Dofinansowanie do szkoleń dla pracowników dydaktycznych uczelni wyższych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach PO WER 2014-2020 uruchomiło dofinansowanie na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. Kwota programu to 132 mln zł.

dofinansowanie uczelni wyższychOd 1 sierpnia 2016 roku istnieje możliwość na bezpłatne podniesienie umiejętności informatycznych pracowników uczelni wyższych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach unijnego dofinansowania w programie PO WER 2014-2020 przeznaczyło kwotę 132 000 000 zł na rozwój dla pracowników szkolnictwa wyższego. Uczelnie wyższe dzięki temu wsparciu będą miały okazję bezpłatnie podnieść kwalifikacje swoich pracowników dydaktycznych w szeroko rozumianych kwestiach informatycznych, co przełoży się na wyższy poziom kształcenia studentów. Z dofinansowania może skorzystać aż 7190 pracowników uczelni wyższych, a kwota wsparciaprzypadająca na jednego pracownika to aż 9000 PLN.

Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno uczelnie państwowe jak i niepubliczne. Nie występuje ograniczenie co do liczby wniosków składanych przez uczelnię lub wydział – w związku z tym wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek w konkursie. Uczestnikami projektu może być kadra dydaktyczna uczelni tj.: nauczyciele akademiccy w rozumieniu art. 108 PSzW, osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego w ramach którego planowane jest dla tych osób wsparcie w projekcie (okres, na jaki została zawarta umowa musi obejmować zarówno okres udziału w projekcie jak i w semestrze, w którym prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem zdobytych w projekcie kompetencji). Czas realizacji projektu podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej rozplanowany jest na okres od 12 do 24 miesięcy.
 

Wnioski uczelni wyższych, które chcą uzyskać dofinansowanie na rozwój kompetencji dla swoich pracowników będą przyjmowane w dniach 1 sierpnia – 30 września 2016r.

Szkolenia powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

– innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),
– umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, 
– w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
– zarządzania informacją.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z dofinansowania lub masz jakieś pytania dotyczące projektu kliknij w przycisk poniżej:

 

 

Więcej informacji o projekcie >>

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.