Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-109 | wersja: v2.0.2

Wersja 2.0.2

Ten czterodniowy kurs IT rozwija umiejętności z zakresu JavaServer Pages, który jest standardowym narzędziem do tworzenia dynamicznej zawartości dla aplikacji internetowych w ramach platformy Java Enterprise. Kurs skupia się głównie na nowych funkcjonalnościach i technikach, w tym JSTL i wyrażeniach JSP, jednakże w czasie kursu omówione zostaje również JSP 2.0 wraz ze starszymi funkcjami, takimi jak scriptlets. Pod koniec kursu uczestnicy będą dobrze przygotowani do tworzenia JSP dla małych i dużych web aplikacji zarówno ręcznie jak i przy użyciu dedykowanych narzędzi.

Pierwszy moduł rozpoczyna się ogólnym wprowadzeniem do aplikacji internetowych, pokazuje w jaki sposób serwlety Java i JSP stanowią podstawę do pisania aplikacji webowych, a później omawia w sposób szczegółowy funkcjonalności JSP 2.0. Pod koniec modułu uczestnicy będą potrafili stworzyć własne efektywne aplikacje JSP, w tym interaktywne aplikacje wykorzystujące formularze HTML i stron, które wykonują złożone operacje z wykorzystaniem skryptów i/lub akcji.

Drugi moduł obejmuje JSTL, zestaw czterech bibliotek niestandardowych znaczników, które stanowią przenośny standard dla typowych zadań przetwarzania w JSP. JSTL jest główną częścią nowego bezskryptowego podejścia wymuszonego przez specyfikację JSP 2.0. Moduł ten dogłębnie omawia wszystie cztery biblioteki JSTL:

 • Rdzenne akcje, które wspierają wyrażenia JSP dla kontenerów JSP w wersji 1.x, kontrola przepływu dla przetwarzania proceduralnego w JSP oraz dostęp do zasobów.
 • Formatowanie i akcje internacjonalizaci/lokalizacji, które standaryzują sformatowane wyrażenia liczbowe i datę/czas, jak również obsługę wielu języków.
 • Akcje SQL, które znacznie upraszczają dostep do relacyjnych danych z poziomu JSP.
 • Akcje XML, które dają JSP prosty i efektywny framework używany do parsowania, adresowania i przekształcania danych XML z użyciem XPath i XSLT.

Każdy pojedyńczy tag każdej biblioteki jest precyzyjnie omówiony, wraz z regułami składniowymi pokazanymi w standardowym formacie w przewodniku kursanta, a także techniki JSTL i najlepsze praktyki dla każdej z bibliotek. Obszerny zestaw przykładowych aplikacji ilustruje użycie każdej z głównych grup akcji.

Cel szkolenia:

