Szkolenia Component Soft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: KBS-525

Kubernetes to platforma do zarządzania, automatyzacji oraz skalowania aplikacji kontenerowych, służąca np. do automatyzacji wdrożenia, skalowania i zarządzania aplikacjami kontenerowymi opartymi na mikrousługach.

Szkolenie to najpierw wprowadza uczestników w podstawowe pojęcia i architekturę Kubernetes, jego wstępną instalację, konfigurację i kontrolę dostępu. Również w temat Pod i obciążenia Kubernetes, planowanie i zarządzanie węzłami, dostęp do aplikacji, trwałe przechowywanie w Kubernetes, a także jego rejestrowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów.

Druga i trzecia część poszerza wiedzę uczestników o bardziej zaawansowane funkcje i rozszerzenia Kubernetes, takie jak manager pakietów Helm, a także główne tematy związanym z chmurą i narzędziami do obsługi zadań związanych z bezpieczeństwem.

Ten kurs nie tylko przygotowuje uczestników do codziennego administrowania systemami Docker i Kubernetes, ale także do oficjalnych egzaminów Certified Kubernetes Administrator (CKA) i Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) oraz Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Grupa docelowa:

Twórcy aplikacji, którzy chcą zrozumieć i wykorzystywać Kubernetes w swojej pracy w środowiskach chmurowych i centrach danych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

CZĘŚĆ I. Administracja Kubernetes z egzaminem CKA i CKAD. Prrzygotowanie.

 1. Wprowadzenie do Kubernetes
  • Ogólne pojęcie chmury
  • Typy chmur
  • Natywne przetwarzanie w chmurze
  • Orkiestracja kontenerów
  • Kubernetes
  • Koncepcje Kubernetes
  • Kategorie obiektów Kubernetes
  • Architektura Kubernetes
  • Kubernetes master
  • Kubernetes node
  • Kubernetes Lab 1
 2. Dostęp do Kubernetes
  • Dostęp do klastra Kubernetes
  • Kontrolowanie dostępu do API
  • Autoryzacja
  • Kontrola dostępu oparta na rolach
  • Role i ClusterRoles
  • Wiązania ról
  • Kubernetes Lab 2
 3. Obciążenia Kubernetes
  • Pod
  • Nasz pierwszy Pod
  • Operacje na Pods
  • Pod - cykl życia
  • Pod probe - przykłady
  • Przykłady RestartPolicy
  • InitContainers
  • Zarządzanie zasobami Pod
  • Kontekst bezpieczeństwa Pod
  • Wzory dla Composite Containers
  • ReplicationController oraz ReplicaSet
  • Praca z ReplicationController, ReplicaSet
  • Wdrożenia
  • Praca z wdrożeniami
  • Jobs, CronJobs
  • Jobs - przykłady
  • CronJobs - przykłady
  • DaemonSets
  • Kubernetes Lab 3
 4. Planowanie i zarządzanie Nodami
  • Harmonogram Kubernetes
  • Priorytety i pierwszeństwo
  • Przypisywanie Pods do Nodes
  • Przypisywanie Pods do Nodes - powinowactwa Node
  • Przypisywanie Pods do Nodes - powinowactwa Node
  • Przypisywanie Pods do Nodes - powinowactwa Pod
  • Przypisywanie Pods do Nodes - powinowactwa Pod
  • Skazy i tolerancje
  • Zarządzanie Nodes
  • Kubernetes Lab 4
 5. Dostęp do aplikacji
  • Usługi
  • Rodzaje usług
  • Praca z usługami
  • Praca z usługami
  • Ingress
  • Ingress - definicja
  • Praca z Ingress
  • Zasady sieciowe
  • Przykład zasad sieciowych
  • Kubernetes Lab 5
 6. Trwałe przechowywanie w Kubernetes
  • Wolumeny
  • Wolumeny - przykłady
  • Rodzaje Wolumenów
  • Trwałe Wolumenów
  • Przykłady trwałych Wolumenów
  • Secrets
  • Używanie Secrets jako zmiennych środowiskowych
  • Używanie Secrets jako Wolumentów
  • ConfigMaps
  • Kubernetes Lab 6
 7. Rejestrowanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów
  • Architektura logowania
  • Monitorowanie
  • Rozwiązywanie problemów
  • Kubernetes Lab 7
 8. Instalowanie Kubernetes
  • Wybór właściwego rozwiązania.
  • Instalacja Kubernetes z jednym Node
  • Uniwersalny instalator Kubernetes
  • Instalacja za pomocą kubeadm na CentOS
  • Sieć Kubernetes
  • Kubernetes Lab 8 Dodatek: Kontenery aplikacji
  • Kontenery aplikacji
  • Kontenery na Linux
  • Środowisko wykonawcze kontenera

