Szkolenia Oracle

Cel szkolenia dlearning

This Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals training delivers the fundamentals of SQL and PL/SQL along with the benefits of the programming languages using Oracle Database technology. You'll explore the concepts of relational databases.

Learn To:

 • Write queries against single and multiple tables, manipulate data in tables and create database objects.
 • Use single row functions to customize output.
 • Invoke conversion functions and conditional expressions.
 • Use group functions to report aggregated data.
 • Create PL/SQL blocks of application code that can be shared by multiple forms, reports and data management applications.
 • Develop anonymous PL/SQL blocks, stored procedures and functions.
 • Declare identifiers and trap exceptions.
 • Use DML statements to manage data.
 • Use DDL statements to manage database objects.
 • Declare PL/SQL Variables.
 • Conditionally control code flow (loops, control structures).
 • Describe stored procedures and functions.
 • Retrieve row and column data from tables.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Introduction
  • Overview of Oracle Database 12c and related products
  • Overview of relational database management concepts and terminologies
  • Introduction to SQL and its development environments
  • The HR schema and the tables used in this course
  • Oracle Database documentation and additional resources
 2. Retrieve Data using the SQL SELECT Statement
  • List the capabilities of SQL SELECT statements
  • Generate a report of data from the output of a basic SELECT statement
  • Use arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement
  • Invoke Column aliases
  • Concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
  • Display the table structure using the DESCRIBE command
 3. Restricted and Sorted Data
  • Write queries with a WHERE clause to limit the output retrieved
  • Describe the comparison operators and logical operators
  • Describe the rules of precedence for comparison and logical operators
  • Usage of character string literals in the WHERE clause
  • Write queries with an ORDER BY clause
  • Sort the output in descending and ascending order
  • Substitution Variables
 4. Usage of Single-Row Functions to Customize Output
  • List the differences between single row and multiple row functions
  • Manipulate strings using character functions
  • Manipulate numbers with the ROUND, TRUNC, and MOD functions
  • Perform arithmetic with date data
  • Manipulate dates with the DATE functions
 5. Conversion Functions and Conditional Expressions
  • Describe implicit and explicit data type conversion
  • Describe the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
  • Nesting multiple functions
  • Apply the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
  • Usage of conditional IF THEN ELSE logic in a SELECT statement
 6. Aggregated Data Using the Group Functions
  • Usage of the aggregation functions in SELECT statements to produce meaningful reports
  • Describe the AVG, SUM, MIN, and MAX function
  • How to handle Null Values in a group function?
  • Divide the data in groups by using the GROUP BY clause
  • Exclude groups of date by using the HAVING clause
 7. Display Data From Multiple Tables
  • Write SELECT statements to access data from more than one table
  • Join Tables Using SQL:1999 Syntax
  • View data that does not meet a join condition by using outer joins
  • Join a table to itself by using a self join
  • Create Cross Joins
 8. Usage of Subqueries to Solve Queries
  • Use a Subquery to Solve a Problem
  • Single-Row Subqueries
  • Group Functions in a Subquery
  • Multiple-Row Subqueries
  • Use the ANY and ALL Operator in Multiple-Row Subqueries
  • Use the EXISTS Operator
 9. SET Operators
  • Describe the SET operators
  • Use a SET operator to combine multiple queries into a single query
  • Describe the UNION, UNION ALL, INTERSECT, and MINUS Operators
  • Use the ORDER BY Clause in Set Operations
 10. Data Manipulation
  • Add New Rows to a Table
  • Change the Data in a Table
  • Use the DELETE and TRUNCATE Statements
  • How to save and discard changes with the COMMIT and ROLLBACK statements
  • Implement Read Consistency
  • Describe the FOR UPDATE Clause
 11. DDL Statements to Create and Manage Tables
  • Categorize Database Objects
  • Create Tables
  • Describe the data types
  • Understand Constraints
  • Create a table using a subquery
  • How to alter a table?
  • How to drop a table?
 12. Other Schema Objects
  • Create, modify, and retrieve data from a view
  • Perform Data manipulation language (DML) operations on a view
  • How to drop a view?
  • Create, use, and modify a sequence
  • Create and drop indexes
  • Create and drop synonyms
 13. Introduction to PL/SQL
  • PL/SQL Overview
  • List the benefits of PL/SQL Subprograms
  • Overview of the Types of PL/SQL blocks
  • Create a Simple Anonymous Block
  • Generate the Output from a PL/SQL Block
 14. PL/SQL Identifiers
  • List the different Types of Identifiers in a PL/SQL subprogram
  • Usage of the Declarative Section to Define Identifiers
  • Use of variables to store data
  • Scalar Data Types
  • %TYPE Attribute
  • Bind Variables
  • Sequences in PL/SQL Expressions
 15. Write Executable Statements
  • Basic PL/SQL Block Syntax Guidelines
  • How to comment code?
  • SQL Functions in PL/SQL
  • Data Type Conversion
  • Nested Blocks
  • Operators in PL/SQL
 16. Interaction with the Oracle Server
  • SELECT Statements in PL/SQL to Retrieve data
  • Data Manipulation in the Server Using PL/SQL
  • The SQL Cursor concept
  • Learn to use SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
  • How to save and discard transactions?
 17. Control Structures
  • Conditional processing Using IF Statements
  • Conditional processing Using CASE Statements
  • Simple Loop Statement
  • While Loop Statement
  • For Loop Statement
  • The Continue Statement
 18. Usage of Composite Data Types
  • PL/SQL Records
  • The %ROWTYPE Attribute
  • Insert and Update with PL/SQL Records
  • Associative Arrays (INDEX BY Tables)
  • INDEX BY Table Methods
  • INDEX BY Table of Records
 19. Explicit Cursors
  • Understand Explicit Cursors
  • Declare the Cursor
  • How to open the Cursor?
  • Fetching data from the Cursor
  • How to close the Cursor?
  • Cursor FOR loop
  • Explicit Cursor Attributes
  • FOR UPDATE Clause and WHERE CURRENT Clause
 20. Exception Handling
  • What are Exceptions?
  • Handle Exceptions with PL/SQL
  • Trap Predefined Oracle Server Errors
  • Trap Non-Predefined Oracle Server Errors
  • Trap User-Defined Exceptions
  • Propagate Exceptions
  • RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure
 21. Stored Procedures and Functions
  • What are Stored Procedures and Functions?
  • Differentiate between anonymous blocks and subprograms
  • Create a Simple Procedure
  • Create a Simple Procedure with IN parameter
  • Create a Simple Function
  • Execute a Simple Procedure
  • Execute a Simple Function
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Recommended Related Training Courses:

 • Using Java - for PL/SQL and Database Developers
 • Oracle Database: SQL Tuning for Developers
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu sygnowane przez firmę Oracle.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca Oracle.

Pozostałe szkolenia Oracle | Database Application Development

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 7450 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia

Najbliższe szkolenia Oracle

Harmonogram szkoleń Oracle