Szkolenia Check Point

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CP-CCSE

Celem kursu Check Point Certified Security Expert (CCSE) R80.20 jest sprawdzenie swojej znajomości i umiejętności konfiguracji i optymalnego zarządzania produktem Check Point Next Generation Firewall.

Doświadczeni użytkownicy i resellerzy, którzy muszą wdrażać zawansowane konfiguracje Check Point Software Blades są grupą docelową tego szkolenia.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Zaawansowane możliwości systemu Gaia
 2. Zawansowany firewall
 3. Automatyzacja i instrumentacja
 4. Zaawansowany ClusterXL
 5. Klastry VRRP
 6. Optymalizacja i akceleracja SecureXL
 7. Akceleracja wielokorowa CoreXL
 8. Kolejkowanie ruchu
 9. Produkt SmartEvent
 10. Identyfikacja zdarzenia
 11. Monitorowanie sieci
 12. Badanie zdarzeń bezpieczeństwa
 13. Usuwanie skutków zdarzeń bezpieczeństwa
 14. Raportowanie zdarzeń bezpieczeństwa
 15. Środki zapobiegawcze
 16. Przykład SmartEvent
 17. Środowisko wysokiej dostępności
 18. Oprogramowanie Mobile Access Software Blade
 19. Wdrożenie Mobile Access
 20. Wybór rozwiązania zdalnego dostępu
 21. Opcje zdalnego dostępu
 22. Check Point Capsule
 23. Polityka dostępu mobilnego
 24. Zagrożenia
 25. Systemy wykrywania włamań (IPS)
 26. Antywirus
 27. Anti-Bot
 28. Technologia “sandbox”
 29. SandBlast – ochrona przed “Zero-Day”
 30. Wdrożenie SandBlast
 31. Opcje wdrożenia SandBlast
 32. Zapobieganie zagrożeniom mobilnym

Warsztaty

 • Lab 1.1 Uaktualnienie SMS do wersji R80.10
 • Lab 1.2 Wgrywanie Check Point Hotfix
 • Lab 1.3: Konfiguracja nowego klastra firewall
 • Lab 1.4: Bazowe komendy linii poleceń w administracji firewall
 • Lab 1.5: Konfiguracja manualna NAT
 • Lab 2.1 Zarządzanie obiektami za pomocą Check Point API
 • Lab 3.1 Włączenie Check Point VRRP
 • Lab 3.2 Wdrożenie zapasowego Security Management Server
 • Lab 4.1 Inspekcja Chain Modules
 • Lab 4.2 Praca z Secure XL
 • Lab 4.3 Praca z CoreXL
 • Lab 5.1 Ocena zagrożeń przy pomocy SmartEvent
 • Lab 6.1 Zarządzanie dostępem mobilnym
 • Lab 7.1 Zrozumienie ochrony IPS
 • Lab 7.2: Wdrożenie IPS Geo Protections
 • Lab 7.3: Przegląd ustawień Threat Prevention i Protections
 • Lab 7.4: Wdrożenie Threat Emulation i Threat Extraction
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Osoby biorące udział w tym kursie powinny posiadać praktyczną wiedzę na temat systemów Windows oraz UNIX, sieci, TCP/IP i Internetu.
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony imiennie oraz na firmę sygnowany przez firmę Check Point Software Technologies Ltd.

Ponadto kurs ten pomaga w przygotowaniu się do egzaminu CCSE #156-315.80 dostępnego w centrach testowych Pearson VUE. Egzamin składa się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru bazowanych na scenariuszach. Wymagane jest przekroczenie progu 70%. Studenci przystępujący do egzaminu powinni posiadać co najmniej roczne doświadczenie w pracy z produktami Check Point. W zależności od posiadanych w przeszłości certyfikatów Check Pointa przed uzyskaniem tytuł CCSE  może być wymagany wcześniejszy egzamin CCSA.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy Check Point (CCSI).

Szkolenia powiązane tematycznie

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo Sieci

Bezpieczeństwo IT