Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia dlearning

Dwudniowe szkolenie budujące kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Pod-czas kursu omawiane są kolejne etapy procesu zarządzania ryzykiem, a także najważniejsze metody szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Szkolenie obejmuje zarówno wykłady teoretyczne, wzbogacone licznymi przykładami, jak i praktyczne ćwiczenia.

Program kursu opracowany został na podstawie obecnie obowiązującej normy ISO/IEC 27005:2008 (Information technology -- Security techniques -- Information security risk management).

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie znaczenia zarządzania ryzykiem w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej realizację procesu zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • Poznanie najważniejszych metod szacowania ryzyka opisanych w standardzie ISO 27005
 • Praktyczne ćwiczenie zaprezentowanych technik, ułatwiające zastosowanie wiedzy w codziennej działalności uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia:

 • Menadżerowie IT zaangażowani w zarządzanie ryzykiem w organizacji i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Konsultanci IT
 • Inne osoby zainteresowane tematyką zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Zarządzanie ryzykiem w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 2. Omówienie procesu zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
  • Ustanowienie kontekstu (podstawowe kryteria, zakres i granice, organizacja i odpowiedzialność za proces zarządzania ryzykiem)
  • Szacowanie ryzyka (identyfikacja, analiza i ocena ryzyka)
  • Metody postępowania z ryzykiem (redukcja, utrzymanie, unikanie, transfer)
  • Akceptowanie ryzyka
  • Komunikacja
  • Monitorowanie i przegląd ryzyka
 3. Identyfikacja i określenie wartości aktywów, szacowanie wpływu incydentu
 4. Przykłady zagrożeń
 5. Określenie podatności
 6. Podejście do szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji
  • Macierz ryzyka
  • Ranking zagrożeń
  • Szacowanie wartości w oparciu o prawdopodobieństwo i możliwe konsekwencje ryzyka
 7. Ograniczenia w redukcji ryzyka
 8. Ćwiczenia
 9. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia
 10. Wybór właściwej metody oceny ryzyka
  • Czynniki wpływające na wybór metody
   • Dostępność zasobów
   • Natura i stopień niepewności
   • Poziom skomplikowania
  • Omówienie katalogu metod oceny ryzyka
 11. Szczegółowe omówienie wybranych metod oceny ryzyka
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Szkolenie adresowane zarówno do uczestników zaznajomionych z metodykami szacowania ryzyka jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę w tym obszarze.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy szkolenia „Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji” otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające informacje i przykłady praktyczne.

Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

2500 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

2 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin