Czym jest Design Thinking?

czwartek, 09 maj 2019

Design thinking to podejście stosowane w praktycznym i kreatywnym rozwiązywaniu różnych problemów. Opiera się ono w dużej mierze na metodach i procesach, z których korzystają projektanci (stąd nazwa), ale w rzeczywistości ewoluowała z wielu różnych dziedzin - w tym architektury, inżynierii i biznesu. Myślenie projektowe można również zastosować do dowolnego pola – najczęściej stosuje się je jednak do rozwiązywania problemów nietypowych, gdzie nie ma wystarczającej ilości informacji oraz istnieje duża niepewność związana z oczekiwanym rezultatem. Dzięki design thinking opracowywane są nowe koncepcje projektowe (takie jak na przykład nowe produkty czy usługi), które skupiają się głównie na potrzebach odbiorców.

Szkolenie Design Growth

Design thinking określany jest jako metodyka skoncentrowana na człowieku, ponieważ w centrum procesu leżą ludzkie potrzeby, potrzeby użytkownika, zleceniodawcy oraz członków zespołu projektowego. Ich właściwa identyfikacja i uwzględnienie w trakcie pracy pozwala uzyskać satysfakcjonujące rezultaty. Proces ten skupia się przede wszystkim na ludziach, starając się zrozumieć ich potrzeby i opracować skuteczne rozwiązania problemów, z którymi się borykają. To właśnie nazywamy podejściem do rozwiązywania problemów w oparciu o rozwiązania.

Etapy Design Thinking

Każdy proces Design Thinking składa się z kilku etapów. Przejście przez każdy z nich jest niezbędne, aby uzyskać najlepsze rozwiązanie danego problemu.

Jednak proces taki nie zawsze jest procesem liniowym – często zdarza się, że wyniki poszczególnych faz prowadzą do przedefiniowania problemu, rozwiązań itp. i do cofania się do wcześniejszych etapów. W naszej ofercie posiadamy szkolenie Design Thkinking, które opiera się na podejściu Columbian University, zwanym też Designing for Growth, i zawiera 4 fazy:

 1. Co jest? (What is?)
  Faza ta stanowi krytyczny punkt wyjścia w procesie Design Thinking. Pierwszym etapem procesu jest poznanie użytkownika i zrozumienie jego potrzeb i celów oraz tego z czym ma problem i co go frustruje. Na tym etapie przeprowadzane jest też badanie dotyczące oczekiwań zleceniodawcy, np. poprzez analizę łańcucha wartości. Oznacza to obserwowanie i angażowanie ludzi w celu zrozumienia ich na poziomie psychologicznym i emocjonalnym. Podczas tej fazy projektant stara się odłożyć na bok swoje założenia i zebrać prawdziwe informacje o użytkowniku. W trakcie tej fazy musimy także oszacować skuteczność tworzenia wartości dodanej przez nasze nowe pomysły.

 2. Co jeśli? (What if?)
  Dzięki solidnemu zrozumieniu użytkowników i jasnemu określeniu problemu, nadszedł czas, aby rozpocząć pracę nad potencjalnymi rozwiązaniami. W tej fazie procesu Design Thinking dużą rolę odgrywa kreatywność osób uczestniczących w projekcie. Ważne, aby pamiętać, że w tej fazie nie należy krytykować żadnych pomysłów! W tej fazie powinno się stworzyć jak największą ilość potencjalnych rozwiązań. Istnieje wiele różnych rodzajów technik generowania pomysłów, z których mogą korzystać projektanci, poczynając od burzy mózgów i mindmappingu, po bodystorming (scenariusze odgrywania ról) czy technikę 365. Pod koniec tej fazy projektanci zawężają ją do kilku pomysłów, z którymi będą pracować w następnej fazie.

 3. Co jest „łał”? (What is wows?)
  W tym etapie testujemy nasze założenia odnoszące się do wybranych w poprzedniej fazie pomysłów, aby na ich podstawie stworzyć prototyp.  Zadaniem tej fazy jest eksperymentowanie i przekształcanie pomysłów w konkretne rozwiązania. Prototyp to w zasadzie zmieniona wersja produktu, która zawiera potencjalne rozwiązania problemów zidentyfikowanych w poprzednich fazach. Ten krok jest kluczowy dla przetestowania każdego rozwiązania i podkreślenia wszelkich ograniczeń i wad. Na etapie prototypu proponowane rozwiązania mogą zostać zaakceptowane, ulepszone, przeprojektowane lub odrzucone. Teraz też konfrontujemy prototypy z grupami klientów, którzy powinni udzielić odpowiedzi na takie pytania jak to czy produkt spełnia ich oczekiwania, czy rozwiązuje problem w sposób zadowalający itp.

 4. Co działa? (What works?)
  Nadszedł czas na przedstawienie naszego rozwiązania użytkownikom, by mogli wyrazić opinię na jego temat, a przede wszystkim podpowiedzieć jak usprawnić zaprezentowane rozwiązanie. Ten etap to czas testów, które transformują nieszablonowy pomysł w innowację o konkretnej wartości biznesowej i potencjale rynkowym. Dlaczego warto stosować.

Design Thinking na co dzień?

Istnieje wiele korzyści wynikających z zastosowania podejścia Design Thinking - czy to w kontekście biznesowym, edukacyjnym, osobistym czy społecznym.

Przede wszystkim Design Thinking sprzyja kreatywności i innowacyjności. Jako istoty ludzkie polegamy na wiedzy i doświadczeniach, które zgromadziliśmy do tej pory. Tworzymy wzorce i nawyki, które, choć przydatne w pewnych sytuacjach, mogą ograniczać nasz pogląd na rzeczy, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów. Zamiast powtarzać te same wypróbowane i sprawdzone metody, Design Thinking zachęca nas do usuwania narzuconych schematów i rozważania alternatywnych rozwiązań. Cały proces prowadzi do tworzenia nowych założeń i odkrywania nowych rozwiązań i pomysłów, na które nie wpadlibyśmy w tradycyjny sposób.

Myślenie projektowe jest często wymieniane jako dobry środek rozwiązywania problemów - nie jest całkowicie przesiąknięte emocjami i intuicją, ani też nie opiera się całkowicie tylko na analizie, nauce i uzasadnieniu - używa obydwu tych podejść.

Kolejną wielką zaletą Design Thinking jest to, że stawia ludzi na pierwszym miejscu. Skupiając się tak bardzo na empatii, zachęca firmy i organizacje do skupiania się na swoich realnych klientach, czyli konkretnych osobach, które korzystają z ich produktów i usług - co oznacza, że ​​jest dużo bardziej prawdopodobne, że z naszymi rozwiązaniami idealnie trafimy w gusta odbiorców. Dla użytkownika oznacza to lepsze, bardziej przydatne i przemyślane produkty, które faktycznie poprawiają jego życie. Dla firm oznacza to zadowolonych klientów i dobre wyniki finansowe.

Zachęcamy do skorzystania z autoryzowanego szkolenia A4Q (Aliance for Quality Education) pt. Design Thinking Foundation, które wprowadza od podstaw do pracy z tą metodyką.

 

Infografika Design Thinking 4 etapy

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.