Realizacja wszystkich szkoleń informatycznych prowadzonych przez Compendium Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. odbywa się zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Dla szkoleń stacjonarnych IT trwających powyżej 1 dnia

Dzień pierwszy

PrzedmiotGodziny realizacji
Szkolenie 10:00 – 11:30
Przerwa kawowa 11:30 – 11:45
Szkolenie 11:45 – 13:15
Przerwa lunchowa 13:15 – 14:00
Szkolenie 14:00 – 15:30
Przerwa kawowa 15:30 – 15:45
Szkolenie 15:45 – 16:30
Przerwa kawowa 16:30 – 16:45
Szkolenie 16:45 – 17:30

Dni kolejne

PrzedmiotGodziny realizacji
Szkolenie 09:00 – 10:30
Przerwa kawowa 10:30 – 10:45
Szkolenie 10:45 – 12:15
Przerwa lunchowa 12:15 – 13:00
Szkolenie 13:00 – 14:30
Przerwa kawowa 14:30 – 14:45
Szkolenie 14:45 – 15:30
Przerwa kawowa 15:30 – 15:45
Szkolenie 15:45 – 16:30

Dla szkoleń stacjonarnych IT jednodniowych

PrzedmiotGodziny realizacji
Szkolenie 09:00 – 10:30
Przerwa kawowa 10:30 – 10:45
Szkolenie 10:45 – 12:15
Przerwa lunchowa 12:15 – 13:00
Szkolenie 13:00 – 14:30
Przerwa kawowa 14:30 – 14:45
Szkolenie 14:45 – 15:30
Przerwa kawowa 15:30 – 15:45
Szkolenie 15:45 – 16:30

Dla szkoleń Distance Learning / zdalnych (umowny)

PrzedmiotGodziny realizacji
Szkolenie 09:00 – 10:30
Przerwa kawowa 10:30 – 10:45
Szkolenie 10:45 – 12:15
Przerwa lunchowa 12:15 – 13:00
Szkolenie 13:00 – 14:30
Przerwa kawowa 14:30 – 14:45
Szkolenie 14:45 – 16:00