Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: CCE-MS-CADFS | wersja: v4.0

Celem autorskiego kursu Konfigurowanie Active Directory Federation Services 4.0 jest zdobycie umiejętności pozwalających na implementację Active Directory Federation Services 4.0. Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności pozwalające na zaprojektowanie, instalację i konfigurację AD FS 4.0 w wielu scenariuszach konfiguracyjnych. Poznają terminologię, interfejs użytkownika i dodatkowe narzędzia do zarządzania i rozwiązywania problemów z AD FS 4.0.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do tożsamości opartych na oświadczeniach
  • istniejące rozwiązania do zarządzania tożsamościami
  • zalety wykorzystania tożsamości opartych na oświadczeniach
  • scenariusze wykorzystania AD FS
  • terminologia AD FS i tożsamości opartych na oświadczeniach
 2. Wymagania wstępne AD FS
  • wymagania dot. konfiguracji wstępnej Windows
  • wprowadzenie do PKI
  • Omówienie Group Managed Service Accounts (gMSA)
 3. Komponenty AD FS
  • rola serwera federacji
  • rodzaje oświadczeń, punkty końcowe oraz magazyn atrybutów
  • zabezpieczenia AD FS
  • rola Web Application Proxy
  • administracja AD FS
 4. Uwierzytelnianie oparte na oświadczeniach dla organizacji
  • przygotowanie AD FS
  • AD FS w jednej organizacji
  • idea i rodzaje oświadczeń
  • reguły i szablony oświadczeń
  • tworzenie reguł i szablonów oświadczeń
  • konfiguracja AD FS
 5. Uwierzytelnianie oparte na oświadczeniach w federacji typu Business-to-Business (B2B)
  • wdrażanie AD FS w środowisku federacyjnym
  • konfiguracja relacji dla zaufanych dostawców oświadczeń
  • zarządzanie oświadczeniami w ramach organizacji
 6. Zaawansowane scenariusze wdrażania AD FS
  • implementacja roli Web Application Proxy
  • planowanie wysokiej dostępności
  • konfigurowanie rejestracji urządzeń w ADFS (opcjonalnie)
  • konfigurowanie graficznego interfejsu użytkownika ADFS (opcjonalnie)
  • dodatkowe scenariusze konfiguracyjne AD FS
 7. Rozwiązywanie problemów z AD FS
  • konfiguracja audytu dla AD FS
  • rozwiązywanie problemów z AD FS
  • Narzędzia dodatkowe: Claims X-Ray, AD FS Event Module, PowerShell Diagnostics Module, AD FS Rapid Restore Tool.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy szkolenia Konfigurowanie Active Directory Federation Services 4.0 otrzymują autoryzowany certyfikat Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Windows Server Technologies

Szkolenia powiązane tematycznie

Sieci komputerowe

Systemy operacyjne