Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia dlearning

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z oprogramowaniem MS Project. Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów wykorzystania tego popularnego programu w czasie realizacji rzeczywistych projektów – szczególnie w fazie procesu planowania oraz zarządzania przebiegiem projektu.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób pracujących w zespołach realizujących projekty oraz wdrażających różne przedsięwzięcia z wykorzystaniem oprogramowania MS Project.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie warsztatów komputerowych, podczas których uczestnicy kursu pracują z oprogramowaniem MS Project.

Plan szkolenia Rozwiń listę

I. Teoria i zasady zarządzania projektami a MS Project, MS Project narzędziem wspomagania zarządzania przedsięwzięciami

1. Czym jest projekt, środowisko projektu, cykl życia projektu
2. Charakterystyka etapu inicjacji projektu
3. Zarządzanie zakresem projektu, zarządzanie zmianą
4. Opracowanie struktury podziału prac (WBS - SPP), SOW a WBS
5. Szacowanie kosztów projektu
6. Sieć logiczna, ścieżki krytyczne, wykres Gantt' a
7. Szacowanie pracochłonności zadań - histogramy
8. Zasoby w projekcie - ich rola i alokacja
9. Dokumenty (dane) wejściowe do MS Project
10. Zarządzanie ryzykiem
11. Kontrola realizacji projektu. Wskaźniki zaawansowania prac, wartość wypracowana
12. Zakończenie projektu

II. Warsztaty

1. Interfejs użytkownika w Microsoft Project
2. Tworzenie planu projektu
 • kalendarz projektu
 • podział przedsięwzięcia na zadania
 • struktura hierarchiczna zadań
 • wprowadzanie zależności między zadaniami
 • zadania sumaryczne
 • zadania cykliczne
 • ograniczenia sztywne i elastyczne zadań
 • kamienie milowe (punkty krytyczne)
3. Tworzenie i zarządzanie listą zasobów
 • rodzaje zasobów w MS Project, tworzenie zasobów
 • tworzenie kalendarza zasobu
 • przydzielanie zasobu do zadań
 • przydzielanie dodatkowych zasobów do zadania
 • rozwiązywanie konfliktów
 • równanie pracy
4. Zarządzanie projektem w fazie wykonywania
 • zapisywanie projektu bazowego
 • informacje sumaryczne o projekcie
 • analiza odchyleń, wprowadzanie zmian
 • analiza ścieżki krytycznej
 • raporty
 • współpraca z innymi programami
III. Studium przypadku, dostosowanie MS Project do specyficznych potrzeb konkretnego przedsięwzięcia, forma: case study, warsztaty komputerowe, dyskusja moderowana
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania Znajomość podstawowych zagadnień z zarządzania projektami, podstawowa znajomość środowiska MS Windows 2000/XP oraz pakietu biurowego - edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Informacje dodatkowe Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

W czasie kursu uczestnicy otrzymują materiały:
 • podręcznik w języku polskim lub angielskim
 • dodatkowe materiały w języku polskim
Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

1800 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

3 dni

Dostępne terminy