Szkolenia Oracle

Cel szkolenia dlearning

This Java EE 6: Develop Database Applications with JPA NEW training explores using the Java Persistence API within the context of a web-based Java Enterprise Edition application, as well as within a stand-alone Java Standard Edition application. This includes using Java Persistence API with the Enterprise JavaBeans technology.

Learn To:

 • Update multiple database tables based on relationships.
 • Perform CRUD operations with JPA in Java SE and EE environments.
 • Perform data validation using Bean Validation.
 • Optimize JPA for performance.
 • Apply transactions and locking.
 • Map relational database tables to Java using ORM techniques and JPA.
 • Understand key concepts found in the Java Persistence API.
 • Create robust entity models.
 • Create static and dynamic queries using Java Persistence API Query Language.
 • Create type-safe queries with the Java Persistence API Criteria API.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Course Introduction
  • Describing the target audience for this course
  • Explaining the course itinerary
  • Describing the format that the class will use
  • Introducing the course environment
  • Describing the need for Object-Relational Mapping
 2. Introduction to Java Persistence API
  • Describing the Java Persistence API
  • Creating entity classes
  • Using persistent field and properties
  • Using a generated primary key (table, sequence and identity)
  • Obtaining an Entity Manager
  • Creating a Persistence Unit
  • Using an entity manager to create, find, update, and delete entities
  • Creating typed queries in JPA
 3. Working with JPA in a Java Enterprise Environment
  • Evaluating the role of the container with JPA
  • Accessing JPA entities from a servlet
  • Evaluating the application of JSF as a user interface framework
  • Accessing JPA entities from Enterprise JavaBeans
  • Determining the impact of using stateless, stateful, and singleton session beans on entities
  • Configuring a persistence context in an EE context
 4. Introduction to the Auction Application Case Sudy
  • Describing the auction application
  • Defining the domain objects of the auction application
  • Describing the implementation model for the auction system
 5. Modeling Relational Databases with JPA Entities
  • Examining relationships in the data and object models
  • Using relationship properties to define associations
  • Implementing one-to-one unidirectional and bidirectional associations
  • Implementing many-to-one/one-to-many bidirectional associations
  • Implmenting many-to-many unidirectional and bidirectional associations
  • Using OrderBy and OrderColumn annotations to define sort order
  • Applying the OrphanRemoval annotation to prevent orphaned entities
 6. Working with the Entity Manager
  • Describing the relationship between an entity and an entity manager, and between a persistence context and a persistence unit
  • Differentiating between transaction-scoped and extended entity managers
  • Describing the entity life cycle
  • Using entity manager operations to perform CRUD operations: persist, find, merge, remove
  • Examining the role of the entity manager with detached entities
  • Defining and use cascading operations
 7. Persisting Enums and Collections
  • Persisting entities that contain enums
  • Persisting entities that contain collections
  • Persisting entities that contain Maps
 8. Creating Queries with the Java Persistence Query Language (JPQL)
  • Describing the Java Persistence Query Language (JPQL)
  • Contrasting JPQL with native queries
  • Using conditionals to filter results
  • Refining queries to return only needed data
  • Performing joins between entities
  • Creating dynamic queries with parameters
  • Using named queries
  • Performing bulk updates and deletes
 9. Using the Critieria API
  • Contrasting the Critiera API with JPQL
  • Using the Critieria API structure and core interfaces
  • Creating SELECT, FROM, and WHERE clauses
  • Creating paths and expressions
  • Using ORDER BY, GROUP BY, and HAVING clauses
  • Using the canonical metamodel
 10. Implementing Bean Validation with JPA
  • Describing the JPA lifecycle phases where validation takes place
  • Creating an entity listener class
  • Utilizing validation groups
  • Using built-in validation constraint annotations provided by Bean Validation
  • Creating a custom Bean Validation constraint
 11. Applying Locking and Transactions
  • Describing transaction semantics
  • Comparing programmatic and declarative transaction scoping
  • Using JTA to scope transactions programmatically
  • Implementing a container-managed transaction policy
  • Supporting optimistic locking with the versioning of entity components
  • Supporting pessimistic locking by using EntityManager APIs
  • Describing the effect of exceptions on transaction state
 12. Advanced Modeling: Entity Inheritance Relationships
  • Evaluating object-relational mapping strategies for entity inheritance
  • Applying single-table-per-class, joined-subclass, and table-per-class inheritance mapping strategies
  • Using embeddable classes
  • Overriding mappings with the @AttributeOverride and @AssociationOverride annotations
  • Specifying composite primary keys
 13. Optimizing JPA Performance
  • Using lazy fetching to prevent the loading of entities that are not being used
  • Using pagination to control the amount data that is needed at any one time
  • Modifying queries to prevent the N + 1 problem
  • Creating read-only queries
  • Describing performance issues associated with IDENTITY ID generation
  • Creating and using stored procedures with JPA and EclipseLink
  • Using cache optimizations with JPA and EclipseLink
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Recommended Related Training Courses:

 • Developing Applications for the Java EE 6 Platform
 • Java EE 6: Develop Business Components with JMS & EJBs
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu sygnowane przez firmę Oracle.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca Oracle.
Zobacz więcej szkoleń Oracle

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.5960 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia