Szkolenia CIW

Cel szkolenia

kod: CIW-GE

Kurs Gaming Essentials skupia się na podstawach interaktywnego tworzenia gier komputerowych. Kursanci poznają proces projektowania gier, w tym kryteria i ograniczenia. Zapoznają się również z koncepcjami programowania komputerowego, w tym z modelowaniem rozwoju programu, tworzeniem kodu oraz wynikami pracy i modyfikacji.

Po szkoleniu kursanci będą potrafili:

 • Określać zasady gry
 • Opisywać proces projektowania i zastosować go do rozwoju gry oraz rozwiązywać najczęstsze problemy
 • Analizować istniejące gry
 • Opisywać koncepcje programowania oraz zastosować ją do rozwoju gry
 • Stworzyć podstawową, interaktywną grę

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do projektowania gier
  • Dlaczego gramy w gry
  • Proces projektowania i tworzenia gier
   • Etapy procesu projektowania gier
   • Dekonstrukcja gry do analizy
  • Narzędzia i umiejętności potrzebne do tworzenia gier
  • Identyfikacja kryteriów i ograniczeń
  • Proces projektowania – kroki
  • Quiz
 2. Wprowadzenie do programowania gier
  • Wprowadzenie do programowania gier
  • Języki programowania
  • Algorytmy
  • Struktury
  • Wprowadzenie do diagramów i pseudo-kodu
  • Najczęstsze błędy programistyczne
  • Aktywność : Follow the Leader
  • Aktywność : Get Inspired to Code
  • Aktywność : Logic Statement Flow Chart
  • Quiz
 3. Podstawowe koncepcje programowania
  • Wprowadzenie do programowania
  • Składnia
  • Zmienne, wyrażenia i operatory
  • Obiekty, metody i funkcje
  • Argumenty i parametry
  • Wydarzenia i procedury obsługi zdarzeń
  • Aktywność : Gdzie jest błąd?
  • Aktywność : Co jest nie tak z kodem? •
  • Quiz
 4. Tworzenie interaktywnych gier
  • Tworzenie gry
   • Pierwsze kroki
  • Tworzenie animacji
  • Aktywność : Going Bananas
  • Aktywność : Goint Bananas – Advanced
  • Aktywność : Scratch Step-It-Up Project
  • Aktywność : Scratch Level-Up Team Project
  • Analiza przypadku
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Certyfikat

Każde ze szkoleń z programu ICT kończy się egzaminem certyfikacyjnym, który stanowi końcową ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczestnika danego szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest poprzez uzyskanie imiennego certyfikatu w formie cyfrowej, który można dodatkowo samodzielnie wydrukować.

Każdy egzamin certyfikacyjny zawiera 30 pytań wielokrotnego wyboru, które są losowane z większej puli i generowane przez system testowy w losowej kolejności. Maksymalny czas trwania egzaminu to 45 min. Kandydaci, aby pozytywnie zakończyć egzamin i uzyskać certyfikat muszą zdobyć minimum 73% poprawnych odpowiedzi. Jeśli kandydat nie zda egzaminu certyfikującego za pierwszym razem ma maksymalnie dwa dodatkowe podejścia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu nie ma możliwości jego powtórzenia np. w celu uzyskania lepszego rezultatu procentowego.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca CIW ( CIW Certified Instructor).

Informacje dodatkowe

Jednym z kluczowych elementów projektu „ICT Gaming Essentials” są zarówno częściowe testy, które na bieżąco sprawdzają przyswajaną wiedzę jak i końcowy egzamin certyfikacyjny. Testy częściowe będące elementami poszczególnych modułów danego szkolenia pozwalają instruktorowi na ocenę bieżących postępów uczestnika, natomiast końcowy egzamin stanowi podsumowanie i potwierdzenie opanowania danej technologii.

Testy sprawdzający

Testy sprawdzające są wykonywane pod nadzorem instruktora i stanowią one ocenę gotowości kandydata do egzaminu podsumowującego/certyfikacyjnego, który, co ważne, jest nadzorowany przez inną osobę niż ta, która prowadziła dane szkolenie. Instruktor na podstawie raportu podsumowującego wyniki testów sprawdzających może zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować skorzystania z dodatkowych materiałów i ćwiczeń dotyczących określonego obszaru tematycznego. Uczestnicy szkoleń mogą powtarzać testy sprawdzające dowolną ilość razy w zależności od uznania instruktora.

Pozostałe szkolenia CIW | ICT

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Transformacja Cyfrowa

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia CIW

Harmonogram szkoleń CIW