CZĘŚĆ II. Menedżer pakietów Helm

 1. Wprowadzenie do Helm
  • Czym jest Helm?
  • Główne koncepcje Helm
  • Elementy Helm
  • Wdrożenie Helm
 2. Instalowanie i zabezpieczanie Helm oraz Tiller
  • Instalacja Helm
  • Instalacja Tiller
  • Zabezpieczenie Tiller
  • Najlepsze praktyki zabezpieczania Helm oraz Tiller
 3. Używanie Helm
  • Ogólne opcje
  • Praca z repozytoriami
  • Znajdowanie wykresów
  • Instalowanie wydania
  • Lista wydań
  • Upgrade/roolback wersji
  • Usuwanie wersji
 4. Helm Charts
  • Wprowadzenie do Charts
  • Struktura
  • Plik Chart.yaml
  • Składniki Charts
  • Zależności Charts
  • Zależności Charts (ciąg dalszy)
  • Cykl życia Chart hooks
  • Zarządzanie wykresami za pomocą Helm
 5. Szablony Charts
  • Pisanie szablonów
  • Szablony i wartości
  • Zależności i wartości
  • Funkcje i potoki
  • Kontrola przepływu
  • Zmienne
  • Nazwane szablony
 6. Helm - wtyczki
  • Budowanie wtyczek

CZĘŚĆ III: Bezpieczeństwo w chmurze

 1. Moduł 15: Zarządzanie użytkownikami w Kubernetes (uwierzytelnianie i uprawnienia)
  • Ustalenie tożsamości
  • Używanie tokenów OIDC z Kubernetes
  • Stworzenie własnego prowajdera OIDC z Dex
  • Autoryzacja w Kubernetes
  • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)
  • Lab: Uwierzytelnianie użytkowników LDAP w Kubernetes
 2. Bezpieczne rejestry obrazów
  • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rejestrów obrazów
  • Budowanie bezpiecznych rejestrów za pomocą Harbour
  • Harbor - operacje
  • Lab: Używanie Harbour jako rejestru obrazów
 3. : Penetracja testująca interfejs API Kubernetes
  • Co testować?
  • Narzędzia do testu penetracyjnego
  • Lab: Test penetracji klastra Kubernetes
 4. Monitorowanie zachowania aplikacji
  • Mechanizmy kontrolujące zachowanie aplikacji
  • Narzędzia do obserwowania zachowania aplikacji
  • Obserwowanie zachowania aplikacji za pomocą Falco
  • Lab: Monitorowanie zachowanie aplikacji w Kubernetes
 5. Mechanizmy izolacji kontenera
  • Pod - zasady bezpieczeństwa
  • Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa Pods
  • Lab: Egzekwowanie reguł bezpieczeństwa za pomocą Zasad Bezpieczeństwa Pods
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Biegłość w zakresie Linux CLI. Szerokie zrozumienie systemu Linux. Podstawowa znajomość kontenerów Linux, np. Doker.

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymają certyfikaty podpisane przez Component Soft.

Prowadzący

Trener certyfikowany przez Component Soft.

Pozostałe szkolenia Component Soft | Kubernetes

Szkolenia powiązane tematycznie
Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 6450 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
Terminy szkolenia dla angielskiej wersji językowej

Najbliższe szkolenia Component Soft

Harmonogram szkoleń
Component Soft