Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia dlearning

Dwudniowe szkolenie ISO 31000 budujące kompetencje w zakresie kompleksowego wdrożenia skutecznego, efektywnego i spójnego programu zarządzania ryzykiem w organizacji IT. Dostarcza niezbędnej wiedzy i umiejętności do zbudowania struktury zarządzania ryzykiem, a także realizacji działań składających się na optymalny proces zarządzania ryzykiem w organizacji IT.

Szkolenie obejmuje zarówno wykłady teoretyczne, wzbogacone licznymi przykładami, jak i praktyczne ćwiczenia oparte na studiach przypadków. Prezentuje dobre praktyki m.in. w zakresie identyfikacji, analizy, szacowania oraz postępowania z ryzykiem w działalności organizacji IT. Przybliża także najważniejsze i najczęściej stosowane metody oceny ryzyka.

Program kursu opracowany został na podstawie obecnie obowiązujących norm dot. obszaru ryzyka: ISO 31000:2009 (Principles and Guidelines on Implementation) i ISO/IEC 31010:2009 (Risk Management – Risk Assessment Techniques).

Cele szkolenia:

 • Poznanie obecnie obowiązujących koncepcji, metod i standardów efektywnego zarządzania ryzykiem
 • Ujednolicenie stosowanych pojęć związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • Zdobycie umiejętności wdrożenia programu zarządzania ryzykiem w organizacji zgodnie z wytycznymi standardu ISO 31000
 • Poznanie najważniejszych i najczęściej stosowanych metod oceny ryzyka opisanych w standardzie ISO 31010
 • Praktyczne ćwiczenie zaprezentowanych technik, ułatwiające zastosowanie wiedzy w codziennej działalności uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy odpowiedzialni za rozwijanie polityki i zapewnienie skutecznego zarządzania ryzykiem w organizacji, jako całości lub w obrębie określonych obszarów, projektów lub działań
 • Kierownicy projektów, programów, właściciele procesów biznesowych włączeni w realizację procesu zarządzania ryzykiem w tym w ocenę ryzyka
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Pracownicy działów audytu wewnętrznego zajmujący się oceną skuteczności organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Inne osoby wykorzystujące metody zarządzania ryzykiem i zainteresowane tematyką oceny ryzyka

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie
  • Prezentacja standardów, wytycznych i metodyk w zakresie zarządzania ryzykiem
  • Przedstawienie definicji związanych z zarządzaniem ryzykiem
  • Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem
 2. Struktura zarządzania ryzykiem
  • Projektowanie (zrozumienie organizacji, ustanowienie polityki, odpowiedzialność, integracja z procesami, zasoby, sposoby wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i raportowania)
  • Wdrażanie zarządzania ryzykiem, monitoring, przegląd i ciągłe doskonalenie struktury
 3. Omówienie procesu zarządzania ryzykiem
  • Zewnętrzna i wewnętrzna komunikacja i konsultacje
  • Ustanowienie kontekstu (określenie celów organizacji, środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, kontekstu procesu zarządzania ryzykiem)
 4. Ćwiczenia
 5. Definiowanie kryteriów oceny istotności ryzyka
 6. Ćwiczenia
 7. Ocena ryzyka
  • Identyfikacja ryzyka
  • Analiza ryzyka (konsekwencje, prawdopodobieństwo, ocena istniejących środków kontroli, poziom ryzyka);
  • Jakościowe i ilościowe podejście do analizy ryzyka
  • Szacowanie i określenie nastawienia do ryzyka
 8. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia
 9. Postępowanie z ryzykiem
  • Metody postępowania z ryzykiem
  • Opracowanie i wdrożenie planów postępowania z ryzykiem
 10. Monitorowanie i przegląd procesu zarządzania ryzykiem
 11. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
 12. Ćwiczenia
 13. Metody oceny ryzyka – część 1
  • Listy kontrolne
  • Preliminary hazard analysis
 14. Ćwiczenia
 15. Metody oceny ryzyka – część 2
  • Structured „What-if” Technique (SWIFT)
  • Analizy scenariuszy:
   • Analiza pojedynczej straty („Root cause analysis”)
   • Analiza drzewa błędów („Fault tree analysis”)
   • Analiza drzewa zdarzeń („Event tree analysis”)
  • Analiza „bow-tie”
 16. Ćwiczenia
 17. Podsumowanie szkolenia
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Szkolenie adresowane zarówno do uczestników zaznajomionych z metodykami zarządzania i oceny ryzyka jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę w tym obszarze.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.

Prowadzący

Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy szkolenia "ISO 31000 - Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem w organizacji IT" otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające informacje i przykłady praktyczne.

Pozostałe szkolenia Compendium CE | Normy ISO

Szkolenia powiązane tematycznie

Szkolenia Biznesowe

Normy ISO

Zarządzanie ryzykiem

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 2500 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin