Szkolenia CIW

Cel szkolenia dlearning

Kurs Database Essentials koncentruje się na podstawach korzystania z relacyjnych baz danych. Kursanci będą uczyć się o wspólnych elementach baz danych, tabelach, strukturach oraz typach danych. Dowiedzą się czym są zapytania oraz w jaki sposób można je tworzyć. Będą badać mechanizmy importu i eksportu danych. Nauczą się podstaw Structured Query Language (SQL) do zarządzania i manipulowania danymi. Pozyskane umiejętności będą mogli wykorzystać do tworzenia podstawowych tabel baz danych, kwerend oraz raportów.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli:

 • Opisać cel i zastosowanie baz danych, korzyści z nimi związanych oraz Big Data
 • Zidentyfikować elementy i funkcje baz danych takie jak: tabele, zapytania, klucze główne i obce, relacje tabel, raporty, SQL
 • Tworzyć tabele baz danych, organizować ich zawartość z wykorzystaniem wielu typów danych, dodając rekordy, usuwać rekordy, edytować oraz sortować rekordy
 • Udostępniać dane w bazie, rozwiązywać problemy, importować i eksportować dane z arkusza kalkulacyjnego oraz tworzyć raporty

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
  • Korzystanie z baz danych
  • Wprowadzanie do programu Microsoft Access
  • QUIZ
 2. Składniki bazy danych oraz ich funkcje
  • Podstawy baz danych
  • Tabele, pola, rekordy
  • Zapytania
  • Klucze tabel i relacje
  • Raporty           
  • Structured Query Language (SQL)
  • Aplikacje bazodanowe
  • QUIZ
 3. Tworzenie i organizowanie baz danych
  • Tworzenie i zarządzanie tabelami
  • Tworzenie, edycja i sortowanie tabel
  • Aktywność: Tworzenie baz danych
  • QUIZ
 4. Manipulacja i udostępnianie danych w bazie danych
  • Rozwiązywanie typowych problemów z błędami w bazie danych
  • Tworzenie zapytań do bazy danych
  • Tworzenie połączeń tabel
  • Importowanie i eksportowanie danych z bazy
  • Tworzenie raportów
  • QUIZ
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Każde ze szkoleń z programu ICT kończy się egzaminem certyfikacyjnym, który stanowi końcową ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczestnika danego szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest poprzez uzyskanie imiennego certyfikatu w formie cyfrowej, który można dodatkowo samodzielnie wydrukować.

Każdy egzamin certyfikacyjny zawiera 30 pytań wielokrotnego wyboru, które są losowane z większej puli i generowane przez system testowy w losowej kolejności. Maksymalny czas trwania egzaminu to 45 min. Kandydaci, aby pozytywnie zakończyć egzamin i uzyskać certyfikat muszą zdobyć minimum 73% poprawnych odpowiedzi. Jeśli kandydat nie zda egzaminu certyfikującego za pierwszym razem ma maksymalnie dwa dodatkowe podejścia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu nie ma możliwości jego powtórzenia np. w celu uzyskania lepszego rezultatu procentowego.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca CIW (CIW Certified Instructor).

Informacje dodatkowe

Egzaminy

Jednym z kluczowych elementów projektu „ICT Database Essentials” są zarówno częściowe testy, które na bieżąco sprawdzają przyswajaną wiedzę jak i końcowy egzamin certyfikacyjny. Testy częściowe będące elementami poszczególnych modułów danego szkolenia pozwalają instruktorowi na ocenę bieżących postępów uczestnika, natomiast końcowy egzamin stanowi podsumowanie i potwierdzenie opanowania danej technologii.

Testy sprawdzający

Testy sprawdzające są wykonywane pod nadzorem instruktora i stanowią one ocenę gotowości kandydata do egzaminu podsumowującego/certyfikacyjnego, który, co ważne, jest nadzorowany przez inną osobę niż ta, która prowadziła dane szkolenie. Instruktor na podstawie raportu podsumowującego wyniki testów sprawdzających może zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować skorzystania z dodatkowych materiałów i ćwiczeń dotyczących określonego obszaru tematycznego. Uczestnicy szkoleń mogą powtarzać testy sprawdzające dowolną ilość razy w zależności od uznania instruktora.

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Bazy danych


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

CENA SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia CIW

Harmonogram szkoleń CIW