener.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie zakresu, celu, i architektury Spring
 • Użycie Spring's bean factories i kontekstu aplikacji aby zadeklarować komponenty aplikacji, zamiast nieparametrycznego kodowania ich stanów i cyklów życia.
 • Użycie wstrzykiwania zależności do dalszego kontrolowania relacji z obiektami spoza bazy kodu Javy.
 • Używanie adnotacji aby wykorzystać post-procesory w Spring do zautomatyzowania instacji bean'ów i wiringu.
 • Tworzenie validatorów dla obiektów biznesowych i kojarzenie ich na poziomie aplikacji oraz przy użyciu unit-testów.
 • Tworzenie prostych aplikacji Web Flow, z deklaratywną kontrolą przepływu stron.
 • Wiązanie modeli beans do stron i kontrolowanie kiedy powinny a kiedy nie powinny wystąpić wiązania.
 • Wywołania metod Javy jako akcji w kontrolerach, obiektach usługowych i innych JavaBeans umieszczonych w Web Flow albo jednoelementowych zakresach Spring.
 • Instalacja niestandardowego wiązania danych logicznych.
 • Rozwijanie logiki walidacji dla poszczególnych modelów beans i widoków stanów.
 • Tworzenie bardziej złożonych aplikacji w master flows i subflows
 • Obserwacja postępów przepływu przy użyciu wywołania listenera przepływu i implementacja kolektorów w jednym lub więcej cyklach życia haków.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do Spring
  • Przegląd Spring
   • Java EE: Dobry, zły i brzydki
   • Wprowadzenie do Framework'ów
   • Pozycja wartości Spring
   • Kontener Spring
   • Aplikacje internetowe
   • Trwałe wsparcie
   • Programowanie aspektowe
   • Moduł Java EE
   • Integracja innych frameworków
  • Kontenery
   • JavaBeans, Reconsidered
   • Wzorzec factory pattern
   • Odwrócenie sterowania(IoC)
   • XML Widok: Deklarowanie Beans'ów
   • Java Widok: Wykorzystanie Beans'ów
   • Singletony i prototypy
  • Tworzenie i konfiguracja instancji
   • Konfiguracja przy pomocy właściwości
   • Konfiguracja Przestrzenie nazw
   • Notacja p:
   • Dziedziczenie(Konfigutacja) bean'ów
   • Konfiguracja przy pomocy Konstruktorów
   • Bean Post-Processors
   • Lifecycle Hooks
   • Integracja istniejącego kodu Factory
  • Wstrzykiwanie zależności
   • Systemy Złożone
   • Składanie wykresów obiektów
   • Wstrzykiwanie zależności
   • Relacje pojedyńcze i wielokrotne.
   • Schematy uzytkowe
   • Bean Aliases
   • Inner Beans
   • Autowiring
   • @ Component, @ Service, & Company
   • @ Autowired Properties
   • Najlepsze praktyki z adnotacjami Spring
  • Składanie modeli obiektów
   • Kolekcje i mapy
   • Wsparcie dla Java Generics
   • Schemat Spring Utility
   • Autowiring dla wielu Beans'ów
   • Kolejność tworzenia instancji
   • Bean Factory kontra Application Context
  • Walidacja
   • Walidatory
   • Obiekty błędów
   • ValidationUtils
   • Komunikaty o błędach i lokalizacji
   • Zagnieżdżone ścieżki obiektów
 1. Moduł Web Spring
  • Moduł Web
   • Servlety i JSP: Czego brakuje
   • Wzorzec projektowy MVC
   • Wzorzec Front Controller
   • DispatcherServlet
   • Cykl żądanie/odpowiedź
   • Wzorzec Strategy
   • JavaBeans jako komponenty Web
   • Kontekst aplikacji web
   • Mapowanie uchwytu
   • "Tworzenie" Modelu
   • Resolvery widoku
  • Dostosowywanie sterowania przepływem
   • Opcje HandlerMapping
   • Opcje ViewResolver
   • Tworzenie łańcuchów Resolwerów widoku
   • Przekierowania wyzwalane
 1. Spring Web Flow
  • Wprowadzenie do Spring Web Flow
   • Spring Web Flow
   • Związek ze Spring
   • Jak to działa: czas tworzenia
   • Jak to działa: czas żądania
   • Całkowicie odwrócona kontrola
   • Schemat Web Flow
   • Przepływy, stany i przejścia
   • Model Beans
  • Stany i przejścia
   • Przepływ
   • Widok stanów
   • Przejścia
   • Cykl życia Hooks
   • Kodowanie poleceń w widokach HTML
   • Globalne przejścia
   • Web Flow URLs
  • Akcje
   • zmienne
   • Zakresy
   • Akcje
   • Język wyrażeń
   • Obiekty niejawne
   • Uzycie Spring Beans
   • Akcje i decyzje stanów
   • Kolejność wydarzeń
  • Beans'y i zakresy
   • Model wiązania i Beans
   • Zakresy Web Flow
   • Zakres przepływów
   • Widok zakresu
   • POST
   • REDIRECT
   • GET
   • zakres Flash (Flash Scope)
   • Singletony Spring kontra zakres. Web Flow
   • Zależności @Autowired
  • Wiązania
   • Wiązanie do modelu
   • MessageContext
   • Komunikaty pakietów
   • Komunikaty o błędach raportowania
   • Konwertery
   • ConversionService
   • Podejście deklaratywne
  • Walidacja
   • Walidacja
   • ValidationContext
   • Przypisywanie Walidatorów
   • Adaptacja Walidatorów Spring
   • MessageBuilder
  • Subflows
   • Projektowanie z Web Flow
   • Wejście i wyjście przepływu
   • Stany Subflow
   • Zakres konwersacji
   • Subflows jako Factories
   • Przejścia dynamiczne
   • Stany akcji jako punkty połaczeń
  • Cykl zycia
   • Obserwacja wykonania przepływu
   • FlowExecutionListener
   • RequestContext
   • FlowSession
   • Widok Javy z definicji przepływów
   • Implementacja separatorów
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Programowanie w Javie - Kurs 103 jest doskonałym przygotowaniem.
 • Podstawowa wiedza z XML - zaleca się Kurs 501.
 • Programowanie Servletów - warto rozważyć Kurs 110.
 • Bardzo dobra znajomość JSP - Kurs 112 moze okazać się przydatny.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.
Prowadzący Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Java

Web Design i Programowanie


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

CENA 4600 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware