Szkolenia CIW

Cel szkolenia

kod: CIW-DE

Kurs Database Essentials koncentruje się na podstawach korzystania z relacyjnych baz danych. Kursanci będą uczyć się o wspólnych elementach baz danych, tabelach, strukturach oraz typach danych. Dowiedzą się czym są zapytania oraz w jaki sposób można je tworzyć. Będą badać mechanizmy importu i eksportu danych. Nauczą się podstaw Structured Query Language (SQL) do zarządzania i manipulowania danymi. Pozyskane umiejętności będą mogli wykorzystać do tworzenia podstawowych tabel baz danych, kwerend oraz raportów.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli:

 • Opisać cel i zastosowanie baz danych, korzyści z nimi związanych oraz Big Data
 • Zidentyfikować elementy i funkcje baz danych takie jak: tabele, zapytania, klucze główne i obce, relacje tabel, raporty, SQL
 • Tworzyć tabele baz danych, organizować ich zawartość z wykorzystaniem wielu typów danych, dodając rekordy, usuwać rekordy, edytować oraz sortować rekordy
 • Udostępniać dane w bazie, rozwiązywać problemy, importować i eksportować dane z arkusza kalkulacyjnego oraz tworzyć raporty

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
  • Korzystanie z baz danych
  • Wprowadzanie do programu Microsoft Access
  • QUIZ
 2. Składniki bazy danych oraz ich funkcje
  • Podstawy baz danych
  • Tabele, pola, rekordy
  • Zapytania
  • Klucze tabel i relacje
  • Raporty           
  • Structured Query Language (SQL)
  • Aplikacje bazodanowe
  • QUIZ
 3. Tworzenie i organizowanie baz danych
  • Tworzenie i zarządzanie tabelami
  • Tworzenie, edycja i sortowanie tabel
  • Aktywność: Tworzenie baz danych
  • QUIZ
 4. Manipulacja i udostępnianie danych w bazie danych
  • Rozwiązywanie typowych problemów z błędami w bazie danych
  • Tworzenie zapytań do bazy danych
  • Tworzenie połączeń tabel
  • Importowanie i eksportowanie danych z bazy
  • Tworzenie raportów
  • QUIZ
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Każde ze szkoleń z programu ICT kończy się egzaminem certyfikacyjnym, który stanowi końcową ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczestnika danego szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest poprzez uzyskanie imiennego certyfikatu w formie cyfrowej, który można dodatkowo samodzielnie wydrukować.

Każdy egzamin certyfikacyjny zawiera 30 pytań wielokrotnego wyboru, które są losowane z większej puli i generowane przez system testowy w losowej kolejności. Maksymalny czas trwania egzaminu to 45 min. Kandydaci, aby pozytywnie zakończyć egzamin i uzyskać certyfikat muszą zdobyć minimum 73% poprawnych odpowiedzi. Jeśli kandydat nie zda egzaminu certyfikującego za pierwszym razem ma maksymalnie dwa dodatkowe podejścia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu nie ma możliwości jego powtórzenia np. w celu uzyskania lepszego rezultatu procentowego.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca CIW (CIW Certified Instructor).

Informacje dodatkowe

Egzaminy

Jednym z kluczowych elementów projektu „ICT Database Essentials” są zarówno częściowe testy, które na bieżąco sprawdzają przyswajaną wiedzę jak i końcowy egzamin certyfikacyjny. Testy częściowe będące elementami poszczególnych modułów danego szkolenia pozwalają instruktorowi na ocenę bieżących postępów uczestnika, natomiast końcowy egzamin stanowi podsumowanie i potwierdzenie opanowania danej technologii.

Testy sprawdzający

Testy sprawdzające są wykonywane pod nadzorem instruktora i stanowią one ocenę gotowości kandydata do egzaminu podsumowującego/certyfikacyjnego, który, co ważne, jest nadzorowany przez inną osobę niż ta, która prowadziła dane szkolenie. Instruktor na podstawie raportu podsumowującego wyniki testów sprawdzających może zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować skorzystania z dodatkowych materiałów i ćwiczeń dotyczących określonego obszaru tematycznego. Uczestnicy szkoleń mogą powtarzać testy sprawdzające dowolną ilość razy w zależności od uznania instruktora.

Pozostałe szkolenia CIW | ICT

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Transformacja Cyfrowa

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia CIW

Harmonogram szkoleń CIW