Szkolenia ITIL®

Cel szkolenia dlearning

Szkolenie i wytyczne ITIL® 4 Foundation stawiają sobie jako cel wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane z zarządzaniem nowoczesnymi usługami informatycznymi, przedstawienie i wyjaśnienie podstawowych pojęci, definicji i kluczowych koncepcji zawartych w zaleceniach ITIL® 4 oraz pokazanie, w jaki sposób można poprawić swoją pracę i pracę swoich organizacji dzięki wdrożeniu tych zaleceń. Ponadto kurs dostarcza wiedzę na temat pełnej struktury zarządzania usługami ITIL® 4 oraz tego jaki sposób ona ewoluował tak aby pozostawać w zgodzie z nowoczesnymi technologiami i sposobami pracy.

Szkolenie ITIL® 4 Foundation:

 • Zapewnienia zrozumienie koncepcji zarządzania usługami ITIL® 4 i jej ewolucji w celu zastosowania nowoczesnych technologii i sposobów pracy
 • Wyjaśnia koncepcje zarządzania usługami wspierając uczestników w przygotowaniach do egzaminu ITIL® 4 Foundation
 • Jest przewodnikiem referencyjnym, który praktycy mogą wykorzystać w swojej pracy, dalszej nauce i rozwoju zawodowym

Egzamin ITIL® 4 Foundation, do którego to szkolenie również przygotowuje ma na celu weryfikację, czy kandydat wykazuje się wystarczającym opanowaniem pojęć i zrozumieniem koncepcji zarządzania usługami ITIL® 4, aby uzyskać oficjalną certyfikację ITIL® 4 Foundation. Certyfikacja ITIL® 4 Foundation jest warunkiem wstępnym i wymaganym w przypadku ubiegania się o wyższe kwalifikacje z zakresu ITIL® 4, które oceniają zdolność kandydatów do zastosowania poszczególnych części zaleceń ITIL® 4 już w praktyce.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami
  • Wartość i współtworzenie wartości
  • Organizacje, dostawcy usług, odbiorcy usług i inne zainteresowane strony
  • Produkty i usługi
  • Relacje usługowe
  • Wartość: wyniki, koszty i ryzyko
 2. Cztery wymiary zarządzania usługami
 3. System wartości usług w ITIL
 4. Praktyki zarządzania w ITIL
  • Ogólne praktyki zarządzania
  • Praktyki zarządzania usługami
  • Techniczne praktyki zarządzania
 5. Egzamin certyfikacyjny ITIL® 4 Foundation
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Brak wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia ITIL® 4 Foundation.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Opcjonalny egzamin ITIL® 4 Foundation: to egzamin typu "zamknięta książka". Podczas jego trwania nie jest dozwolono korzystanie ani z materiałów szkoleniowych ani z oficjalnej książki dedykowanej standardowi ITIL® 4. Jest egzaminem wielokrotnego wyboru, składającym się z 40 pytań. Każde z pytań jest warte 1 punkt. Nie ma punktów ujemnych w przypadku błędnych odpowiedzi.

Czas trwania egzaminu to maksymalnie 60 minut dla wszystkich kandydatów zdających w ich ojczystym języku. Kandydaci przystępujący do egzaminu w języku, który nie jest ich językiem ojczystym lub językiem, którego nie używają na co dzień, mogą wystąpić o przyznanie im dodatkowego czasu (25%), czyli łączny czas egzaminu w takim przypadku to 75 minut.

Egzamin jest nadzorowany. Próg zdawalności to 65% czyli należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 26 pytań z 40.


Prowadzący

Autoryzowany trener AXELOS.

Informacje dodatkowe

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Wszystkie szkolenia ITIL®

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Szkolenia Biznesowe

Zarządzanie projektami


Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia ITIL®

Harmonogram szkoleń ITIL®