Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-251 | wersja: v4.2

Kurs ten jest przeznaczony dla doświadczonych programistów, którzy chcą się dowiedzieć jak tworzyć aplikacje pod system Android od Google.

Kursanci będą budować różne niewielkie aplikacje przykładowe, usługi, projekty widget’ów a także będą pracować aż dojdą do tworzenia większych aplikacji obejmujących różne techniki projektowe UI.

Pomimo, że jest to kurs wprowadzający, skupia się on na praktycznych problemach, które spotyka programista. Podstawowe zadanie podczas szkolenia to zbudowanie głównej aplikacji, która łączy popularne funkcje mobilne takie jak mapy i multimedia z usługami internetowymi RESTful i ze standardem JPA zapewniającym trwale połączenie z w pełni funkcjonalną bazą danych (15 tabel, 998 wierszy). Mobilna cześć aplikacji zawiera 47 klas Javy i 8 różnych działań. Wspierające aplikacje, które też powstają w ramach ćwiczeń zapewniają powtarzanie kluczowych technik, takich jak użycie zadań asynchronicznych, komunikacja z zewnętrznymi aplikacjami i obsługę błędów.

Kurs oparty jest na najnowszej wersji systemu Android wersja 4.2 „Jelly Bean”

Szkolenie to jest również szkoleniem zalecanym przed kursem 252. Intermediate Android Development, który zawiera zagadnienia dotyczące sieci, komunikacji między procesami, stosowanie mediów, map z lokalizacją itd.

Cele szkolenia:

 • Poznanie architektury systemu Android OS
 • Instalacja i wykorzystanie odpowiednich narzędzi do programowania w środowisku Android w tym, IDE, emulatora urządzenia i narzędzi do profilowania
 • Zrozumienie architektury aplikacji Androida, włączając w to role zadań stosu, działań i usług.
 • Budowanie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem fragmnets, formularzy widget’ów, pól tekstowych, list, tabel i innych
 • Użycie zaawansowanych widget’ów UI do przewijania, grupowania i kontroli szablonu
 • Poznanie aktualnego menu dostępnego w Android action bar
 • Przechowywanie danych aplikacji na urządzeniu przenośnym w wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci
 • Wsparcie ustawień/preferencji konkretnego użytkownika używając Android Preferences API.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. System operacyjny Android
  • Elementy mobilnych formularzy
  • Wersja Androida
  • Aplikacje i pliki APK
  • Architektura procesu
  • Rola Javy
  • Hello, Dalvik
  • Co jest w środku a co na zewnątrz
  • Usługi
  • Interfejs użytkownika
  • Pamięć i Pamięć masowa
  • Usługi systemu operacyjnego
  • Komunikację międzyprocesowa
 2. Rozwój Android
  • Android SDK
  • Menadżer SDK i AVD
  • Konfiguracja emulatora
  • Eclipse
  • Zasoby
  • Pliki APK
  • Proces budowania
  • Klasa R
  • Aktywa
  • Dalvik Debug Monitor Server
  • Android Debugger (adb)
  • Polecenia powłoki
  • Android Log i LogCat
  • Ant
 3. Aplikacje
  • Działania i Fragments
  • Cykl życia działań
  • Metoda onCreate
  • Szablony i widoki
  • Metoda findViewById
  • Zadania i "Back Stack"
  • Zamiary i wyniki
  • startActivity i Related Methods
  • Klasy niestandardowe aplikacji
  • Współdzielony stan aplikacji
 4. Projektowanie interfejsu użytkownika
  • Szablony XML
  • Parametry szablonów
  • Model pudełkowy (Box Model)
  • Gravity
  • Usługa LayoutInflater
  • Widoki i adaptery
  • Widget formularzy
 5. Fragments i Multi-Form Design
  • Fragments API
  • Czas życia Fragment
  • Związki pomiędzy Activity i Fragment
  • Possible Cardinalities
  • Komunikacja pomiędzy Activity i Fragment
  • Argumenty dla Fragment
  • Callback Interfaces
  • Projektowanie dla Multiple Form Factors
  • Fragments on the Back Stack
 6. Views, Adapters i Dialogs
  • Style i motywy
  • Orientacja widoku
  • Adapters
  • Dialog Fragments
  • Prezentacja i zarządzanie Dialogs
  • Używanie AlertDialog
 7. Praca z tekstem
  • Metody wprowadzania
  • Rodzaje wejść: Telefon, E-mail, data, czas ...
  • DatePicker i TimePicker
  • Okna dialogowe Date- i Time-Picking
  • Zapewnianie automatycznego uzupełniania
  • Korzystanie ze schowka
  • Linkification
 8. Praca z listami
  • AdapterView i Subclasses
  • Adapter i Subinterfaces
  • ListView i ListAdapter
  • Spinner i SpinnerAdapter
  • Obsługa wyboru elementu
  • Niestandardowe Adapters
  • ExpandableListView i ExpandableListAdapter
 9. Praca z tabelami
  • Definiowanie komórek tabeli
  • Statyczne układy tabeli
  • Tabele dynamiczne
  • Wiązanie danych
  • Używanie szablonów wiersza
  • Zarządzanie ID
 10. Grafika i zdarzenia niskopoziomowe
  • Rysowanie na Canvas'ie
  • Obiekt Paint
  • Obsługa zmiany rozmiaru i orientacji
  • Obsługa zdarzeń dotykowych
  • Praca z Drawables
  • Kształty Drawables
  • Bitmapy Drawables
  • 9-Patch Bitmaps
  • Niestandardowe Drawables
  • Drawing Cache i praca z bitmapami
 11. Menu i pasek poleceń (Action Bar)
  • Opcje i kontekst Menu
  • Pasek poleceń
  • Zasoby rodzajów Menu
  • Usługa MenuInflater
  • Menu i Klasy MenuItem
  • Obsługa wyboru Menu
  • The Escape from switch/case!
  • Korzystanie z Dispatch Map
  • Building Menus Dynamically
 12. Pamięć lokalna
  • System plików Android
  • Pamięć wewnętrzna
  • Formaty plików
  • Parsowanie JSON
  • Pamięć i cykl zycia aplikacji
  • Pamięć zewnętrzna
  • Pamięć prywatna kontra media publiczne
  • Uprawnienia
  • Sprawdzanie Dostępności
  • Ustawienia
  • Ustawienia zasobów
  • PreferencesFragment
  • PreferencesManager
  • Czytanie Ustawień
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Doświadczenie w programowaniu w Java jest wymagane, udział w szkoleniu 103. Java Programming (6.0) lub 103. Java Programming (7.0) jest doskonałym przygotowaniem do tego szkolenia
 • Posiadanie wiedzy z zakresu powiązanych technologii takich jak aplikacje webowe, projektowanie UI, SQL, XML, usługi webowe. Wiedza ta nie jest bezwzględnie wymagana, ale zdecydowanie podnosi poziom wyciąganych korzyści z tego szkolenia
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Informacje dodatkowe

Wspierane środowisko IDE: Eclipse Juno

Uczestnicy szklenia kodują, budują, wdrażają i testują wszystkie ćwiczenia z poziomu IDE. Wykorzystują pełne Android SDK i jego wtyczki Eclipse i emulatory urządzeń.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Source Frameworks

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Web Design i Programowanie

Programowanie mobilne

Java

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 4600 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware