Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia dlearning

Szkolenie Język C++ i jego zastosowanie w praktyce programistycznej uczy, jak stosować ten język do różnych zadań programistycznych. Jednym z tematów kursu jest zaznajomienie uczestników z wersją standardu C++, który oficjalnie nosi nazw C++11. Standard ten został zatwierdzony przez organizację ANSI/ISO i jest znany jako norma (ISO/IEC 14882:2011). Kompilatory zgodne z tym standardem zapewniają przenośność oprogramowania na różnych platformach, na co w tym szkoleniu będziemy zwracać szczególną uwagę. Aktualnie został zatwierdzony nowy standard C++14, w którym wprowadzono wiele małych modyfikacji. Te zmiany również uwzględnione będą na kursie. W ramach kursu odpowiadamy na pytania: Jak stosować język C++ w konkretnym środowisku systemu operacyjnego? oraz jak budować użyteczne aplikacje, które można uruchomić na różnych systemach operacyjnych?

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie.
  • Historia języka C++.
  • Programowanie obiektowe.
  • Narzędzia programisty języka C++.
 2. Organizacja systemów komputerowych.
  • Architektura komputerów
  • Systemy operacyjne.
  • Języki programowania.
  • Środowisko uruchomieniowe programów.
 3. Elementy języka C.
  • Struktura programu.
  • Funkcje w języku C.
  • Typy danych języka C.
  • Sterowanie przebiegiem programu.
 4. Funkcje systemu operacyjnego.
  • System operacyjny Linux.
  • System operacyjny Windows.
  • Zarządzanie plikami, katalogów i pamięcią.
  • Procesy, wielowątkowość i szeregowanie.
  • Zarządzanie sygnałami.
  • Czas i zegary.
 5. Programowanie obiektowe w języku C++.
  • Definicja klasy i obiektu,
  • Relacje pomiedzy klasami..
  • Przeciążanie operatorów.
  • Szablony.
 6. . Wprowadzenie do standardowej bibloteki szablonów.
  • Wprowadzenie do kontenerów i iteratorów.
  • Dynamiczne klasy tablic.
  • Klasy: list, set i map.
  • Definicja wyrażeń lambda.
  • Elementy zaawansowanego programowania w C++.
 7. Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI)
  • Podsystem X-Windows.
  • Win32Api.
  • Biblioteka FLTK.
 8. Wprowadzenie do grafiki 3D.
  • Grafika 2D.
  • . Wstęp do programowania w DirectX.
  • Wstęp do programowania w OpenGL.
 9. Programowanie aplikacji internetowych.
  • Gniazda w usłudze TCP/IP.
  • Zastosowanie biblioteki Wt do programowania aplikacji.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Znajomości jednego z systemów operacyjnych na poziomie użytkownika.
 • Znajomości dowolnego języka programowania na poziomie podstawowym.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

3200 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

5 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin