Misja firmy

Compendium Centrum Edukacyjne powstało jako odpowiedź na rosnące potrzeby szkoleniowe rynku IT. Misją Compendium CE jest dostarczanie najwyższej jakości szkoleń z zakresu zaawansowanych produktów i technologii teleinformatycznych na terenie Europy Środkowowschodniej.
Strategia budowania najwyższej jakości oparta jest na profesjonalnym zespole wykładowców, ścisłej współpracy z wiodącymi producentami branży IT i technologii oraz wysokim standardzie usług.

Compendium Centrum Edukacyjne od 2000 roku dostarcza autoryzowane oraz autorskie szkolenia dla branży IT w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie posiadamy ponad 30 autoryzacji wiodących producentów branży IT, m.in. Microsoft, SUSE, Apple, Check Point, Fortinet, Cloudera, Huawei, Oracle i wielu innych. Compendium CE jest częścią grupy kapitałowej Veracomp.

Wykładowcy

Sukces koncepcji szkoleń Compendium CE zapewniają autoryzowani i wykwalifikowani wykładowcy, praktycy z doświadczeniem dydaktycznym i biznesowym, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat technologii i rynku IT. Profesjonalizm oraz umiejętności techniczne trenerów Compendium CE poświadczają liczne certyfikaty oraz egzaminy. Wiedza i doświadczenie wykładowców wsparte są praktycznymi umiejętnościami w zakresie prowadzenia szkoleń.

Szkolenia IT

Szkolenia Compendium CE opierają się na strukturze łączącej wiedzę teoretyczną z praktycznymi zajęciami. Rozbudowany blok warsztatów w programie szkolenia pozwala przekazać umiejętności instalacji, konfiguracji oraz zarządzania rozwiązaniem w warunkach analogicznych do tych, jakie występują na co dzień w firmach i instytucjach.

  • Autoryzowane: W portfolio Compendium CE znajduje się ponad 1000 autoryzowanych szkoleń wiodących producentów IT.

  • Autorskie: Znaczną część oferty dydaktycznej Compendium CE stanowi dynamicznie rozwijający się dział szkoleń autorskich. Program szkoleń uwzględnia opinie i sugestie uczestników oraz tendencje rozwoju rynku IT.

  • Na zamówienie: Priorytetem działalności Compendium CE jest indywidualizacja usług. Kursy IT przygotowywane w tym systemie dają możliwość elastycznego dostosowania do umiejętności i oczekiwań uczestników.

Specjalizacje

  • Systemy operacyjne - Compendium CE posiada kompletną ofertę edukacyjną autoryzowanych kursów IT z zakresu systemów Microsoft oraz najpopularniejszych systemów operacyjnych open source. W przypadku systemów Microsoft materiał prezentowany na kursach IT obejmuje zarówno podstawy użytkowania, jak i zaawansowane aspekty administracji, zarządzania i serwisowania aplikacji systemowych Microsoft oraz aplikacji użytkowych związanych z systemem operacyjnym. W przypadku systemów Linux program edukacyjny obejmuje zagadnienia związane z architekturą systemu, jego instalacją i administracją, konfiguracją usług sieciowych oraz ich zabezpieczaniem.

  • Programowanie - Compendium CE oferuje także szeroki zakres szkoleń z tematyki programowania. W naszej ofercie można znaleźć kursy dotyczące zarówno HTML/CSS jak i języków PHP, Python, Java, JavaScript, C# czy Ruby.

  • Sieci i systemy telekomunikacyjne – oferta Compendium CE w zakresie Sieci i systemów telekomunikacyjnych skupia obszerną tematykę technologii sieciowych. Obejmuje rozwiązania dotyczące budowy, zarządzania i rozwiązywania problemów dotyczących wdrażania współczesnych sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.

  • Przechowywanie danych – szkolenia dotyczące przechowywania danych obejmują tematykę projektowania, wdrożenia i administracji systemów składowania oraz dystrybucji krytycznych danych przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z możliwościami wykorzystania sprzętu oraz oprogramowania do szybkiego i skutecznego przechowywania danych.

  • Bazy danych – oferta Compendium CE w zakresie tej specjalizacji skupia rozwiązania dotyczące instalacji, konfiguracji oraz integrowania baz danych.

  • Zarządzanie projektami i procesami – materiał prezentowany w trakcie szkoleń obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania przedsięwzięciami i procesami. Łączy teorię oraz najbardziej popularne narzędzia informatyczne wspierające prace zespołu projektowego i optymalizację procesów.

Akredytacje

Wpis do ewidencji instytucji szkoleniowych

Compendium Centrum Edukacyjne posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pod numerem ewidencyjnym 2.12/00063/2012.Pobierz plik

Historia