Szkolenia CIW

Cel szkolenia

kod: CIW-PLE

Kurs Programming & Logic Essentials  skupia się na podstawowych pojęciach programowania. Kursanci będą uczyć się o liczbach binarnych, językach programowania oraz o sposobie organizowania programu. Poznają również algorytmy oraz błędy programistyczne. Uczestnicy szkolenia zostaną wprowadzeni do programowania strukturalnego oraz będą pracować ze zmiennymi i operatorami.

Po skończeniu kursu kursanci będą potrafić:

 • Wykazać podstawową znajomość języków programowania
 • Wykazać znajomość z podstawowymi pojęciami programowania strukturalnego
 • Wykazać biegłość w podstawowym programowaniu oraz w pracy z danymi

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wstęp do programowania
  • Czym jest programowanie
  • Przegląd języków programowania
  • Prosty program
  • Aktywność : Konwersja liczb binarnych na dziesiętne
  • Aktywność : Konwersja liczb dziesiętnych na binarne
  • Aktywność : Napisanie prostego programu
  • Quiz
  • Analiza przypadku
 2. Myślenie logiczne
  • Rozwiązywanie problemów
  • Algorytmy
  • Testowanie i debugowanie
  • Aktywność : Logika i strategia
  • Aktywność : Krok po kroku – instrukcje
  • Aktywność : Wskazówki
  • Aktywność : Algorytmy
  • Aktywność : Sortowanie numerów
  • Aktywność : Sortowanie numerów – schemat blokowy
  • Quiz
  • Analiza przypadku
 3. Kontrola struktur
  • Kontrola struktur
  • Sekwencje
  • Wybór
  • Pętla
  • Aktywność : Pisanie programu
  • Quiz
  • Analiza przypadku
 4. Praca z danymi
  • Zmienne
  • Typy danych, wyrażenia i operatory
  • Aktywność : Porównanie operatorów
  • Quiz
  • Analiza przypadku
 5. Praca z funkcjami
  • Funkcje
  • Aktywność : Identyfikacja
  • Aktywność : Modyfikacja programu
  • Quiz
  • Analiza przypadku
 6. Praca z obiektami
  • Programowanie proceduralne i obiektowe
  • Klasy, obiekty, właściwości i metody
  • Aktywność : Dyskusja
  • Quiz
  • Analiza przypadku
 7. Kodowanie
  • Inne środowiska
  • Greenfoot
  • Alice
  • MIT App Inventor
  • Pisanie kodu
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Każde ze szkoleń z programu ICT kończy się egzaminem certyfikacyjnym, który stanowi końcową ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczestnika danego szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest poprzez uzyskanie imiennego certyfikatu w formie cyfrowej, który można dodatkowo samodzielnie wydrukować.

Każdy egzamin certyfikacyjny zawiera 30 pytań wielokrotnego wyboru, które są losowane z większej puli i generowane przez system testowy w losowej kolejności. Maksymalny czas trwania egzaminu to 45 min. Kandydaci, aby pozytywnie zakończyć egzamin i uzyskać certyfikat muszą zdobyć minimum 73% poprawnych odpowiedzi. Jeśli kandydat nie zda egzaminu certyfikującego za pierwszym razem ma maksymalnie dwa dodatkowe podejścia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu nie ma możliwości jego powtórzenia np. w celu uzyskania lepszego rezultatu procentowego.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca CIW (CIW Certified Instructor).

Informacje dodatkowe

Jednym z kluczowych elementów projektu „ICT Programming&Logic Essentials” są zarówno częściowe testy, które na bieżąco sprawdzają przyswajaną wiedzę jak i końcowy egzamin certyfikacyjny. Testy częściowe będące elementami poszczególnych modułów danego szkolenia pozwalają instruktorowi na ocenę bieżących postępów uczestnika, natomiast końcowy egzamin stanowi podsumowanie i potwierdzenie opanowania danej technologii.

Testy sprawdzający

Testy sprawdzające są wykonywane pod nadzorem instruktora i stanowią one ocenę gotowości kandydata do egzaminu podsumowującego/certyfikacyjnego, który, co ważne, jest nadzorowany przez inną osobę niż ta, która prowadziła dane szkolenie. Instruktor na podstawie raportu podsumowującego wyniki testów sprawdzających może zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować skorzystania z dodatkowych materiałów i ćwiczeń dotyczących określonego obszaru tematycznego. Uczestnicy szkoleń mogą powtarzać testy sprawdzające dowolną ilość razy w zależności od uznania instruktora.

Pozostałe szkolenia CIW | ICT

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia CIW

Harmonogram szkoleń CIW