Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zaawansowanych koncepcji programistycznych w języku JavaScript, stosowanych przy tworzeniu aplikacji webowych (Single Page App).

Omówione zostaną paradygmaty programowania obiektowego i funkcyjnego, przydatne w tworzeniu aplikacji wzorce projektowe, wzorce i biblioteki MV* tworzone w JavaScript, a także “best practices” i “pułapki” związane z programowaniem w JavaScript.

Ponadto przedstawiony będzie nowoczesny “warsztat” programisty JS, z uwzględnieniem zaawansowanych narzędzi developerskich dostępnych w przeglądarkach, testowaniem poprawności kodu oraz narzędziami typu “build tool”.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Programowanie obiektowe w JS
  • Przypomnienie wiadomości
  • Obiekty
  • Własności
  • Metody
  • Konstruktory
  • Dziedziczenie
  • Polimorfizm
  • Zakresy (scope) zmiennych i funkcji
 2. Programowanie funkcyjne (funkcjonalne) w JS
  • Podstawowe funkcje:
   • each
   • map
   • fold (reduce)
   • partial (curry)
   • compose
   • filter
   • every / some
  • Tworzenie programów za pomocą dostępnej biblioteki funkcji
 3. Wzorce projektowe używane w JS
  • Czym są wzorce projektowe?
  • Elementy wzorca
  • Wzorce:
   • Moduł (module)
   • Obserwator (observer)
   • PubSub (publisher / subscriber)
   • Konstruktor (constructor)
   • Mediator
   • Fasada (facade)
   • Polecenie (command)
   • Mixin
   • Obietnice (promises / deferreds)
 4. Wzorce MV*
  • Wprowadzenie - Smalltalk MVC
  • Wzorzec MVC
   • Model
   • View
   • Controller
  • Wzorzec MVP
   • Model
   • View
   • Presenter
  • Wzorzec MVVM
   • Model
   • View
   • ViewModel
  • “Stabilne” biblioteki MV*
   • Backbone
   • Knockout.js
 5. Modularyzacja aplikacji JS
  • Standard AMD
   • require.js
  • Standard CommonJS
  • Przyszłość: ECMAScript Harmony
 6. Narzędzia programistyczne
  • Firebug
  • Chrome Developer Tools
   • Konsola (console)
   • Podgląd DOM (elements)
   • Zasoby (resources)
   • Sieć (network)
   • Źródła (sources)
   • Linia czasu (timeline)
   • Profilowanie (profiler)
   • Audyty (audits)
  • js hint / js lint
 7. Testowanie kodu
  • testy jednostkowe qUnit
   • asercje
   • testy
   • moduły
 8. Profilowanie i optymalizacja kodu
  • silnik V8
  • garbage collector
  • dereferencja
  • korzystanie z closures
  • hoisting
  • unikanie reflow
  • walka z jank
 9. Zaawansowana architektura aplikacji JS
  • czym są “duże aplikacje”?
  • założenia architektoniczne
  • problemy “dużych aplikacji”
  • decoupling
  • fasadowanie bibliotek
  • mediator
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • znajomość JavaScript na poziomie co najmniej dobrym
 • dobra znajomość HTML
 • podstawowa znajomość CSS
 • dobra znajomość podstawowych technik programowania (zmienne, typy, pętle, kontrola przepływu, funkcje)
Rekomendowane szkolenia
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

2800 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

3 dni

Dostępne terminy