 • Wytłumaczenie podstaw HTML i HTTP w sieci WWW.
 • Omówienie JavaServer Pages i ich powiązania z serwletami i J2EE.
 • Opisanie jak JSP są przekształcane w serwlety i przetwarzane w środowisku wykonawczym.
 • Wyjaśnienie użycia dyrektyw w JSP i nakreślenie głównych dyrektyw.
 • Implementacja prostych JSP, które używają kodu Java w deklaracjach, wyrażeniach i skryptletach.
 • Wyliczenie i wykorzystanie obiektów niejawnych dostępnych dla elementów skryptowych.
 • Implementacja interaktywnej aplikacji internetowej z wykorzystanie formularzy HTML i JSP.
 • Wykorzystanie obsługi błędów i stron błędów JSP do obsługi błędów w aplikacjach JSP.
 • Implementacja zarządzania sesją dla aplikacji JSP.
 • Zarządzanie ciasteczkami do przechowywania informacji specyficznych dla klienta w różnorodnych zakresach i czasie.
 • Użycie JavaBeans do wdrożenia efektywnych, interaktywnych aplikacji JSP.
 • Opisanie niestandardowych znaczników w JSP i ich wykonywania, zarówno przy użycia języka Java jak i JSP oraz ich wykorzystania.
 • Omówienie zagadnień wątkowości w JSP i opisanie użycia dyrektyw do kontroli obsługi wątków.
 • Opisanie różnorodnych zastosowań języka XML w aplikacjach JSP.
 • Wdrożenie logicznej aplikacji internetowej do web serwera w pliku WAR.
 • Omówienie użycia języka wyrażeń JSP do uproszczenia dynamicznego tworzenia stron.
 • Pisanie wyrażeń JSP i wdrożenie JSP, które używają ich na rzecz skryptów.
 • Implementacja JSP, które używają podstawowych akcji JSTL do uproszczenia logiki prezentacji.
 • Dekompozycja projektu aplikacji JSP do mniejszych elementów wielokrotnego użytku, w tym JavaBeans, obsługi niestandardowych znaczników i plików znaczników, które wykorzystują JSTL.
 • Użycie podstawowych akcji JSTL jako uzupełenienie akcji i wyrażeń JSP dla bezskryptowej logiki strony.
 • Warunki bezpośrednie i przetwarzanie iteracyjne zawartości strony.
 • Ustawienia informacji o lokalizacji i strefach czasowych w JSP i ich użycie do poprawnego formatowania liczb, dat i czasu dla wszystkich klientów.
 • Użycie paczki zasobów do zarządzania ciągów aplikacji i dynamicznego ich tworzenia w trakcie wykonywania dla poszczególnych lokalizacji klientów.
 • Lokalizacja źródła danych, zapytania dla relacyjnych danych i parsowanie wyników.
 • Przeprowadzanie operacji DML dla relacyjnych danych z użyciem akcji SQL.
 • Zarządzanie zapytaniami i aktualizacjami w kontekście transakcji.
 • Otrzymywanie informacji z sparsowanej zawartości XML z użyciem wyrażeń XPath.
 • Implementacja przetwarzania warunkowego i pętli w oparciu o informacje XML.
 • Stosowanie transformacji XSLT do zawartości XML.
 • Implementacja prostej usługi internetowej odczytującej i zapisującej SOAP.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do JSP
  • Aplikacje internetowe
   • The World Wide Web
   • HTML
   • Serwery internetowe
   • HTTP
   • Dynamiczne strony internetowe
   • CGI
   • Java Web Technologies
   • Servlets
   • JSP
   • The WebLogic Server
   • Tworzenie domeny
   • Wdrażanie w WebLogic
  • Architektura JSP
   • Kontenery JSP
   • Architektura serwletów
   • Tłumaczenie stron
   • Typy zawartości JSP
   • Dyrektywy
   • Typ treści
   • Buforowanie
   • Elementy skryptowe
   • Wyrażenia JSP
   • Standardowe akcje
   • Akcje niestandardowe i JSTL
   • Obiekty i zakresy
   • Obiekty niejawne
   • Cykl życia JSP
  • Elementy skryptowe
   • Tłumaczenie treści szablonu
   • Skryptlety
   • Wyrażenia
   • Deklaracje
   • Zasady
   • Obiekty niejawne dla skryptletów
   • Obiekt żądania
   • Obiekt odpowiedzi
   • Obiekt wyjścia
  • Interaktywne aplikacje JSP
   • Formularze HTMLiOdczytywanie parametrów CGI
   • JSP i klasy Java
   • Obsługa błędów
   • Zarządzanie sesją
   • API sesji
   • Ciasteczka i JSP
  • Używanie JavaBeans
   • Oddzielenie warstwy prezentacji i logiki biznesowej
   • Akcje JSP
   • JavaBeans
   • Praca z właściwościami
   • ""
   • "" i ""
   • Używanie paremetrów formularzy z Beans
   • Obiekty i zakresy
   • Praca z wektorami
  • Język wyrażeń i JSTL
   • Pozbycie się skryptów
   • Język wyrażeń JSP
   • Składnia EL
   • Typ Coercio
   • Obsługa błędów
   • Obiekty niejawne dla EL
   • Biblioteka standardowych znaczników JSP
   • Rola JSTL
   • Podstawowe akcje
   • Używanie Beans z JSTL
   • Akcje formatujące
   • Skrypty kontra EL/JSTL
  • Zaawansowane cechy JSP
   • Komponenty webowe
   • Forwarding
   • Inclusion
   • Przekazywanie parametrów
   • Własne biblioteki znaczników
   • Architektura biblioteki znaczników
   • Implementować w Javie czy JSP
   • Wątki
   • Strategie dla bezpieczeństwa wątkowego
   • XML i JSP
   • JSP dla usług webowych
 1. Biblioteka standardowych znaczników JSP
  • REfektywna JSTL
   • Biblioteka standardowych znaczników JSP (JSTL)
   • Przestrzeń nazw JSTL
   • Pozbycie się skryptów
   • Instancje obiektów
   • Wspóldzielenie obiektów
   • Dekompozycja
   • Parametryzacja
   • Instalacja WebLogic's JSTL Support
  • Podstawowe akcje
   • Podstawowa biblioteka JSTL
   • ""
   • Gotchas
   • Przetwarzanie warunkowe
   • Przetwrzanie iteracyjne
   • Iteracja poprzez mapy
   • Tokenizacja ciągów
   • Łapanie wyjątków
   • Dostęp do zasobów
  • Formatowanie i akcje i18n
   • Biblioteka formatowania JSTL
   • Lokalizacje
   • Określanie lokalizacji
   • Strefy czasowe
   • Ustawianie stref czasowych i lokalizacji
   • Formatowanie i parsowanie dat
   • Formatowanie i parsowanie liczb
   • Internacjonalizacja
   • Praca z paczkami zasobów
   • Wsparcie dla wielojęzykowości
  • Akcje SQL
   • Biblioteka SQL JSTL
   • Używanie relacyjnych danych
   • Połączenie z DriverManager
   • Połączanie za pomocą DataSource
   • Konsola administracyjna WebLogic
   • Konfigurowanie źródła danych dla WebLogic
   • Interfejs wynikowy
   • Tworzenie zapytań
   • Operacje wstawienia, aktualizacji i usunięcia
   • Sparametryzowany SQL
   • Transakcje
  • Akcje XML
   • Biblioteka XML JSTL
   • Używanie XML
   • Źródła danych XML
   • Parsowanie i adresowanie
   • Wykorzystywanie XPath w JSTL
   • XPath kontra EL
   • Kontekst XPath
   • Obiekty niejawne dla XPath
   • Przetwarzanie warunkowe
   • Przetwarzanie iteracyjne
   • Zmiana kontekstu XPath
   • Praca z przestrzeniami nazw XML
   • Użytkowanie XSLT
   • Transformacje łańcuchowe
   • Odczytywanie XML z żądania
   • XML i SOAP Web Services
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Znajomość HTML i ogólna wiedza na temat aplikacji internetowych będzie pomocna, lecz nie jest wymagana. Duże doświadczenie w programowaniu w języku Java nie jest wymagane, lecz ogólna znajomość języka jest zalecana dla niektórych ćwiczeń.
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | Java EE

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Java

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3750 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware