Szkolenia Oracle

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

This Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals training delivers the fundamentals of SQL and PL/SQL along with the benefits of the programming languages using Oracle Database technology. You'll explore the concepts of relational databases.

Learn To:

 • Write queries against single and multiple tables, manipulate data in tables and create database objects.
 • Use single row functions to customize output.
 • Invoke conversion functions and conditional expressions.
 • Use group functions to report aggregated data.
 • Create PL/SQL blocks of application code that can be shared by multiple forms, reports and data management applications.
 • Develop anonymous PL/SQL blocks, stored procedures and functions.
 • Declare identifiers and trap exceptions.
 • Use DML statements to manage data.
 • Use DDL statements to manage database objects.
 • Declare PL/SQL Variables.
 • Conditionally control code flow (loops, control structures).
 • Describe stored procedures and functions.
 • Retrieve row and column data from tables.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Introduction
  • Overview of Oracle Database 12c and related products
  • Overview of relational database management concepts and terminologies
  • Introduction to SQL and its development environments
  • The HR schema and the tables used in this course
  • Oracle Database documentation and additional resources
 2. Retrieve Data using the SQL SELECT Statement
  • List the capabilities of SQL SELECT statements
  • Generate a report of data from the output of a basic SELECT statement
  • Use arithmetic expressions and NULL values in the SELECT statement
  • Invoke Column aliases
  • Concatenation operator, literal character strings, alternative quote operator, and the DISTINCT keyword
  • Display the table structure using the DESCRIBE command
 3. Restricted and Sorted Data
  • Write queries with a WHERE clause to limit the output retrieved
  • Describe the comparison operators and logical operators
  • Describe the rules of precedence for comparison and logical operators
  • Usage of character string literals in the WHERE clause
  • Write queries with an ORDER BY clause
  • Sort the output in descending and ascending order
  • Substitution Variables
 4. Usage of Single-Row Functions to Customize Output
  • List the differences between single row and multiple row functions
  • Manipulate strings using character functions
  • Manipulate numbers with the ROUND, TRUNC, and MOD functions
  • Perform arithmetic with date data
  • Manipulate dates with the DATE functions
 5. Conversion Functions and Conditional Expressions
  • Describe implicit and explicit data type conversion
  • Describe the TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
  • Nesting multiple functions
  • Apply the NVL, NULLIF, and COALESCE functions to data
  • Usage of conditional IF THEN ELSE logic in a SELECT statement
 6. Aggregated Data Using the Group Functions
  • Usage of the aggregation functions in SELECT statements to produce meaningful reports
  • Describe the AVG, SUM, MIN, and MAX function
  • How to handle Null Values in a group function?
  • Divide the data in groups by using the GROUP BY clause
  • Exclude groups of date by using the HAVING clause
 7. Display Data From Multiple Tables
  • Write SELECT statements to access data from more than one table
  • Join Tables Using SQL:1999 Syntax
  • View data that does not meet a join condition by using outer joins
  • Join a table to itself by using a self join
  • Create Cross Joins
 8. Usage of Subqueries to Solve Queries
  • Use a Subquery to Solve a Problem
  • Single-Row Subqueries
  • Group Functions in a Subquery
  • Multiple-Row Subqueries
  • Use the ANY and ALL Operator in Multiple-Row Subqueries
  • Use the EXISTS Operator
 9. SET Operators
  • Describe the SET operators
  • Use a SET operator to combine multiple queries into a single query
  • Describe the UNION, UNION ALL, INTERSECT, and MINUS Operators
  • Use the ORDER BY Clause in Set Operations
 10. Data Manipulation
  • Add New Rows to a Table
  • Change the Data in a Table
  • Use the DELETE and TRUNCATE Statements
  • How to save and discard changes with the COMMIT and ROLLBACK statements
  • Implement Read Consistency
  • Describe the FOR UPDATE Clause
 11. DDL Statements to Create and Manage Tables
  • Categorize Database Objects
  • Create Tables
  • Describe the data types
  • Understand Constraints
  • Create a table using a subquery
  • How to alter a table?
  • How to drop a table?
 12. Other Schema Objects
  • Create, modify, and retrieve data from a view
  • Perform Data manipulation language (DML) operations on a view
  • How to drop a view?
  • Create, use, and modify a sequence
  • Create and drop indexes
  • Create and drop synonyms
 13. Introduction to PL/SQL
  • PL/SQL Overview
  • List the benefits of PL/SQL Subprograms
  • Overview of the Types of PL/SQL blocks
  • Create a Simple Anonymous Block
  • Generate the Output from a PL/SQL Block
 14. PL/SQL Identifiers
  • List the different Types of Identifiers in a PL/SQL subprogram
  • Usage of the Declarative Section to Define Identifiers
  • Use of variables to store data
  • Scalar Data Types
  • %TYPE Attribute
  • Bind Variables
  • Sequences in PL/SQL Expressions
 15. Write Executable Statements
  • Basic PL/SQL Block Syntax Guidelines
  • How to comment code?
  • SQL Functions in PL/SQL
  • Data Type Conversion
  • Nested Blocks
  • Operators in PL/SQL
 16. Interaction with the Oracle Server
  • SELECT Statements in PL/SQL to Retrieve data
  • Data Manipulation in the Server Using PL/SQL
  • The SQL Cursor concept
  • Learn to use SQL Cursor Attributes to Obtain Feedback on DML
  • How to save and discard transactions?
 17. Control Structures
  • Conditional processing Using IF Statements
  • Conditional processing Using CASE Statements
  • Simple Loop Statement
  • While Loop Statement
  • For Loop Statement
  • The Continue Statement
 18. Usage of Composite Data Types
  • PL/SQL Records
  • The %ROWTYPE Attribute
  • Insert and Update with PL/SQL Records
  • Associative Arrays (INDEX BY Tables)
  • INDEX BY Table Methods
  • INDEX BY Table of Records
 19. Explicit Cursors
  • Understand Explicit Cursors
  • Declare the Cursor
  • How to open the Cursor?
  • Fetching data from the Cursor
  • How to close the Cursor?
  • Cursor FOR loop
  • Explicit Cursor Attributes
  • FOR UPDATE Clause and WHERE CURRENT Clause
 20. Exception Handling
  • What are Exceptions?
  • Handle Exceptions with PL/SQL
  • Trap Predefined Oracle Server Errors
  • Trap Non-Predefined Oracle Server Errors
  • Trap User-Defined Exceptions
  • Propagate Exceptions
  • RAISE_APPLICATION_ERROR Procedure
 21. Stored Procedures and Functions
  • What are Stored Procedures and Functions?
  • Differentiate between anonymous blocks and subprograms
  • Create a Simple Procedure
  • Create a Simple Procedure with IN parameter
  • Create a Simple Function
  • Execute a Simple Procedure
  • Execute a Simple Function
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Recommended Related Training Courses:

 • Using Java - for PL/SQL and Database Developers
 • Oracle Database: SQL Tuning for Developers
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu sygnowane przez firmę Oracle.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca Oracle.

Pozostałe szkolenia Oracle | Database Application Development

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 7450 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Oracle

Harmonogram szkoleń Oracle