Szkolenia CIW

Cel szkolenia dlearning

Kurs ICT Spreadsheet Essentials koncentruje się na podstawach tworzenia i korzystania arkuszy kalkulacyjnych. Studenci będą uczyć się jak wykorzystywać arkusze kalkulacyjne w codziennej pracy. Dowiedzą się, jak wstawiać, formatować, kopiować i przenosić dane z komórek oraz formatować kolumny i wiersze. Studenci będą także tworzyć tabele i wykresy oraz modyfikować ich elementy , zapoznają się także z różnorakimi funkcjami i formułami arkuszy kalkulacyjnych.

Po ukończeniu kursu ICT Spreadsheet Essentials studenci będą potrafić:

 • Wykorzystać podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego, w tym identyfikację elementów arkusza, nawigację, wprowadzać różne typy danych, kopiować i przenosić dane, formatować komórki, sortować i filtrować dane, wprowadzać oraz zmieniać kolumn  i wierszy, łączyć komórki oraz stosować cieniowania i obramowania.
 • Wykazać biegłość w korzystaniu z umiarkowanie złożonych narzędzi arkusza kalkulacyjnego, takich jak tabele i wykresy
 • Wykazać biegłość w stosowaniu złożonych narzędzi arkusza kalkulacyjnego, takich jak formuły i funkcje, w tym wstawianie typowych formuł arkusza kalkulacyjnego, odwołań do komórek i formatowania warunkowego.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego
  • Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym
  • Tworzenie i zarządzanie danymi arkusza
  • Sortowanie i filtrowanie danych arkusza
  • Formatowanie komórek, kolumn i wierszy
  • QUIZ
 2. Praca z wykresami i tabelami
  • Tworzenie tabel i wykresów
  • Wykorzystanie wykresów
  • Wykresy i tabele – wyszukiwanie słów
  • Wykresy i tabele – krzyżówka
  • Tworzenie wykresu kolumny
  • Modyfikacja zaawansowanych opcji wykresów
  • QUIZ
 3. Praca z formułami i funkcjami
  • Omówienie oraz użycie podstawowych funkcji
  • Omówienie oraz użycie podstawowych formuł
  • Praca z formatowaniem
  • QUIZ
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Każde ze szkoleń z programu ICT kończy się egzaminem certyfikacyjnym, który stanowi końcową ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczestnika danego szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest poprzez uzyskanie imiennego certyfikatu w formie cyfrowej, który można dodatkowo samodzielnie wydrukować.

Każdy egzamin certyfikacyjny zawiera 30 pytań wielokrotnego wyboru, które są losowane z większej puli i generowane przez system testowy w losowej kolejności. Maksymalny czas trwania egzaminu to 45 min. Kandydaci, aby pozytywnie zakończyć egzamin i uzyskać certyfikat muszą zdobyć minimum 73% poprawnych odpowiedzi. Jeśli kandydat nie zda egzaminu certyfikującego za pierwszym razem ma maksymalnie dwa dodatkowe podejścia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu nie ma możliwości jego powtórzenia np. w celu uzyskania lepszego rezultatu procentowego.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca CIW ( CIW Certified Instructor)

Informacje dodatkowe

Jednym z kluczowych elementów projektu „ICT Spreadsheet Essentials” są zarówno częściowe testy, które na bieżąco sprawdzają przyswajaną wiedzę jak i końcowy egzamin certyfikacyjny. Testy częściowe będące elementami poszczególnych modułów danego szkolenia pozwalają instruktorowi na ocenę bieżących postępów uczestnika, natomiast końcowy egzamin stanowi podsumowanie i potwierdzenie opanowania danej technologii.

Testy sprawdzający

Testy sprawdzające są wykonywane pod nadzorem instruktora i stanowią one ocenę gotowości kandydata do egzaminu podsumowującego/certyfikacyjnego, który, co ważne, jest nadzorowany przez inną osobę niż ta, która prowadziła dane szkolenie. Instruktor na podstawie raportu podsumowującego wyniki testów sprawdzających może zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować skorzystania z dodatkowych materiałów i ćwiczeń dotyczących określonego obszaru tematycznego. Uczestnicy szkoleń mogą powtarzać testy sprawdzające dowolną ilość razy w zależności od uznania instruktora.

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Oprogramowanie


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

CENA SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia CIW

Harmonogram szkoleń CIW