Szkolenia The Linux Foundation

Cel szkolenia

kod: CKAD

CKAD Certified Kubernetes Application Developer

Egzamin Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) poświadcza, że ​​użytkownicy mogą projektować, budować, konfigurować i uruchamiać aplikacje natywne w chmurze dla Kubernetes.

Przegląd

Program Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) został opracowany przez The Linux Foundation i Cloud Native Computing Foundation (CNCF), gospodarza Kubernetes, aby pomóc rozwinąć ekosystem Kubernetes poprzez ustandaryzowane szkolenia oraz certyfikację. Jest jednym z projektów o największej prędkości rozwoju w historii open source, a wykorzystanie Kubernetes jest coraz większe.

CNCF angażuje się w rozwój społeczności programistów Kubernetes posiadających wiedzę na temat aplikacji, umożliwiając tym samym ciągły rozwój w szerokim zakresie organizacji korzystających z tej technologii. Certyfikacja jest kluczowym krokiem w tym procesie, umożliwiając certyfikowanym twórcom aplikacji szybkie ustalenie ich wiarygodności i wartości na rynku pracy, a także pozwalając firmom szybciej zatrudniać wysokiej jakości zespoły w celu wspierania ich rozwoju.

Egzamin certyfikowany dla programistów aplikacji Kubernetes poświadcza, że ​​użytkownicy mogą projektować, budować, konfigurować i udostępniać aplikacje natywne w chmurze dla Kubernetes. Certyfikowany programista aplikacji Kubernetes może definiować zasoby aplikacji i używać podstawowych elementów podstawowych do budowania, monitorowania i rozwiązywania problemów ze skalowalnymi aplikacjami i narzędziami w Kubernetes.

Nie ma żadnych wymagań wstępnych do tego egzaminu.

Sposób dostarczenia egzaminu: online

Czas trwania egzaminu: 2 godziny

Okres ważności certyfikacji: 2 lata

Wersja oprogramowania: Kubernetes v1.14

12 Month Exam Eligibility.

Free Exam Retake.

Obejmuje:

 • Możliwość podejścia do egzaminu w ciągu 12 miesięcy
 • Bezpłatny retake egzaminu
 • Certyfikat PDF

Domeny i kompetencje

Certyfikacja CKAD koncentruje się na umiejętnościach niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w tworzeniu Kubernetes Application w przemyśle. Egzamin zakłada znajomość, ale nie testowanie, środowiska wykonawczego kontenerów i architektury mikroserwisów. Kandydat będzie się dobrze czuł w zakresie:

 • Środowisk wykonawczych kontenerów zgodne z OCI, takich jak Docker lub rkt.
 • Koncepcjach i architekturach natywnych aplikacji w chmurze.
 • Językaów programowania, takich jak Python, Node.js, Go lub Java.

Egzamin certyfikacyjny CKAD obejmuje poniższe dziedziny:

    Podstawowe pojęcia - 13%

 • Rozumienie prymitywów API Kubernetes
 • Tworzenie i konfigurowanie podstawowych Pod

   Konfiguracja - 18%

  • Rozumienie ConfigMaps
  • Rozumienie SecurityContexts
  • Definiowanie wymagania dotyczące zasobów aplikacji
  • Tworzenie i konsumpcja Secrets
  • Rozumienie Kont Serwisowych

     Multi-Container Pods - 10%

   • Rozumienie wzorców projektowych Multi-Container Pod (np. Ambasador, Adapter, Sidecar)

    Obserwowalność - 18%

   • Rozumienie LivenessProbes i ReadinessProbes
   • Rozumienie rejestrowania kontenerów
   • Rozumienie, jak monitorować aplikacje w Kubernetes
   • Rozumienie debugowanie w Kubernetes

   Pod Design - 20%

   • Rozumienie, jak używać Labels, Selectors, and Annotations
   • Rozumienie wdrażania i sposobu przeprowadzania aktualizacji
   • Rozumienie wdrożeń i sposobów wycofywania zmian
   • Rozumienie Jobs i CronJobs

 

     Usługi i sieci - 13%

   • Rozumienie usługi
   • Demonstrowanie podstawowej wiedzy na temat NetworkPolicies

 

  State Persistence- 8%

   • Rozumienie PersistentVolumeClaims do magazynowania

Szczegóły egzaminu

Egzamin ten jest testem online, który składa się z zestawu elementów (problemów) opartych na symulacjach, które należy rozwiązać w wierszu poleceń. Kandydaci mają 2 godziny na wykonanie zadań.

Egzamin oparty jest na Kubernetes v1.14

Polityka i Zasoby

Zapoznaj się z podręcznikiem kandydata, przeglądem programu nauczania i wskazówkami do egzaminu oraz innymi zalecanymi zasobami poniżej.

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 1 dzień

Pozostałe szkolenia The Linux Foundation | Kubernetes

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud Computing

Linux

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

300 USD NETTO

FORMA SZKOLENIA

Zamawiana ilość:

Zamawiający

Osoba kontaktowa

imię: *
nazwisko: *
adres *:
kod pocztowy *:
miasto *:
email: *
telefon:
pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
Zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia The Linux Foundation

Harmonogram szkoleń
The Linux Foundation