Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

To szkolenie zawiera wprowadzenie do HTML5, CSS3 i JavaScript. Szkolenie pomaga uczestnikom zdobyć podstawowe umiejętności programowania HTML5/CSS3/JavaScript. Szkolenie jest punktem wejścia do ścieżek szkoleniowych aplikacji sieci Web i aplikacji z Windows Store. Kurs koncentruje się na użyciu HTML5/CSS3/JavaScript do implementowania logiki programowania, definiowania i używania zmiennych, wykonywania pętli i rozgałęzienia, tworzenia interfejsów użytkownika, przechwytywania i sprawdzania poprawności danych użytkownika, przechowywania danych i tworzenia dobrze ustrukturyzowanych aplikacji. Scenariusze laboratoryjne w tym kursie są wybierane do obsługi i demonstrują strukturę różnych scenariuszy aplikacji. Skupiają się na zasadach i kodowaniu składników/struktur, które są używane do ustanowienia aplikacji HTML5. Ten kurs używa programu Visual Studio 2017, działającego w systemie Windows 10.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Wyjaśnić, jak utworzyć i uruchomić aplikację sieci Web za pomocą programu Visual Studio 2017.
 • Opisać nowe funkcje HTML5 oraz tworzyć i stylizować strony HTML5.
 • Dodawać interaktywność do strony HTML5 za pomocą języka JavaScript.
 • Tworzyć formularze HTML5 przy użyciu różnych typów danych wejściowych i sprawdzać poprawność danych wejściowych użytkownika przy użyciu HTML5 i kodu JavaScript.
 • Wysyłać i odbierać dane do i ze zdalnego źródła danych przy użyciu obiektów żądań XMLHTTP i Fetch API.
 • Stylizować strony HTML5 za pomocą CSS3.
 • Tworzyć dobrze zorganizowany i łatwy w utrzymaniu kod JavaScript.
 • Napisać nowoczesny kod JavaScript i używać babel, aby był kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami.
 • Używać typowych interfejsów API HTML5 w interaktywnych aplikacjach sieci Web.
 • Tworzyć aplikacje sieci Web obsługujących operacje w trybie offline.
 • Tworzyć strony sieci Web HTML5, które mogą dostosowywać się do różnych urządzeń i rozmiarów.
 • Dodawać zaawansowaną grafikę do strony HTML5 przy użyciu elementów kanwy oraz przy użyciu skalowalnej grafiki wektorowej.
 • Zwiększać komfort użytkownika, dodając animacje do strony HTML5.
 • Za pomocą gniazd sieci Web, wysyłać i odbierać dane między aplikacją sieci Web a serwerem.
 • Zwiększać czas reakcji aplikacji sieci Web, która wykonuje długotrwałe operacje przy użyciu procesów usługi Web Worker.
 • Używać webpack do pakowania aplikacji sieci web do produkcji.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla profesjonalnych programistów, którzy mają 6-12 miesięcy doświadczenia w programowaniu i którzy są zainteresowani tworzeniem aplikacji używających HTML5 z JavaScript i CSS3 (aplikacje z Windows Store dla systemu Windows 10 lub aplikacje internetowe).

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Omówienie HTML i CSS
  • Omówienie języka HTML
  • Przegląd CSS
  • Tworzenie aplikacji sieci Web przy użyciu programu Visual Studio 2017
 2. Tworzenie i stylizacja stron HTML
  • Tworzenie strony HTML5
  • Stylizowanie strony HTML5
 3. Wprowadzenie do języka JavaScript
  • Omówienie języka JavaScript
  • Wprowadzenie do modelu obiektu dokumentu
 4. Tworzenie formularzy do zbierania i sprawdzania poprawności danych wejściowych użytkownika
  • Tworzenie formularzy HTML5
  • Sprawdzanie poprawności danych wejściowych użytkownika przy użyciu atrybutów HTML5
  • Sprawdzanie poprawności danych wejściowych użytkownika przy użyciu języka JavaScript
 5. Komunikowanie się z serwerem zdalnym
  • Programowanie asynchroniowe w języku JavaScript
  • Wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu obiektu XMLHttpRequest
  • Wysyłanie i odbieranie danych za pomocą interfejsu API pobierania
 6. Stylowanie HTML5 za pomocą CSS3
  • Stylowanie tekstu za pomocą CSS3
  • Elementy bloku stylizowania
  • Pseudokłady i pseudoelementy
  • Ulepszanie efektów graficznych za pomocą CSS3
 7. Tworzenie obiektów i metod przy użyciu języka JavaScript
  • Pisanie dobrze ustrukturyzowanych kodów JavaScript
  • Tworzenie obiektów niestandardowych
  • Rozszerzanie obiektów
 8. Tworzenie stron interaktywnych przy użyciu interfejsów API HTML5
  • Interakcja z plikami
  • Włączanie multimediów
  • Reagowanie na lokalizację przeglądarki i kontekst
  • Debugowanie i profilowanie aplikacji sieci Web
 9. Dodawanie pomocy technicznej w trybie offline do aplikacji sieci Web
  • Lokalne odczytywanie i zapisywanie danych
  • Dodawanie obsługi w trybie offline przy użyciu pamięci podręcznej aplikacji
 10. Implementowanie adaptacyjnego interfejsu użytkownika
  • Obsługa wielu rozmiarów
  • Tworzenie adaptacyjnego interfejsu użytkownika
 11. Tworzenie grafiki zaawansowanej
  • Tworzenie grafiki interaktywnej przy użyciu SVG
  • Rysowanie grafiki przy użyciu interfejsu API obszaru roboczego
 12. Animowanie interfejsu użytkownika
  • Stosowanie przejść CSS
  • Przekształcanie elementów
  • Stosowanie animacji klatek kluczowych CSS
 13. Wdrażanie komunikacji w czasie rzeczywistym za pomocą gniazd internetowych
  • Wprowadzenie do gniazd sieci Web
  • Korzystanie z interfejsu API WebSocket
 14. Wykonywanie przetwarzania w tle przy użyciu workers sieci Web
  • Opis pracowników sieci Web
  • Wykonywanie przetwarzania asynchroniiowego przy użyciu workers sieci Web
 15. Pakowanie JavaScript do wdrażania w produkcji
  • Zrozumienie transpilerów i łączenie modułów
  • Tworzenie oddzielnych pakietów dla obsługi między przeglądarkami
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • 1-3 miesiące doświadczenia w tworzeniu aplikacji sieci Web, w tym pisanie prostego kodu JavaScript
 • 1 miesiąc doświadczenia tworzenia aplikacji klienckich systemu Windows
 • 1 miesiąc doświadczenia przy użyciu programu Visual Studio 2017
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia MS-20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 otrzymują zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Visual Studio

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Web Design i Programowanie

JavaScript

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3600 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia Microsoft

Harmonogram szkoleń Microsoft