Dział handlowy: szkolenia@compendium.pl
Dział logistyki: info@compendium.pl
Dział kadr: kadry@compendium.pl
Egzaminy: egzaminy@compendium.pl

Informacje dodatkowe

Nazwa firmy: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
Bank: Alior Bank Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
Numer konta PLN: 74 1060 0076 0000 3210 0022 6028
Rachunek pomocniczy PLN: 29 1060 0076 0000 3310 0021 3306
(wyłącznie dla szkoleń zwolnionych z VAT)
NIP: 676-21-71-482
Regon: 357260753
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000039600, Kapitał zakładowy 450 000,00 zł

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane