Szkolenia CIW

Cel szkolenia dlearning

Internet zrewolucjonizował nasze życie, korzystają z niego osoby w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i do bardzo różnych celów. Wraz z jego upowszechnieniem wzrosła ilość przestępstw, które wykorzystują możliwości Internetu oraz nieświadomość samych użytkowników co do zagrożeń.

Szkolenie CyberSecurity Essentials ma na celu przybliżyć użytkownikom zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Przedstawione zostaną wyzwania na takich polach jak prawo autorskie, social media, cyberetyka, a także zagrożenia dla systemów komputerowych oraz sposoby ich ochrony. Zawiera również tematy szczególnie istotne przy korzystaniu z Internetu przez dzieci i młodzież: cyberprzemoc, gry internetowe, najlepsze praktyki i sposoby ograniczania ryzyka dla młodych i nowych użytkowników mediów internetowych.

Szkolenie  Cybersecurity Essentials skierowane jest do wszystkich osób, które nie są zaznajomione z tematyką związaną z cyberbezpieczeństwem i zagrożeniami w sieci, a chcą na co dzień bezpiecznie korzystać z Internetu.

Na kursie uczestnicy w szczególności dowiedzą się:

 • Jak skutecznie chronić swoją tożsamość i prywatność w sieci, zwłaszcza korzystając z mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych
 • Jakie stosować zabezpieczenia i dobre praktyki w celu ochrony danych osobowych
 • Jak radzić sobie z zagrożeniami płynącymi ze strony społeczności i działań internetowych jak: cyberprzemoc, sexting i gry online
 • Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z treści zamieszczonych w sieci, np. muzyki i filmów
 • Jakie są wytyczne dotyczące praw autorskich i dozwolonego użytku w Internecie
 • Jak chronić swój system komputerowy przed takimi zagrożeniami jak wirusy czy złośliwe  oprogramowanie
 • Jakie są zagrożenia bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych
 • W jaki sposób można chronić swój system komputerowy: wykonując regularne skanowanie antywirusowe, stosując silne hasła czy stosując się do zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1.  Ochrona tożsamości
  • Ochrona tożsamości i prywatności
  • Prywatność
  • Cyfrowy ślad
  • Strony społecznościowe, a prywatność
  • Techniki cyberbezpieczeństwa
  • Aktywność: Logowanie planu dnia
  • QUIZ
  • Analiza przypadku: Ujawnianie i bezpieczeństwo
 2. Zagrożenia bezpieczeństwa w aktywności online
  • Zagrożenia płynące z Internetu
  • Cyberprzemoc
  • Sexting
  • Gry online
  • Aktywność: Analiza scenariuszy i tworzenie PSA
  • QUIZ
 3. Prawne i etyczne problemy wynikające z treści w Internecie
  • Wykorzystanie treści z Internetu
  • Prezentacja wytycznych dozwolonego użytku
  • Analiza autorskich scenariuszy
  • QUIZ
 4.  Ochrona komputera przed zagrożeniami bezpieczeństwa
  • Zabezpieczenie komputera
  • Wirusy I Malware
  • Ochrona urządzeń mobilnych
  • Silne hasła
  • Tworzenie karty praw
  • Tworzenie Cybershield
  • QUIZ
  • Analiza przypadku: Bezpieczeństwo podczas przeglądania Internetu
  • Analiza przypadku: Bezpieczeństwo i unikanie P2P
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Do uczestnictwa w kursie CyberSecurity Essentials nie są wymagane żadne wcześniejsze przygotowania oprócz umiejętności podstawowej obsługi komputera.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Każde ze szkoleń z programu ICT kończy się egzaminem certyfikacyjnym, który stanowi końcową ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczestnika danego szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest poprzez uzyskanie imiennego certyfikatu w formie cyfrowej, który można dodatkowo samodzielnie wydrukować.

Każdy egzamin certyfikacyjny zawiera 30 pytań wielokrotnego wyboru, które są losowane z większej puli i generowane przez system testowy w losowej kolejności. Maksymalny czas trwania egzaminu to 45 min. Kandydaci, aby pozytywnie zakończyć egzamin i uzyskać certyfikat muszą zdobyć minimum 73% poprawnych odpowiedzi. Jeśli kandydat nie zda egzaminu certyfikującego za pierwszym razem ma maksymalnie dwa dodatkowe podejścia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu nie ma możliwości jego powtórzenia np. w celu uzyskania lepszego rezultatu procentowego.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca CIW ( CIW Certified Instructor).

Informacje dodatkowe

Jednym z kluczowych elementów projektu „ICT CyberSecurity Essentials” są zarówno częściowe testy, które na bieżąco sprawdzają przyswajaną wiedzę jak i końcowy egzamin certyfikacyjny. Testy częściowe będące elementami poszczególnych modułów danego szkolenia pozwalają instruktorowi na ocenę bieżących postępów uczestnika, natomiast końcowy egzamin stanowi podsumowanie i potwierdzenie opanowania danej technologii.

Testy sprawdzający

Testy sprawdzające są wykonywane pod nadzorem instruktora i stanowią one ocenę gotowości kandydata do egzaminu podsumowującego/certyfikacyjnego, który, co ważne, jest nadzorowany przez inną osobę niż ta, która prowadziła dane szkolenie. Instruktor na podstawie raportu podsumowującego wyniki testów sprawdzających może zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować skorzystania z dodatkowych materiałów i ćwiczeń dotyczących określonego obszaru tematycznego. Uczestnicy szkoleń mogą powtarzać testy sprawdzające dowolną ilość razy w zależności od uznania instruktora.


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

CENA SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia CIW

Harmonogram szkoleń CIW