Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Uczestnicy szkolenia Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) w Windows Server 2012, 2012 R2 i 2016 zostaną zapoznani z nowoczesnymi metodami ochrony informacji w oparciu o rolę AD CS w Windows Server. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu IT pozwolą na projektowanie, wdrożenie i utrzymanie infrastruktury klucza publicznego.

Każdy z uczestników uruchomi własne centrum certyfikacji, które pozwoli poznać proces obsługi zgłoszeń certyfikacyjnych w celu wystawiania i obsługi certyfikatów o różnym przeznaczeniu: uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS, podpis cyfrowy w odniesieniu do dokumentów, skryptów i oprogramowania, serwer weryfikacji statusu certyfikatów (OCSP), dwuskładnikowe uwierzytelnianie przy użyciu kart inteligentnych czy szyfrowania plików z wykorzystaniem EFS.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem także możliwość rozszerzenia zakresu infrastruktury klucza publicznego w oparciu o możliwość nawiązania relacji zaufania z partnerskimi urzędami certyfikacji.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do PKI. Historia i przegląd metod kryptograficznych. Certyfikaty elektroniczne.
 2. Nowości w AD CA w Windows Server 2012, 2012 R2 i 2016.
 3. Strategie wdrożenia – planowanie,  wdrażanie (w tym upgrade i migracja) urzędu certyfikacji; również w oparciu o wykorzystanie Hadware Security Module (HSM).
 4. Zarządzanie szablonami certyfikatów.
 5. Zarządzania, utrzymanie i monitorowanie urzędu certyfikacji.
 6. Opracowanie scenariuszy wysokiej odporności na awarie dla urzędów certyfikacji.
 7. Konfiguracja punktu dystrybucji listy odwołanych certyfikatów (CRL) i serwera weryfikacji statusu certyfikatów (OCSP).
 8. Metody dystrybucji certyfikatów elektronicznych w środowisku AD DS oraz dla użytkowników zewnętrznych. Omówienie funkcjonalności Roaming Credentials.
 9. Korzystanie z certyfikatów komputera na przykładzie protokołu SSL/TLS.
 10. Zabezpieczenie tunelu VPN z wykorzystaniem certyfikatu – uwierzytelnianie serwera i użytkownika, szyfrowanie danych.
 11. Zastosowanie certyfikatów użytkownika z wykorzystaniem kart inteligentnych. Konfiguracja roli agenta rejestracji certyfikatów.
 12. Wdrożenie roli agenta odzyskiwania kluczy.
 13. Wdrożenie EFS w oparciu o urząd certyfikacji z uwzględnieniem roli agenta odzyskiwania danych.
 14. Wskazówki dotyczące usługi rejestracji urządzeń sieciowych (NDES).
 15. Scenariusze relacji zaufania pomiędzy organizacjami partnerskimi na poziomie CA.
 16. Przegląd możliwości narzędzi wiersza trybu poleceń – certreq.exe i certutil.exe oraz modułów PowerShell.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) w Windows Server 2012, 2012 R2 i 2016 otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Windows Server Technologies

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Bezpieczeństwo IT