Znak jakości MSUES ponownie dla Compendium!

poniedziałek, 22 styczeń 2018

Nadrzędnym celem Compendium Centrum Edukacyjnego jest dostarczanie najwyższej jakości usług szkoleniowych zgodnych z potrzebami naszych Klientów. Dbając o utrzymanie najwyższych standardów nasze Centrum Edukacyjne objęte zostało dwoma audytami prowadzonymi przez niezależne jednostki.

Pierwszy z nich realizowany na zlecenie PARP, poświadczył zgodność i jakość prowadzonych przez nas szkoleń z założeniami i wymaganiami stawianymi przez Bazy Usług Rozwojowych, potwierdzając fakt możliwości objęcia dofinansowaniem każdego ze szkoleń dostępnych w naszej ofercie.

Drugi audyt zaświadczył, iż wdrożone zasady znaku jakości Małopolskich Standardów Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) dla wszystkich usług prowadzonych przez Compendium CE, są nieprzerwanie utrzymywane na wymaganym wysokim poziomie gwarantując wiarygodność instytucji szkoleniowej i zewnętrzny nadzór nad jakością szkoleń. Uprzejmie informujemy iż Compendium Centrum Edukacyjne posiada znak jakości MSUES nr. 209/2017.


Znak jakości MSUES dla Compendium CE

Instytucja szkoleniowa legitymująca się znakiem jakości MSUES  jest gwarancją:

Jakości usług realizowanych przez Compendium CE:

 • Dynamiczne reagowanie na potrzeby klientów
 • Stosowania praktyk efektywnego uczenia
 • Rzetelnych treści materiałów szkoleniowych
 • Aktywnych form wsparcia uczestników szkoleń w procesie edukacji
 • Mierzenia i badania efektów uczenia się uczestników szkoleń

 

Jakości kadry szkoleniowej Compendium CE:

 • Szkolenia prowadzone wyłącznie przez autoryzowanych trenerów
 • Trenerzy posiadający wieloletnie doświadczenie merytoryczne i praktyczne podparte certyfikacją
 • Kadra szkoleniowa jest zobligowana do rozwijania i podnoszenia swoich kompetencji

 

Jakości organizacji szkoleń:

 • Komplementarna i rzeczowa obsługa klienta
 • Dostosowanie organizacji szkoleń do potrzeb klientów
 • Ustalony czas trwania oraz program każdej usługi szkoleniowej
 • Zapewnienie przez Compendium CE pełnego zaplecza technicznego do realizacji szkoleń
 • Najwyższej jakości autoryzowane materiały i pomoce szkoleniowe
 • Indywidualne stanowisko pracy dla każdego uczestnika szkoleń

 

Jakości zarządzania:

 • Wdrożony i realizowany system dobrych praktyk
 • Jasny i planowany system działania instytucji
 • Stała dokumentacja i analiza realizowanych usług
 • Działanie zawsze zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.