Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Podczs szkolenia MS-10975 Introduction to Programming uczestnicy nauczą się podstaw programowania z wykorzystaniem środowiska Visual Studio 2013 w wybranym języku programowania C# lub Visual Basic.

Przedstawione zostaną koncepcje związane ze składowaniem danych, typami danych, struktury decyzyjne oraz pętle. Szkolenie wprowadza pojęcia programowania obiektowego wraz z definiowaniem klas, użyciem enkapsulacji, dziedziczenia i polimorfizmu. Omówione też zostaną konstrukcje strukturalnej obsługi błędów, zabezpieczeń, wydajności i zarządzania pamięcią.

Uczestnicy nie muszą mieć doświadczenia programistycznego. Szkolenie zawiera wiedzę przydatną do uczestnictwa w ścieżce edukacyjnej dla programistów, w tym 20483B: Programming in C#.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie podstawowych pojęć programowania
  • składowanie i przetwarzanie danych
  • rodzaje aplikacji
  • cykl życia aplikacji
  • kompilacja kodu
 2. Konstrukcje w programowaniu
  • składnia języka
  • typy danych
  • stałe oraz zmienne w programie
 3. Sterowanie wykonaniem instrukcji w kodzie programu
  • pojęcia programowania strukturalnego
  • rozgałęzienia
  • wykorzystanie funkcji
  • struktury decyzyjne
  • wielokrotne wykonywanie kodu
 4. Algorytmy i struktury danych
  • tworzenie pseudokodu
  • przykładowe algorytmy
  • wprowadzenie do struktur danych
 5. Obsługa błędów i śledzenie wykonania
  • wprowadzenie do obsługi błędów
  • strukturalna obsługa błędów
  • śledzenie uruchomienia kodu w Visual Studio
 6. Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo (OOP)
  • wprowadzenie do złożonych struktur
  • tworzenie struktur (Structs)
  • wprowadzenie do budowania klas
  • wprowadzenie do enkapsulacji
 7. Programowanie obiektowe - ciąg dalszy
  • dziedziczenie
  • polimorfizm
  • wprowadzenie do .NET Framework oraz podstawowych bibliotek klas
 8. Wprowadzenie do zabezpieczeń aplikacji
  • uwierzytelnienie i autoryzacja
  • uprawnienia kodu uruchamialnego
  • wprowadzenie do sygnowania kodu
 9. Wprowadzenie do operacji wejścia/wyjścia
  • klasa Console
  • obsługa plików
 10. Wydajność aplikacji i zarządzanie pamięcią
  • typy wartościowe i referencyjne
  • konwersja typów
  • porządkowanie pamięci (Garbage Collector)
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Od uczestników oczekiwane jest posiadanie umiejętności:

 • posługiwania się systemem operacyjnym, uruchamiania programów, pracy z plikami, umiejętności korzystania z menu i graficznego interfejsu aplikacji.
 • rozumienia podstawowych operacji logicznych (np. porównań)
 • znajomości operacji na liczbach i wyrażeniach
 • umiejętności definiowania procesów w kontekście kroków wykonawczych (step-by-step)
 • umiejętności mapowania pojęć abstrakcyjnych na konkretne przykłady
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia MS-10975 Introduction to Programming otrzymują autoryzowane certyfikat Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Visual Studio

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Web Design i Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3600 PLN NETTO