Szkolenia ITIL®

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: ITIL-F

Szkolenie + egzamin w cenie

Uczestnicy jeśli pomyślnie przejdą przez szkolenie oraz egzamin mogą oczekiwać opanowania wiedzy i zrozumienia następujących obszarów objętych certyfikacją ITIL® Foundation:

 • Zarządzanie usługami jako praktyka (umiejętność)
 • Cykl życia usługi zgodnie z ITIL (umiejętność)
 • Ogólne koncepcje oraz definicje (uświadomienie)
 • Kluczowe zasady i modele (umiejętność)
 • Wybrane procesy (uświadomienie)
 • Wybrane funkcje (uświadomienie)
 • Wybrane role (uświadomienie)
 • Technologie i architektura (uświadomienie)
 • Szkolenie i kompetencja (uświadomienie)

Grupa docelowa dla szkolenia ITIL® Foundation to:

 • Osoby potrzebujące zrozumienia na podstawowym poziomie schematu ITIL oraz tego, jak można go używać do poprawy jakości zarządzania usługami IT w organizacji.
 • Profesjonaliści IT pracujący w organizacjach, które zaadoptowały i przystosowały ITIL do swoich potrzeb, zainteresowani pozyskiwaniem niezbędnych informacji i wspierający bieżące funkcjonowanie programu poprawy usług.

W skład grupy docelowej zwykle wchodzą: profesjonaliści IT, menedżerowie biznesowi oraz właściciele procesów biznesowych, ale bez ograniczenia wyłącznie do grup wymienionych.

Szkolenie również przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego ITIL Foundation IT Service Management.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Zarządzanie usługami jako praktyka - celem tej części jest pomoc uczestnikom w zdefiniowaniu koncepcji usługi, zrozumieniu i wyjaśnieniu koncepcji zarządzania usługami jako praktyką. W szczególności uczestnicy po tej części potrafią:
  • Opisać koncepcję ogólnodostępnych najlepszych praktyk
  • Opisać i wyjaśnić dlaczego ITIL odnosi sukcesy
  • Zdefiniować i wyjaśnić koncepcję usługi
  • Zdefiniować i wyjaśnić koncepcję wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców usług
  • Zdefiniować i wyjaśnić koncepcję wewnętrznych i zewnętrznych usług
  • Zdefiniować i wyjaśnić koncepcję zarządzania usługami
  • Zdefiniować i wyjaśnić koncepcję zarządzania usługami informatycznymi
  • Zdefiniować i wyjaśnić koncepcję interesariuszy w zarządzaniu usługami
  • Zdefiniować funkcje i procesy
  • Wyjaśnić model procesu oraz właściwości procesów
 2. Cykl życia usługi zgodnie z ITIL - celem tej części jest pomoc uczestnikom w zrozumieniu wartości cyklu życia usługi zgodnego z ITIL, sposobów integracji procesów w pełnym cyklu życia oraz wyjaśnić cele, zakres i wartość biznesową każdego z etapów cyklu życia. W szczególności uczestnicy po tej części potrafią:
  • Opisać strukturę cyklu życia usługi zgodnie z ITIL
  • Wyjaśnić cele, dążenia i zakres strategii usług
  • Pokrótce wyjaśnić jaką wartość dla biznesu wnosi strategia usług
  • Wyjaśnić główne cele i zadania projektowania usług
  • Pokrótce wyjaśnić jaką wartość dla biznesu wnosi projektowanie usług
  • Wyjaśnić główne cele, dążenia i zakres przekazania usług
  • Pokrótce wyjaśnić jaka wartość dla biznesu wnosi przekazanie usług
  • Wyjaśnić główne cele, dążenia i zakres eksploatacji usług
  • Pokrótce wyjaśnić jaką wartość dla biznesu wnosi eksploatacja usług
  • Wyjaśnić główne cele, dążenia i zakres ustawicznego doskonalenia usług
  • Pokrótce wyjaśnić jaka wartość dla biznesu wnosi ustawiczne doskonalenie usług
 3. Ogólne koncepcje oraz definicje - celem tej części jest pomoc uczestnikom w zdefiniowaniu kluczowej terminologii i wyjaśnienie kluczowych koncepcji zarządzania usługami. W szczególności uczestnicy po tej części potrafią zdefiniować i wyjaśnić następujące kluczowe koncepcje:
  • Użyteczność i gwarancja
  • Komponenty, zasoby i umiejętności
  • Portfel usług
  • Katalog usług (oba typy dwu-widokowy i trzy-widokowy)
  • Nadzór
  • Uzasadnienie biznesowe
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Dostawca usług
  • Dostawca
  • Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (Umowa SLA)
  • Umowa OLA
  • Kontrakt z poddostawcą (UC)
  • Pakiet projektu usługi (SDP)
  • Dostępność
  • System zarządzania wiedzą o usługach (SKMS)
  • Element konfiguracji (CI)
  • System zarządzania konfiguracją (CMS)
  • Biblioteka zatwierdzonych nośników (DML)
  • Zmiana
  • Typy zmian
  • Zdarzenie
  • Alarm
  • Incydent
  • Wpływ, pilność i priorytet
  • Wniosek o usługę
  • Problem
  • Obejście
  • Znany błąd
  • Baza znanych błędów (KEDB)
  • Rola komunikacji w eksploatacji usług
  • Polityka wydań
  • Typy usług
  • Propozycja zmiany
  • Rejestr ustawicznego doskonalenia usług
  • Rezultat
  • Wzorce aktywności biznesowej
  • Klienci i użytkownicy
  • Cykl Deminga (zaplanuj, wykonaj, sprawdź, działaj)
 4. Kluczowe zasady i modele - celem tej części jest pomoc uczestnikom om w zrozumieniu i wyjaśnienie kluczowych zasad i modeli zarządzania usługami oraz zapewnienie równowagi pomiędzy różnymi sprzecznymi siłami w zarządzaniu usługami. W szczególności uczestnicy w tej części poznają:
  • Strategia usług
   • Opisać tworzenia wartości przez usługi
  • Projektowanie usług
   • Zrozumieć znaczenie ludzi, procesów, produktów i partnerów w zarządzaniu usługami
   • Zrozumieć pięć głównych aspektów projektowania usług:
    • Rozwiązania dla nowych lub zmienionych usług
    • Systemy zarządzania informacją i narzędzia
    • Architektury technologiczne i architektury zarządzania
    • Wymagane procesy
    • Metody pomiarów i metryki
  • Ustawiczne doskonalenie usług
   • Wyjaśnić podejście ustawicznego doskonalenia usług
   • Zrozumieć rolę pomiarów w ustawicznym doskonaleniu usług oraz wyjaśnić następujące kluczowe elementy:
    • Związek pomiędzy krytycznymi czynnikami sukcesu (CSF) oraz kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI)
    • Stan odniesienia
    • Typy metryk (miary technologii, procesu i usługi)
 5. Procesy - celem tej części jest pomoc uczestnikom w zrozumieniu jak procesy zarządzania usługami wspierają cykl życia usługi zgodnie z ITIL, wyjaśnić przeznaczenie, cele, zakres, podstawowe koncepcje, działania i interfejsy czterech podstawowych procesów, oraz określić przeznaczenie, cele i zakres pozostałych osiemnastu procesów. W szczególności uczestnicy w tej części poznają:
  • Strategia usług
   • Zarządzania portfelem usług
   • Zarządzania finansowego dla usług informatycznych
   • Zarządzania relacjami z biznesem
  • Projektowanie usług
   • Zarządzania poziomem świadczenia usług
   • Zarządzanie katalogiem usług
   • Zarządzanie dostępnością
   • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
   • Zarządzanie dostawcami
   • Zarządzanie potencjałem wykonawczym
   • Zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych
   • Koordynacja projektowania
  • Przekazanie usług
   • Zarządzanie zmianami
   • Zarządzania wydaniami i wdrożeniami
   • Zarządzania wiedzą
   • Zarządzania zasobami i konfiguracją usług (SACM)
   • Planowania i wsparcie przekazania
  • Eksploatacja usług
   • Zarządzania incydentami
   • Zarządzania problemami
   • Zarządzania zdarzeniami
   • Realizacji wniosków
   • Zarządzania uprawnieniami dostępu
  • Ustawiczne doskonalenie usług
   • Siedmiostopniowego procesu doskonalenia
 6. Funkcje - celem tej części jest pomoc uczestnikom wyjaśnić role, cele i strukturę organizacyjną funkcji serwisdesk oraz wskazać role, cele współzależność trzech pozostałych funkcji. W szczególności uczestnicy po tej części potrafią:
  • Wyjaśnić role, cele i strukturę organizacyjną
   • Funkcji serwisdesk
  • Określić role i cele:
   • Funkcji zarządzania technicznego
   • Funkcji zarządzania aplikacjami wraz z rozwojem aplikacji
   • Funkcji zarządzania eksploatacją IT (kontrola eksploatacji IT oraz zarządzanie obiektami i wyposażeniem)
 7. Role - celem tej części jest pomoc kandydatom w wyjaśnieniu i zbudowaniu świadomości odpowiedzialności ciążącej na kluczowych rolach zarządzania usługami. W szczególności uczestnicy po tej części potrafią:
  • Wyjaśnić role i odpowiedzialności:
   • Właściciela procesu
   • Menedżera procesu
   • Praktyka procesu
   • Właściciela usługi
  • Rozpoznawać role: odpowiedzialny, nadzorujący, konsultujący, informowany w modelu odpowiedzialności RACI i wyjaśnić jego rolę w tworzeniu struktury organizacyjnej
 8. Technologia i architektura - w szczególności uczestnicy w tej części poznają:
  • Jak automatyzacja usług pomaga w przyspieszaniu procesów zarządzania usługami
 9. Szkolenie i kompetencje
  • Kompetencje i umiejętności do zarządzania usługami
  • Schemat kompetencji i umiejętności
  • Szkolenie
 10. Egzamin ITIL® Foundation
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia ITIL® Foundation.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Kurs ten przygotowuje do egzaminu, którego zaliczenie prowadzi do uzyskania certyfikatu ITIL Foundation IT Service Management.

Egzamin ITIL® Practitioner:

 • Jest egzaminem wielokrotnego wyboru, 40 pytań. Pytania pochodzą z całej puli pytań egzaminacyjnych Certyfikatu ITIL Foundation IT Service Management.
 • Czas trwania egzaminu to maksymalnie 60 minut dla wszystkich kandydatów zdających w ich ojczystym języku
 • Kandydaci zdający egzamin w języku innym niż ojczysty mają maksymalnie 75 minut na egzamin oraz mogą korzystać ze słownika.
 • Akredytowane szkolenie ITIL® Foundation jest wyraźnie zalecane, ale nie jest wymagane.
 • Egzamin jest nadzorowany
 • Próg zdawalności to 65% czyli należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 26 pytań z 40tu.
Prowadzący

Autoryzowany trener PEOPLECERT.

Informacje dodatkowe

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Wszystkie szkolenia ITIL®
Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie projektami

Szkolenia Biznesowe

Ład korporacyjny

ITSM

ITIL

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 1600 PLN NETTO

 

Najbliższe szkolenia ITIL®

Harmonogram szkoleń ITIL®