Szkolenia CompTIA

Cel szkolenia dlearning

Certyfikat The CompTIA Project+ jest rozpoznawanym na całym świecie dokumentem potwierdzającą wiedzę na temat cyklu życia, ról oraz umiejętności potrzebnych do efektywnego wprowadzania, planowania, wykonywania, monitorowania i kończenia prac nad projektem. Ten międzynarodowy niezależny certyfikat wymaga zdania egzaminu CompTIA Project+ PK0-003.

Na tym kursie skupiającym się w szczególności na przygotowaniu do egzaminu CompTIA Project+ certification  zdobędą Państwo wiedzę oraz umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami informatycznymi oraz biznesowymi.

Wiedza oraz umiejętności wymagane do zdania egzaminu zostały wybrana na podstawie analizy I szczegółowych badań na temat aspektów wiedzy potrzebnej w branży. Na podstawie zebranych wyników stworzyliśmy program kładący szczególny nacisk na umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w wybranym środowisku.

Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia CompTIA Project+ Prep Course realizowanego w Compendium CE, otrzymuje darmowy voucher egzaminacyjny PK0-003 CompTIA Project+ Certification Exam.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Ogólne zapoznanie z tematyką zajęć
  • Przedstawienie wymagań, jakie należy spełnić w celu zaliczenia pierwszego etapu kursu
  • Przedstawienie ogólnej charakterystyki projektów
  • Podsumowanie kroków niezbędnych do wdrożenie projektu
  • Wytłumaczenie znaczenia poszczególnych elementów projektu
  • Przedstawienie zarysu poszczególnych etapów w życiu projektu
  • Wytłumaczenie różnic pomiędzy poszczególnymi typami organizacji prowadzenia projektu.
 2. Planowanie projektu
  • Przygotowanie wstępnego planu projektu na podstawie otrzymanego wstępnej charakterystyki
  • Wykorzystanie Work Breakdown Structure (WBS) oraz WBS dictionary w procesie planowania projektu
  • Zarys zarządzania zmianami w projekcie.
  • Opracowanie harmonogramu projektu w oparciu o WBS, zakres projektu i zapotrzebowanie na zasoby
  • Implementacja odpowiednich narzędzi/metod w celu uzyskania oczekiwanego produktu końcowego
  • Ocenienie wpływu zastosowanych narzędzi na projekt na podstawie przykładowego scenariusza.
  • Zidentyfikowanie wewnętrznych i zewnętrznych elementów planu komunikacyjnego
  • Zarys elementów polityki zarządzania ryzykiem
  • Ustalenie ról oraz wymaganych zasobów na podstawie ich dostępności i w oparciu o WBS
  • Identyfikacja poszczególnych elementów planu zarządzania jakością
  • Identyfikacja elementów planu zarządzania kosztami
  • Wyjaśnienie procesu zamówień w wybranej sytuacji
  • Wyjaśnienie celów i etapów planu przejściowego
 3. Wykonanie oraz przekazanie projektu
  • Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Przedstawienie roli spotkań projektowych oraz czynności z nimi związanych
  • ) Przedstawienie celu i wpływu ładu organizacyjnego na realizację danego projektu
  • Wskazanie na na podstawie wybranego scenariusza możliwego miejsce wystąpienia problemu oraz zaproponowanie jego rozwiązania
 4. Kontrola zmian i komunikacji
  • Wprowadzenie procedury zarządzania zmianami w przedstawionym scenariuszu
  • Ocena wpływu potencjalnych zmian do potrójnego ograniczenia
  • Ustalenie na podstawie planu zarządzania ryzykiem odpowiedniej reakcji na potencjalne zagrożenia / incydenty bezpieczeństwa.
  • Na podstawie zadanego scenariusza, wykonanie odpowiednich technik bilansowania zasobami
  • Przedstawienie działań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości projektu końcowego.
  • Określenie działań mających na celu doprowadzenie projektu to stanu zgodnego ze specyfikacją.
  • Przeanalizowanie oraz zinterpretowanie rezultatu EVM (Earned Value Measurement) na podstawie wybranego scenariusza.
  • Wdrażanie dystrybucji informacji w oparciu o plan komunikacji na podstawie wybranego scenariusza
  • Rozpoznanie potrzeb komunikacyjnych dla odległych i / lub pośrednich członków zespołu projektowego
 5. Zakończenie projektu
  • Wyjaśnienie znaczenia i korzyści wynikających z formalnego zamknięcia projektu
  • Określenie okoliczności, w których może wystąpić zamknięcie projektu . Omówienie kroków, które należy podjąć w powyższej sytuacji.
  • Przedstawienie komponentów oraz przeznaczenie dokumentacji zamknięcia
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Uczestnik powyższych zajęć powinien mieć przynajmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu, zarządzaniu oraz tworzeniu projektów małych zraz średniej wielkości.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony imiennie oraz na firmę sygnowany przez firmę CompTIA. Ponadto kurs ten przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikacyjnego prowadzącego do uzyskania tytuły CompTIA Project+, który jest realizowany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE.

Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia CompTIA Project+ Prep Course realizowanego w Compendium CE, otrzymuje darmowy voucher egzaminacyjny PK0-003 CompTIA Project+ Certification Exam.

Prowadzący Autoryzowany wykładowca CompTI.
Zobacz więcej szkoleń CompTIA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.5100 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin