Szkolenia HPE

Cel szkolenia

To 3-dniowe szkolenie jest kontynuacją kursu Certified Data Center Professional. Zapewnia ono uczestnikom dalszą wiedzę specjalistyczną pozwalającą im weryfikować oferty składane przez dostawców pod kątem poprawności, sprawności i wydajności. To niezbędne szkolenie dla profesjonalnych kierowników centrów przetwarzania danych i innych pracowników ośrodków obliczeniowych. Szkolenie kończy się egzaminem CDCS® akredytowanym i administrowanym przez EXIN. Certyfikat CDCS® jest wymagany w przypadku osób zamierzających zdobyć status Certified Data Center Expert.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Pzegląd projektu/cyklu życia centrum przetwarzania danych
  • Przegląd etapów cyklu życia centrum przetwarzania danych
  • Planowanie, modyfikowanie struktury i ciągłe usprawnianie
 2. Warstwy
  • Historia definicji „warstw”
  • Definicje, kategorie i punkty pomiarowe warstw
  • Opcje nadmiarowości
  • Metodyka TIMS (Tiered Infrastructure Maintenance Standards)
 3. Zagadnienia i standardy związane z budynkami
  • Wymagania w dziedzinie obciążenia i grubości podłogi
  • Stopień ochrony przeciwpożarowej dla ścian i szyb
  • Ochrona przed wybuchem
  • Kuloodporność
  • Ochrona przeciwwłamaniowa
 4. Zaawansowane zagadnienia dotyczące podłogi technicznej i sufitu podwieszanego
  • Wytyczne dotyczące instalacji podłogi technicznej pozwalające zapewnić, że wykonawcy zainstalują odpowiednio zamkniętą i wypoziomowaną podłogę tego typu
  • Wybór odpowiednich płytek i ich lokalizacja
  • Konstrukcje podłogowe niwelujące oddziaływania sejsmiczne
  • Wybór odpowiedniego sufitu podwieszanego
 5. Zaawansowane systemy zasilania
  • Schemat infrastruktury zasilania
  • Agregaty prądotwórcze
  • Systemy zasilania awaryjnego (UPS)
  • Filtry harmonicznych
  • Systemy akumulatorów
 6. Zaawansowane aspekty związane z polem elektromagnetycznym
  • Różnice między polem elektromagnetycznym wokół obwodów jedno- i trójfazowych oraz przewodów szynowych
  • Dostępne możliwości pomiaru pola elektromagnetycznego i interpretacja wyników pomiarów jednoosiowych i złożonych
  • Wytyczne dotyczące bezpiecznej odległości dla sprzętu i ludzi
  • Obliczanie współczynnika tłumienia pola elektromagnetycznego dla ekranów ochronnych
  • Przenikalność i nasycenie materiałów
 7. Zaawansowane systemy chłodzenia
  • Definicje klas środowiskowych i specyfikacje termiczne
  • Przepływ powietrza wokół sprzętu oraz definicje i limity dla parametru Delta-T
  • Planowanie rozmieszczenia sprzętu naziemnego, stelaży i urządzeń chłodzących
  • Obliczanie i konwersja wymagań CFM
  • Specyfikacje dotyczące systemów klimatyzacji oraz kryteria wyboru właściwego klimatyzatora o odpowiedniej mocy i przepływie
  • Techniki optymalizacji przepływu powietrza
  • Wytyczne dotyczące nadmiarowości klimatyzatorów
  • Wytyczne dotyczące chłodzenia cieczą w centrach przetwarzania danych
 8. Zaawansowana ochrona przeciwpożarowa
  • Trójkąt spalania i elementy pozwalające zatrzymać pożar
  • Szczegóły dotyczące systemów wykrywania ognia (VESDA, VIEW, czujniki dymu)
  • Zagadnienia dotyczące instalacji czujników
  • Różnice między systemami wodnymi, suchymi instalacjami tryskaczowymi i systemami wstępnego reagowania, a także przyczyny i sposoby wykrywania ich nieskuteczności
  • Szczegóły dotyczące systemów gaśniczych zawierających gazy obojętne, fluorowane gazy cieplarniane oraz halony, a także kryteria wyboru właściwego gazu dla określonego centrum przetwarzania danych
  • Obliczanie zawartości gazu wystarczającej do powstrzymania ognia
  • Inne wymogi dotyczące gazowych systemów gaśniczych (czas uwalniania, czas utrzymywania, wymagania w zakresie instalacji rur i inne istotne czynniki)
  • Wymagania dotyczące paneli przeciwpożarowych
  • Sprawdzanie instalacji, elementy wymagające weryfikacji oraz sposób przeprowadzania kontroli
  • Nowe techniki przeciwpożarowe pozwalające zapobiec pożarowi jeszcze przed jego powstaniem
 9. Zarządzanie okablowaniem
  • Okablowanie zasilające i sieciowe w stelażu
  • Etykiety zgodne z normą TIA-606
 10. Środowisko pracy
  • Regulacje, specyfikacje, efekty i limity dotyczące emisji hałasu
  • Zanieczyszczenia generowane przez centrum przetwarzania danych i klasyfikacje ośrodków obliczeniowych
  • Pomiary, standardy i limity
  • Środki zapobiegawcze i sposoby unikania problemów
  • Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
 11. Wydajność centrum przetwarzania danych
  • Wskaźniki sprawności energetycznej
  • Sposoby pomiaru sprawności energetycznej i wartości dopuszczalne w zestawieniu z branżą
  • Sposoby uzyskiwania oszczędności energetycznych w centrum przetwarzania danych, różne techniki oszczędzania energii we wszystkich częściach obiektu, np. na poziomie aplikacji/systemów, chłodzenia, dystrybucji zasilania
 12. Pytania i odpowiedzi, przegląd zagadnień i przygotowanie do egzaminu Egzamin próbny Egzamin CDCS®
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Uczestnicy szkolenia Certified Data Center Specialist - CDCS® muszą dysponować ważnym certyfikatem Certified Data Center Professional - CDCP® HK258S
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HPE.

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | Data Center

Szkolenia powiązane tematycznie

Przechowywanie danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 5650 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE