Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Podczas tego szkolenia, uczestnicy dowiedzą się, jak projektować i rozwijać usługi, które uzyskują dostęp do lokalnych i zdalnych danych z różnych źródeł. Uczestnicy dowiedzą się również, jak tworzyć i wdrażać usługi w środowiskach hybrydowych, w tym na serwerach lokalnych i platformie Microsoft Azure.

Grupa docelowa:

 • Deweloperzy platformy .NET, którzy chcą dowiedzieć się, jak tworzyć usługi i wdrażać je w środowiskach hybrydowych.
 • Deweloperzy .NET z doświadczeniem w tworzeniu aplikacji sieciowych, którzy chcą się więcej dowiedzieć na temat tworzenia nowych aplikacji oraz portowaniu istniejących już aplikacji do Microsoft Azure.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Opisać podstawowe pojęcia strategii tworzenia usług i dostępu do danych przy użyciu platformy .NET.
 • Opisać platformę chmury Platformy Microsoft Azure oraz jej oferty hostingu danych i aplikacji.
 • Projektować i tworzyć aplikacje zorientowane na dane przy użyciu programu Visual Studio 2017 i Entity Framework Core.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do usług i technologii chmur
  • kluczowe komponenty i aplikacje rozproszone
  • dane i technologie dostępu do danych
  • technologie usług
  • chmura obliczeniowa
 2. Wysyłanie kwerend i przetwarzanie danych za pomocą Entity Framework
  • omówienie ADO.NET
  • tworzenie modelu danych z encjami
  • odpytywanie danych
  • wysyłanie kwerend
  • przetwarzanie danych
 3. Tworzenie i wykorzystanie usług ASP.NET Web API
  • usługi HTTP
  • tworzenie ASP.NET Web API service
  • obsługiwanie żądań i odpowiedzi HTTP
  • przechowywanie i wykorzystanie usług ASP.NET Web API
 4. Rozszerzanie i ochrona usług ASP.NET Web API
  • przetwarzanie potokowe żądań ASP.NET Web API
  • przetwarzanie potokowe odpowiedzi ASP.NET Web API
  • tworzenie usług OData
  • implementacja zabezpieczeń w usługach ASP.NET Web API
  • zagnieżdżanie zależności w kontrolerach
 5. Tworzenie usług WCF
  • wprowadzenie do tworzenia usług WCF
  • tworzenie i implementacja kontraktów
  • konfiguracja i utrzymywanie usług WCF
  • wykrozystanie usług WCF
 6. Projektowanie i rozszerzanie usług WCF
  • stosowanie wytycznych projektowania do kontraktów usług
  • obsługa transakcji rozproszonych
  • arechitektura potoków WCF
  • rozszerzanie potoków WCF
 7. Implementacja zabezpieczeń w usługach WCF
  • zabezpieczanie transportu
  • zabezpieczanie wiadomości
  • konfiguracja uwierzytelniania usług i autoryzacji
 8. Windows Azure Service Bus
  • przekaźniki Windows Azure Service Bus
  • kolejki Windows Azure Service Bus
  • uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników
 9. Utrzymywanie usług
  • utrzymywanie usług on-premises
  • utrzymywanie usług w Windows Azure
 10. Wdrażanie usług
  • wdrażanie Web z Visual Studio
  • tworzenie i wdrażanie pakietów aplikacji Web
  • narzędzia wiersza poleceń do wdrażania pakietów Web
  • wdrażanie w Windows Azure
  • ciągłość dostarczaina z TFS i GIT
  • dobre praktyki w zakresie wdrażania
 11. Magazyn Windows Azure
  • wprowadzenie do magazynu Windows Azure
  • magazyn Windows Azure Blob Storage
  • magazyn Windows Azure Table Storage
  • magazyn Windows Azure Queue Storage
  • ograniczanie dostępu do Windows Azure Storage
 12. Monitorowanie i diagnostyka
  • przygotowanie diagnostyki za pomocą śledzenia
  • konfigurowanie diagnostyki usług
  • monitorowanie IIS
  • monitorowanie usług za pomocą diagnostyki Windows Azure
  • analizowanie za pomocą IntelliTrace
  • zbieranie wyników Windows Azure
 13. Zarządzanie tożsamością oraz kontrola dostępu
  • koncepcja tożsamości opartej na oświadczeniach
  • usługa kontroli dostępu
  • konfigurowanie usług do wykorzystania tożsamości federacyjnej
  • obsługa tożsamości federacyjnych
 14. Skalowanie usług
  • wprowadzenie do skalowania
  • równoważenie obciążenia
  • skalowanie usług on-premises z rozproszonym buforowaniem
  • buforowanie Windows Azure
  • ostrzeżenia skalowania usług
  • skalowanie globalne
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • doświadczenie w programowaniu C#
 • doświadczenie w tworzeniu zapytań i obsługą danych w ADO.NET
 • wiedza w zakresie struktury danych XML
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia MS-20487 Developing Windows Azure and Web Services otrzymują zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Visual Studio

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Web Design i Programowanie

Cloud Computing

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3600 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.