Szkolenia Component Soft

Cel szkolenia dlearning

Kontenery systemu Linux zmieniają sposób, w jaki firmy myślą o tworzeniu i wdrażaniu usług.

Kontenery odgrywają istotną rolę w nowoczesnym centrum danych, a Docker jest wiodącym sposobem na ich wdrażanie. Kubernetes jest wiodącym systemem open source do automatyzowania wdrażania, skalowania i zarządzania konteneryzowanymi aplikacjami.

Kurs KBS-405 Docker & Kubernetes Admin with CKA & CKAD exam.prep najpierw wprowadza uczestników do koncepcji Docker. Obejmuje wszystkie podstawowe funkcje platformy Docker w tym: instalowanie i podstawowe zarządzanie kontenerami, a także zarządzanie obrazami i używanie Dockerfile do tworzenia i zarządzania obrazami niestandardowymi.

Druga część kursu wprowadza uczestników szkolenia do podstawowych koncepcji i architektury Kubernetes, jego wstępnej instalacji, konfiguracji i kontroli dostępu, Kubernetes pods i obciążeń, planowanie i zarządzanie węzłami, uzyskiwanie dostępu do aplikacji, koncepcji magazynu trwałego w Kubernetes i wreszcie narzędzia do tworzenia logów, monitorowania i rozwiązywania problemów.

Ten kurs nie tylko przygotowuje uczestników do codziennego administrowania Docker & Kubernetes ale także dla oficjalnego egzaminu Certified Kubernetes Administrator (CKA) i certyfikowanego egzaminu Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) prowadzonymi przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Struktura szkolenia: 50% teoria 50% ćwiczenia laboratoryjne

Grupa docelowa: Administratorzy systemów, deweloperzy i DevOps, którzy chcą zrozumieć I korzystać z platformy Docker i Kubernetes w środowiskach korporacyjnych i w chmurze.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do chmury i kontenerów
  • Ogólnie o chmurze obliczeniowej
  • Typy chmur
  • Chmura natywna
  • Kontenery aplikacji
  • Kontenery w systemie Linux
  • Środowisko uruchomieniowe kontenerów
  • Docker
  • Ekosystem Docker
  • Laboratoria 1
 2. Instalowanie narzędzia Docker
  • Pakiety dystrybucyjne
  • Pakiety z platformy Docker
  • Docker-machine
  • Konfiguracja demona Docker
  • Laboratorium 2
 3. Zarządzanie kontenerami
  • Docker - container run
  • Docker - container ps
  • Docker - container attach
  • Docker - container signal
  • Docker- uzyskiwanie dostępu do kontenera
  • Laboratorium 3
 4. Docker network - Publikowanie portów sieciowych
  • Publikowanie portów
  • Laboratorium 4
 5. Docker storage — obrazy
  • Magazyn platformy Docker
  • Magazyn platformy Docker - nakładki FS
  • Magazyn platformy Docker – warstwy obrazu
  • Docker images - commit
  • Docker images - CLI
  • Docker images -praca z obrazami
  • Laboratorium 5
 6. Tworzenie obrazów
  • Docker images -Dockerfile
  • Docker images -składnia Dockerfile
  • Laboratorium 6
 7. Rejestr platformy Docker
  • Interfejs wiersza polecenia w rejestrze platformy Docker
  • Ustawienia rejestru lokalnego Docker
  • Laboratorium 7
 8. Integrowanie okna dokowanego w Eclipse IDE
  • Eclipse IDE dla deweloperów
  • Przykładowy kod -Java
  • Budowanie i testowanie
  • Laboratorium 8
 9. Docker Storage — wolumin
  • Docker Storage — zarządzanie woluminem
  • Docker Storage — udostępniony wolumin
  • Przykłady woluminu udostępnionego magazynu platformy Docker
  • Laboratorium 9
 10. Kontenery łączące
  • Kontenery łączące
  • Laboratorium 10
 11. Wprowadzenie do Kubernetes
  • Ogólnie o chmurze obliczeniowej
  • Typy chmur
  • Chmura natywna
  • Kontenery aplikacji
  • Kontenery w systemie Linux
  • Środowisko uruchomieniowe kontenerów
  • Aranżacja kontenerów
  • Kubernetes
  • Koncepcje Kubernetes
  • Kubernetes kategorie obiektów
  • Architektura Kubernetes
  • Kubernetes - master
  • Kubernetes – node
  • Pracownia 1
 12. Instalacja Kubernetes
  • Wybór odpowiedniego rozwiązania.
  • Instalacja węzła Kubernetes
  • Uniwersalny Instalator Kubernetes
  • Instalacja za pomocą kubeadm na CentOS
  • Sieć Kubernetes
  • Laboratorium 2
 13. Konfiguracja
  • Omówienie konfiguracji map
  • Zrozumienie kontekstów zabezpieczeń
  • Definiowanie wymagań zasobów aplikacji
  • Tworzenie i używanie kluczy
  • Omówienie kont usług
  • W laboratorium 3
 14. Uzyskiwanie dostępu do Kubernetes
  • Uzyskiwanie dostępu do klastra Kubernetes
  • Kontrolowanie dostępu do interfejsu API
  • Autoryzacji
  • Kontrola dostępu oparta na rolach
  • Role i ClusterRoles
  • Powiązania roli
  • Laboratorium 4
 15. Multi-Container pods
  • Znajomość wzorców projektowych pod wieloma kontenerami
  • (np. ambassador, adapter, sidecare)
  • Laboratorium 5
 16. Obserwacja
  • Zrozumienie Liveness Probes i Readiness Probes
  • Omówienie logów kontenera
  • Monitorowanie aplikacji w Kubernetes
  • Debugowanie w Kubernetes
  • Laboratorium 6
 17. Konstrukcja pod’ów
  • Używanie etykiet, selektorów i adnotacji
  • Omówienie wdrożeń i sposobu przeprowadzania aktualizacji stopniowych
  • Zrozumienie wdrożeń i wykonywanie wycofań
  • Opis zadań i CronJobs
  • Laboratorium 7
 18. Usługi i sieci
  • Zrozumienie usług
  • Zademonstrowanie podstawowej znajomości zasad sieciowych
  • Laboratorium 8
 19. Magazyn trwały w Kubernetes
  • Woluminy
  • Typy wolumenów
  • Woluminy trwałe
  • Secrets
  • Używanie Secrets jako zmiennych środowiskowych
  • Używanie Secrets jako woluminów
  • ConfigMaps
  • Laboratorium 9
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Biegłość w Linux CLI. Szerokie zrozumienie administracji systemu Linux. Podstawowa znajomość kontenerów Linux, np. Narzędzia Docker

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty podpisane przez Component Soft.

Prowadzący

Certyfikowany Trener Component Soft

Szkolenia powiązane tematycznie

Linux

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 6450 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Component Soft

Harmonogram szkoleń
Component Soft