Szkolenia Component Soft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: KBS-405

Kontenery systemu Linux zmieniają sposób, w jaki firmy myślą o tworzeniu i wdrażaniu usług.

Kontenery odgrywają istotną rolę w nowoczesnym centrum danych, a Docker jest wiodącym sposobem na ich wdrażanie. Kubernetes jest wiodącym systemem open source do automatyzowania wdrażania, skalowania i zarządzania konteneryzowanymi aplikacjami.

Kurs KBS-405 Docker & Kubernetes Admin with CKA & CKAD exam.prep najpierw wprowadza uczestników do koncepcji Docker. Obejmuje wszystkie podstawowe funkcje platformy Docker w tym: instalowanie i podstawowe zarządzanie kontenerami, a także zarządzanie obrazami i używanie Dockerfile do tworzenia i zarządzania obrazami niestandardowymi.

Druga część kursu wprowadza uczestników szkolenia do podstawowych koncepcji i architektury Kubernetes, jego wstępnej instalacji, konfiguracji i kontroli dostępu, Kubernetes pods i obciążeń, planowanie i zarządzanie węzłami, uzyskiwanie dostępu do aplikacji, koncepcji magazynu trwałego w Kubernetes i wreszcie narzędzia do tworzenia logów, monitorowania i rozwiązywania problemów.

Ten kurs nie tylko przygotowuje uczestników do codziennego administrowania Docker & Kubernetes ale także dla oficjalnego egzaminu Certified Kubernetes Administrator (CKA) i certyfikowanego egzaminu Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) prowadzonymi przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Struktura szkolenia: 50% teoria 50% ćwiczenia laboratoryjne

Grupa docelowa: Administratorzy systemów, deweloperzy i DevOps, którzy chcą zrozumieć I korzystać z platformy Docker i Kubernetes w środowiskach korporacyjnych i w chmurze.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do chmury i kontenerów
  • Ogólnie o chmurze obliczeniowej
  • Typy chmur
  • Chmura natywna
  • Kontenery aplikacji
  • Kontenery w systemie Linux
  • Środowisko uruchomieniowe kontenerów
  • Docker
  • Ekosystem Docker
  • Laboratoria 1
 2. Instalowanie narzędzia Docker
  • Pakiety dystrybucyjne
  • Pakiety z platformy Docker
  • Docker-machine
  • Konfiguracja demona Docker
  • Laboratorium 2
 3. Zarządzanie kontenerami
  • Docker - container run
  • Docker - container ps
  • Docker - container attach
  • Docker - container signal
  • Docker- uzyskiwanie dostępu do kontenera
  • Laboratorium 3
 4. Docker network - Publikowanie portów sieciowych
  • Publikowanie portów
  • Laboratorium 4
 5. Docker storage — obrazy
  • Magazyn platformy Docker
  • Magazyn platformy Docker - nakładki FS
  • Magazyn platformy Docker – warstwy obrazu
  • Docker images - commit
  • Docker images - CLI
  • Docker images -praca z obrazami
  • Laboratorium 5
 6. Tworzenie obrazów
  • Docker images -Dockerfile
  • Docker images -składnia Dockerfile
  • Laboratorium 6
 7. Rejestr platformy Docker
  • Interfejs wiersza polecenia w rejestrze platformy Docker
  • Ustawienia rejestru lokalnego Docker
  • Laboratorium 7
 8. Integrowanie okna dokowanego w Eclipse IDE
  • Eclipse IDE dla deweloperów
  • Przykładowy kod -Java
  • Budowanie i testowanie
  • Laboratorium 8
 9. Docker Storage — wolumin
  • Docker Storage — zarządzanie woluminem
  • Docker Storage — udostępniony wolumin
  • Przykłady woluminu udostępnionego magazynu platformy Docker
  • Laboratorium 9
 10. Kontenery łączące
  • Kontenery łączące
  • Laboratorium 10
 11. Wprowadzenie do Kubernetes
  • Ogólnie o chmurze obliczeniowej
  • Typy chmur
  • Chmura natywna
  • Kontenery aplikacji
  • Kontenery w systemie Linux
  • Środowisko uruchomieniowe kontenerów
  • Aranżacja kontenerów
  • Kubernetes
  • Koncepcje Kubernetes
  • Kubernetes kategorie obiektów
  • Architektura Kubernetes
  • Kubernetes - master
  • Kubernetes – node
  • Pracownia 1
 12. Instalacja Kubernetes
  • Wybór odpowiedniego rozwiązania.
  • Instalacja węzła Kubernetes
  • Uniwersalny Instalator Kubernetes
  • Instalacja za pomocą kubeadm na CentOS
  • Sieć Kubernetes
  • Laboratorium 2
 13. Konfiguracja
  • Omówienie konfiguracji map
  • Zrozumienie kontekstów zabezpieczeń
  • Definiowanie wymagań zasobów aplikacji
  • Tworzenie i używanie kluczy
  • Omówienie kont usług
  • W laboratorium 3
 14. Uzyskiwanie dostępu do Kubernetes
  • Uzyskiwanie dostępu do klastra Kubernetes
  • Kontrolowanie dostępu do interfejsu API
  • Autoryzacji
  • Kontrola dostępu oparta na rolach
  • Role i ClusterRoles
  • Powiązania roli
  • Laboratorium 4
 15. Multi-Container pods
  • Znajomość wzorców projektowych pod wieloma kontenerami
  • (np. ambassador, adapter, sidecare)
  • Laboratorium 5
 16. Obserwacja
  • Zrozumienie Liveness Probes i Readiness Probes
  • Omówienie logów kontenera
  • Monitorowanie aplikacji w Kubernetes
  • Debugowanie w Kubernetes
  • Laboratorium 6
 17. Konstrukcja pod’ów
  • Używanie etykiet, selektorów i adnotacji
  • Omówienie wdrożeń i sposobu przeprowadzania aktualizacji stopniowych
  • Zrozumienie wdrożeń i wykonywanie wycofań
  • Opis zadań i CronJobs
  • Laboratorium 7
 18. Usługi i sieci
  • Zrozumienie usług
  • Zademonstrowanie podstawowej znajomości zasad sieciowych
  • Laboratorium 8
 19. Magazyn trwały w Kubernetes
  • Woluminy
  • Typy wolumenów
  • Woluminy trwałe
  • Secrets
  • Używanie Secrets jako zmiennych środowiskowych
  • Używanie Secrets jako woluminów
  • ConfigMaps
  • Laboratorium 9
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Biegłość w Linux CLI. Szerokie zrozumienie administracji systemu Linux. Podstawowa znajomość kontenerów Linux, np. Narzędzia Docker

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty podpisane przez Component Soft.

Prowadzący

Certyfikowany Trener Component Soft

Pozostałe szkolenia Component Soft | Kubernetes

Szkolenia powiązane tematycznie

Linux

Open Source

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 6450 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
Terminy szkolenia dla angielskiej wersji językowej

Najbliższe szkolenia Component Soft

Harmonogram szkoleń
Component Soft