Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CC-511 | wersja: v1.1

Ten kompleksowy kurs zapewnia pełny przegląd najbardziej rozpowszechnionych standardów XML i wprowadzenie do średniozaawansowanego szkolenia dla każdego: XML sam, XML Schema, XSLT i XSLFO. Jest to świetny kurs dla osób, które planują intensywnie pracować z XML w najbliższej przyszłości, jako że daje dobre podstawy w jak zarządzadzaniu informacjami XML, definiować modele XML (za pomocą XML Schema), konwersji informacji XML do tekstu, HTML, lub innych formatów XML (przy użyciu XSLT) lub wydrukować gotowe pliki PDF (z użyciem XSLFO).

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie szerokiego wpływu XML na architekturach rozwijanego oprogramowania.
 • Zrozumienia roli XML Schema, XPath, XSLT, XSLFO, parsowanie Api oraz usług internetowych w szerokim zakresie technologii XML w aplikacjach.
 • Pisanie dobrze uformowanych dokumentów XML wyrażające proste lub złożone treści dokumentu.
 • Pisanie DTD do określenia zasad walidacji dokumentów XML.
 • Odczyt i zapis XML przy użyciu przestrzeni nazw do importowania informacji o typie i partycji przestrzeni nazw XML.
 • Użycie XML Schema do walidacji dokumentów XML.
 • Definiowanie typów prostych i użycie ograniczenia wyliczeń, aby wymusić wartości.
 • Tworzenie złożonych typów, zawierające typy prostye i inne typy złożone oraz puste i mieszane typy zawartości.
 • Pisanie prostych i złożonych zapytań do treści dokumentu XML przy użyciu XPath.
 • Przekształcenie danych XML w postaci zwykłego tekstu do formatów HTML lub XML.
 • Opisywanie związków między XSLT i XSLFO i ich role w typowym XML-to-print procesu.
 • Przekształcenie danych XML w dokumentach FO i formatowanie ich do plików PDF.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do XML
  • Krótka historia XML
   • Narodziny XML
   • Zawartość vs Prezentacja
   • Samooopisywania danych
   • Standardowy format dokumentu
   • Wykorzystanie dla XML
  • XML Gramatyka
   • Struktura dokumentu XML
   • Obsługa białych znaków
   • Znaki i referencje jednostki
   • Poprawnie sformułowany kod XML
   • Elementy
   • Atrybuty
   • Instrukcje przetwarzania
   • Komentarze
   • Sekcje CDATA
  • Poprawny XML
   • Rodzaje dokumentów
   • Struktura DTD
   • Definiowanie Elementów
   • Liczności
   • Atrybuty
   • Wymagane, zrozumiałe, domyślne i stałe atrybuty
   • Wyliczenia
   • Przestrzenie nazw XML
   • Ograniczenia DTD
   • XML Schema
   • Zalety XML Schema
   • Typy danych
  • Korzystanie z języka XML w aplikacjach
   • SAX i parsowanie DOM
   • XSLT
   • XPath
   • XSL-FO
   • Web Services
   • SOAP
 1. XML Schema
  • Rozpoczęcie pracy z XML Schema
   • Co to jest schemat XML?
   • Schematy vs DTD
   • Struktura schematu
   • Powiązanie schematu z dokumentami
   • Rodzaje typów
   • Definiowanie elementów
   • Definiowanie typów złożonych
   • Walidacja
  • Typy proste
   • Rodzaje Proste i Atomic
   • Wbudowane typy
   • Prymitywy
   • Pochodne typu numeric
   • Pochodne typu string
   • Ograniczenie typów prostych
   • Aspekty
   • Wyliczenia
   • Wzory
   • Listy
   • Związki
   • wartości Nillable
  • Złożone typy
   • Model Grupy
   • Sekwencje, spójniki i Disjunctions
   • Części
   • Występowanie Ograniczenia
   • Globalne i lokalne Definicje
   • Definiowanie atrybutów
   • Zawartość Empty, Any i Mixed
   • Model definicji grup
   • Atrybuty definicji grup
   • Adnotacje
 1. XSLT
  • Pierwsze kroki z XSLT
   • XSL i XSLT
   • Przekształcenia Rule-Based
   • Szablony
   • Pisanie tekstu HTML i XML
  • XPath
   • Adresowanie zawartości XML
   • XPath w XSLT
   • Struktura drzewa
   • Wyrażenia XPath
   • Typ modelu
   • Kontekst
   • Osie, Test Node i twierdzenie
   • Skróty
   • sąsiednie pozycje
   • Funkcje XPath
   • Porównania pomiędzy różnymi typami
  • Szablony i produkcje
   • łączenie szablonów
   • Wbudowane reguły szablonów
   • Rekurencja za pomocą szablonów
   • Context-Template
   • Metody-wyjścia
   • Sterowanie Whitespace
   • dosłowne elementy zamienne
   • Sformalizowanie tekstowych elementów i atrybutów
   • Definiowanie słownictwa docelowa
   • Generowanie instrukcji przetwarzania
  • Zawartość dynamiczna i sterowanie przepływem
   • Wyprowadzenie Source Content
   • Pierwsze Wartości źródłowe
   • Wartość atrybutów Templates
   • Kopiowanie elementów źródłowych i drzew
   • Zapętlanie
   • Warunki
  • Zmienne i zarządzanie szablonami
   • Zmienne
   • używanie zmiennych do przechwytywania kontekstu informacji
   • Wynik Fragmentu Drzewa
   • Parametry
   • Jawne Wywołanie Szablonu
   • Zmienne globalne i Parametry arkusza stylów
   • Tryby szablonów
 1. XSLFO
  • Pierwsze kroki
   • Formatowanie XML
   • XSLT i XSLFO
   • Przepływ informacji
   • Obiekty formatowania
   • Właściwości
  • Strona Masters
   • Strony i obszary
   • Strony - Master Model
   • Regiony
   • Tryb pisania i Orientacja
   • Page-Sequence model
   • Przepływ
   • Page-Sequence Masters
   • Właściwości i model dziedziczenia
  • Formatowanie
   • Przepływy
   • Bloki i Opcje układu
   • Inlines i układ
   • Listy
   • Tabele
   • Kontrolowanie numerowania stron
  • Formatowanie
   • Numeracja stron
   • Identyfikacji zawartości
   • Page-Number Cytaty
   • Linki
   • Spisy Treści
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.

Prowadzący

Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Pozostałe szkolenia Capstone Courseware | XML and Web Services

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 4600 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware