Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Celem szkolenia MS-20464 Developing Microsoft SQL Server Databases jest zapoznanie z zagadnieniami projektowania tabel logicznych, indeksowania oraz planów zapytań w SQL Server 2014.

Zdobycie umiejętności pozwalających na tworzenie obiektów baz danych, procedur składowanych, funkcji, obsługi błędów oraz wyzwalaczy.

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych również Microsoft SQL Server 2012 ponieważ przedstawia możliwości technologiczne przekrojowo przez platformy SQL Server.

Kurs przygotowuje do egzaminu: 70-464

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do programowania baz danych
  • omówienie platformy SQL Server
  • praca z narzędziami SQL Server
  • konfiguracja usług SQL Server
 2. Projektowanie i implementacja tabel
  • projektowanie tabel
  • praca ze schematami
  • tworzenie i zmienianie tabel
 3. Zapewnienie integralności danych poprzez ograniczenia
  • wymuszanie integralności danych
  • implementacja integralności domeny
  • implementacja obiektów i więzy integralności
 4. Wprowadzenie do indeksowania
  • podstawowe koncepcje indeksowania
  • pojedyncze kolumny i indeksy złożone
  • struktura tabeli w SQL Server
  • praca z indeksami klastrowanymi
 5. Zaawansowanie indeksowanie
  • podstawowe koncepcje planu wykonania
  • typowe elementy planu wykonania
  • praca z planami wykonania
  • projektowanie efektywnych indeksów nieklastrowanych
  • monitoring wydajności
 6. Indeksy magazynu kolumn
  • indeksy magazynu kolumn
  • najlepsze praktyki w zakresie indeksów magazynu kolumn
 7. Projektowanie i implementacja widoków
  • wprowadzenie do widoków
  • tworzenie i zarządzanie widokami
  • zalecenia wydajnościowe dla widoków
 8. Projektowanie i implementacja procedur składowanych
  • wprowadzenie do procedur składowanych
  • praca z procedurami składowanymi
  • implementacja parametryzowanych procedur składowanych
  • kontrola kontekstu wykonywania
 9. Projektowanie i implementacja funkcji definiowanych przez użytkownika
  • omówienie funkcji
  • projektowanie i implementacja funkcji skalarnych
  • projektowanie i implementacja funkcji zwracających tabelę
  • implementacja zaleceń dla funkcji
  • alternatywy dla funkcji
 10. Odpowiadanie na manipulowanie danych poprzez wyzwalacze
  • projektowanie wyzwalaczy DML
  • implementacja wyzwalaczy DML
  • zaawansowana koncepcja wyzwalaczy
 11. Używanie tabeli w pamięci
  • tabele pamięciowo zoptymalizowane
  • procedury macierzyste
 12. Implementacja kodu zarządzanego w SQL Server
  • wprowadzenie do integracji SQL CLR
  • importowanie i konfiguracja zestawów
  • implementacja integracji SQL CLR
 13. Przechowywanie i odpytywanie danych XML w SQL Server
  • wprowadzenie do XML i schematów XML
  • przechowywanie danych XML i schematów w SQL Server
  • implementacja typów danych XML
  • wykorzystanie składni T-SQL FOR XML
  • rozpoczęcie pracy z XQuery
  • dzielenie XML
 14. Praca z danymi przestrzennymi w SQL Server 2014
  • wprowadzenie do danych przestrzennych
  • praca z typami danych przestrzennych w SQL Server
  • wykorzystanie danych przestrzennych w aplikacjach
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • umiejętność tworzenia zapytań T-SQL
 • praktyczna wiedza na temat relacyjnych baz danych
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia MS-20464 Developing Microsoft SQL Server Databases otrzymują autoryzowany certyfikat Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Microsoft SQL Server

Szkolenia powiązane tematycznie

Bazy danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3600 PLN NETTO