1. Uprzejmie informujemy, że celem utrzymywania witryny www.compendium.pl jest udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o profilu działalności, produktach i osiągnięciach Compendium - Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w Krakowie, a także ułatwienie komunikacji Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z zainteresowanymi osobami. Dane i informacje, jakie zostają nam przekazane przy pomocy tej witryny (w szczególności treść e-maili, komentarze, dane przedstawiane w formularzach), winny być traktowane jako przekazywane dobrowolnie, a Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. nie nalega na ich przekazywanie.

  2. Uprzejmie prosimy o nie przekazywanie przy pomocy witryny www.compendium.pl informacji noszących cechy danych osobowych (zarówno przekazującego, jak i osób trzecich) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że zamiarem właściciela danych jest ich udostępnienie Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w celu prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z ww. celem witryny.

  3. Wszelkie uzyskane przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób, na jaki pozwalają nowoczesne środki techniczne. Zwracamy jednak uwagę, że reguły funkcjonowania Internetu nie dają pełnej gwarancji poufności samego przekazu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poufność danych w okresie przed ich umieszczeniem w bazie danych prowadzonej przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oraz poza tą bazą.

  4. W każdym czasie macie Państwo wgląd do dotyczących Was danych, zgromadzonych w bazie Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., a także prawo żądania ich sprostowania i ich usunięcia - o ile nie będą one konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

  5. Uważamy, że z chwilą udostępnienia nam adresu e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na jego używanie w celu utrzymywania komunikacji z Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. we wszelkich sprawach związanych z ww. celem witryny www.compendium.pl.

  6. Informujemy, że strona compendium.pl wykorzystuje pliki typu „cookies” m.in. do zbierania anonimowych danych w celu tworzenia statystyk oraz w celach marketingowych. Użytkowników strony, którzy nie zgadzają się na takie wykorzystywanie danych, uprasza się o zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Informacje na temat wyłączania obsługi „cookies" znajdują się w dokumentacji przeglądarki. Jednocześnie informujemy, że wyłączenie obsługi „cookies" może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów strony www.compendium.pl.