Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia dlearning

Szkolenie Niezawodność programów w C++. Testowanie oprogramowania uczy, jak testować programy napisane w tym języku. Wprowadzeniem do kursu jest zaznajomienie uczestników z zaawansowanymi elementami standardu C++11. oraz standardu C++14. Klasyczne testowanie programów wykonuje się po jego napisaniu. Omówimy metodologię pisania programów sterowanego testami (TDD), która implementowana jest w trakcie budowania oprogramowania. Budowanie złożonych systemów oprogramowania jest działanie zespołowym. Przestawione zostaną takie metody jak: programowanie ekstremalne, programowanie zwinne, DSDM, FDD, LSD.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie.
 2. Zaawansowane funkcje języka C++ oraz wprowadzenie do standardowej biblioteki szablonów STL .
  • Co to są szablony w języku C++?
  • Programowanie z użyciem wyrażeń lambda.
  • Wykorzystanie sprytnych wskaźników.
  • Kontenery STL.
  • Iteratory STL..
  • Algorytmy STL.
  • Implementacja wyjątków w języku C++.
 3. Struktura funkcjonalna oprogramowania.
  • Klasy i moduły.
  • Powiązania wewnętrzne w modułach.
  • Powiązania międzymodułowe.
  • System oprogramowania i jego specyfikacja zewnętrzna.
  • Cykl życia oprogramowania.
 4. Testowanie systemów oprogramowania.
  • Model odziaływania w procesie wdrażania oprogramowania.
  • Aksjomaty testowania oprogramowania.
  • Definicja błędu programu.
  • Klasyfikacja błędów.
  • Koszty błędów.
  • Typy i herarchia testów.
   • Testy jednostkowe (modułowe).
   • Testy integracyjne
   • Testy funkcjonalne
   • Testy systemowe
   • Testy akceptacyjne
   • Testy regresyjne.
   • Testy w fazie utrzymywania systemu
  • Narzędzia wspomagjące testowanie.
  • Dokumentacja testowa - plan testów. Dokument IEEE 829
 5. Projektowanie niezawodnego opogramowania.
  • Klasy błędów i ich wpływ na działanie programu.
  • Błędy wykonania i ich obsługa za pomocą wyjątków.
  • Refaktoryzacja, analiza kodu redudantnego.
  • Testowanie wstępujące i testowanie zstępujące.
  • O programowaniu sterowanym testami(TDD).
   • Cykl TDD: Red>>Green>>Refactor.
   • Trzy reguły TDD.
  • Zastosowanie narzędzia CppUTest.
  • Zastosowanie frameworka Google C++ Mock.
  • Testowanie jednostkowe przy pomocy Boost.Test.
 6. Realizacja oprogramowania w zespole.
  • Programowanie ekstremalne.
  • Scrum - iteracyjna i inkrementalna metodyka prowadzenia projektów.
  • Dynamic Systems Development Method(DSDM).
  • Feature Driven Development (FDD).
  • Lean Software Development(LSD).
 7. Uwagi końcowe.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Umiejętności pisania i uruchamiania programów w języku C++.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

3200 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

5 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin