Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 1 dzień
Certyfikat

CKA Certified Kubernetes Administrator

Egzamin CKA.

Certyfikat Certified Kubernetes Administrator (CKA) potwierdza, że CKA posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje do wykonywania obowiązków administratorów Kubernetes.

Informacje dodatkowe

Ogólny zarys egzaminu:

Certified Kubernetes Administrator (CKA) został stworzony przez The Linux Foundation i Cloud Native Computing Foundation (CNCF) jako część wysiłków zmierzających do rozwoju ekosystemu Kubernetes jako jednego z najszybciej rozwijających się i najczęściej używanych projektów Open Source.

Nie ma wstępnych wymagań do tego egzaminu.

Dostawa egzaminu: online

Czas trwania egzaminu: 3 godziny

Certyfikacja ważna: 3 lata

Wersja oprogramowania: Kubernetes v 1.14

12 Month Exam Eligibility.

Free Exam Retake.

Obejmuje:

 •   Możliwość podejścia do egzaminu w ciągu 12 miesięcy
 •   Bezpłatny retake egzaminu
 •   Certyfikat PDF

Dziedziny & kompetencje

Certyfikat CKA koncentruje się na umiejętnościach niezbędnych dla administratora Kubernetes w obecnym czasie. Egzamin certyfikacyjny CKA obejmuje poniższe dziedziny:

Zarządzanie cyklem życia aplikacji – 8%

 • Zrozumienie wdrożeń, wykonywanie stopniowych aktualizacji i wycofywanie zmian
 • Różne sposoby konfigurowania aplikacji
 • Wiedza na temat skalowania aplikacji
 • Zrozumienie prymitywów niezbędnych do tworzenia samo-leczących się aplikacji

  Instalacja, Konfiguracja & Walidacja – 12%

 • Projektowanie klastra Kubernetes
 • Instalacja wzorców i węzłów Kubernetes
 • Konfigurowanie bezpiecznej komunikacji klastra
 • Konfigurowanie wysoce dostępnego klastra Kubernetes
 • Wiedza na temat umiejscowienia wydań Kubernetes
 • Aprowizacja podstawowej infrastruktury do wdrożenia klastra Kubernetes
 • Wybór rozwiązań sieciowych
 • Wybór konfiguracji infrastruktury Kubernetes
 • Uruchamianie testów end-to-end w klastrze
 • Analizowanie wyników testów end-to-end
 • Uruchamianie testów end-to-end węzła
 • Instalowanie i używanie kubeadm do instalowania, konfigurowania i zarządzania klastrami Kubernetes

  Podstawowe pojęcia – 19%

 • Znajomość prymitywów interfejsu API Kubernetes
 • Zrozumienie architektury klastra Kubernetes
 • Omówienie usług i innych podstawowych elementów sieci

  Networking – 11%

 • Znajomość konfiguracji sieci w węzłach klastra
 • Zrozumienie koncepcji sieci POD
 • Omówienie usługi Networking
 • Wdrażanie i Konfigurowanie usługi równoważenia obciążenia sieciowego
 • Używanie reguł Ingress
 • Konfiguracja i używanie klastra DNS
 • Zrozumienie CNI

  Harmonogram – 5%

 • Użycie selektorów etykiet, aby zaplanować PODy
 • Zrozumienie roli DaemonSets
 • Zrozumienie, jak limity zasobów mogą wpływać na planowanie pod’ów
 • Uruchamianie wielu planistów i konfiguracja pod’ów, aby z nich korzystać
 • Ręczne planowanie pod’ow bez harmonogramu
 • Wyświetlanie zdarzeń harmonogramu

Bezpieczeństwo – 12%

 • Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji
 • Zrozumienie prymitywów zabezpieczeń Kubernetes
 • Konfiguracja zasad sieciowych
 • Tworzenie certyfikatów TLS dla składników klastra i zarządzanie nimi
 • Bezpieczna praca z obrazami
 • Definiowanie kontekstów zabezpieczeń
 • Bezpieczne przechowywanie trwałych wartości kluczy

  Konserwacja klastrów – 11%

 • Zrozumienie procesu uaktualniania klastra Kubernetes
 • Ułatwienie modernizacji systemu operacyjnego
 • Implementowanie metodyki tworzenia kopii zapasowych i przywracania

  Rejestrowanie/monitoring – 5%

 • Zrozumienie sposobu monitorowania wszystkich składników klastra
 • Monitorowanie aplikacji
 • Zarządzanie dziennikami składników klastra
 • Zarządzanie dziennikami aplikacji

  Przechowywanie – 7%

 • Znajomość trwałych woluminów i wiedza na temat ich tworzenia
 • Zrozumienie trybów dostępu dla woluminów
 • Omówienie trwałych oświadczeń woluminu prymitywnego
 • Opis obiektów magazynu Kubernetes
 • Konfiguracja aplikacji z magazynem trwałym

  Rozwiązywanie problemów – 10%

 • Rozwiązywanie problemów z awarią aplikacji
 • Rozwiązywanie problemów z awarią płaszczyzny sterowania
 • Rozwiązywanie problemów z awarią węzła roboczego
 • Rozwiązywanie problemów z siecią

Szczegóły egzaminu

Egzamin to test online, który wymaga rozwiązania wielu problemów z systemu Kubernetes. Kandydaci mają 3 godziny na ukończenie zadań.

Egzamin jest oparty na Kubernetes v 1.14

Zasady działalności & Zasoby   

Zapoznaj się z Candidate Handbook i wskazówkami do egzaminu poniżej.

Pozostałe szkolenia The Linux Foundation | Kubernetes

Szkolenia powiązane tematycznie

Cloud Computing

Linux

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

300 USD NETTO

FORMA SZKOLENIA

Zamawiana ilość:

Zamawiający

Osoba kontaktowa

imię: *
nazwisko: *
adres *:
kod pocztowy *:
miasto *:
email: *
telefon:
pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
Zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia The Linux Foundation

Harmonogram szkoleń
The Linux Foundation