Poradnik: jak uzyskać dofinansowanie z KFS w 2021 oraz lista aktualnych naborów

środa, 20 styczeń 2021

AKTUALNY PORADNIK: JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z KFS W 2022 ORAZ LISTA AKTUALNYCH NABORÓW

 

dofinansowanie szkoleń kfs 2021

Ruszył już projekt WSPARCIE 2.0. - obniż cenę szkolenia nawet o 75% !

Sprawdź

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) od roku 2014 prężnie wspiera rozwój pracowników i pracodawców na terenie całej Polski. Środki pochodzące z tego funduszu są ogólnodostępne, więc mogą je pozyskać zarówno przedsiębiorstwa prywatne, fundacje, organy samorządowe jak i wszystkie jednostki z sektora publicznego. Jedynym warunkiem koniecznym jest zatrudnianie minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu. Z roku na rok, środki przeznaczone przez Fundusz Pracy na KFS rosną, a w roku 2021 do wykorzystania będzie prawie 260 milionów złotych. Dzięki środkom KFS można uzyskać dofinansowanie wynoszące 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie wynosi 100%! Dofinansowanie przypadające na jedną osobę może się różnić w zależności od powiatu, lecz z reguły jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, co oznacza że do wykorzystania jest ponad 15 000 złotych na osobę! Rok 2020 bez wątpienia był rokiem trudnym dla wszystkich, pandemia koronawirusa i idący za nią lockdown spowodował pogorszenie sytuacji finansowej wielu firm, lecz dzięki środkom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, można zadbać o rozwój pracowników, znacznie ograniczając przy tym koszty.

Sprawdź też listę aktualnych naborów wniosków o dofinansowanie z KFS w Twoim powiecie na dole tego artykułu lub klikając w przycisk poniżej.

Sprawdź

Krok 1 – Zdobycie informacje o naborze środków z KFS

Dystrybutorem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aby starać się o uzyskanie dofinansowania należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy. Ten krok jest o tyle istotny, że nabory na środki z KFS są bardzo krótkie, z reguły trwają one tylko kilka dni, a przy dużym zainteresowaniu dofinansowaniem nabory odbywają się tylko raz do roku. W większości powiatów nabory ruszą w pierwszym kwartale 2021, na naszej stronie WWW, zamierzamy na bieżąco aktualizować informację o prowadzonych aktualnie naborach, lecz jeśli nie macie czasu śledzić informacji o prowadzonych naborach, a jesteście chętni aby skorzystać ze środków KFS, na tydzień przed planowanym naborem w Twoim powiecie powiadomimy Cię o nim. Wystarczy, że w formularzu pod tym artykułem napiszesz do nas wiadomość: „Bardzo proszę o powiadomienie mnie o naborze wniosków KFS w powiecie ….”

Krok 2 – Wybór pracowników oraz odpowiedniej oferty szkoleniowej

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z oferty Compendium CE. W swojej ofercie posiadamy między innymi autoryzacje takich wiodących producentów jak: Microsoft , Fortinet , The Linux Fundation , Mile2 , F5 Networks , Google Cloud , CompTIA , Aruba , ITIL czy Prince2. Co roku z naszych usług korzysta ponad 3 tysiące profesjonalistów głównie z branży IT. W roku 2020 z naszych usług skorzystały między innymi takie firmy jak: KGHM, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fujitsu, NASK, Capgemini, PKN Orlen i wiele innych.

jak uzyskać dofinansowanie do szkoleń poradnik

 

Krok 3 – Uzupełnienie wniosku oraz złożenie go w terminie do PUP

Gdy już wybierzecie odpowiednie szkolenia, należy złożyć wniosek w wyznaczonym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Aktualny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie na stronie PUPu. Warto pamiętać, że aby ubiegać się o środki KFS należy spełniać warunki o przyznaniu pomocy de minimis oraz jeden z priorytetów KFS na dany rok kalendarzowy. Na rok 2021 wyznaczono 8 priorytetów głównych tzw. „puli ministra” oraz 6 priorytetów Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS.

Priorytety tzw. „puli Ministra” czyli kwota 205 444 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Wnioski o uzyskanie dofinansowania z rezerwy KFS zazwyczaj są prowadzone w osobnym naborze, najczęściej odbywa się to w drugiej połowie roku, w sytuacji gdy są jeszcze dostępne środki.

Załącznik dotyczący programu kształcenia ustawicznego, który jest wymagany przy składaniu wniosku zawsze dostarcza instytucja szkoleniowa, czyli w tym wypadku Compendium CE. Dostarczamy także, pełną dokumentację wymaganą od Instytucji szkolącej przy ubieganiu się o dofinansowanie, gwarantującą w tej kwestii uzyskanie najwyższej ilości punktów. Wnioski można składać zarówno w urzędzie jak i poprzez Internet (pod warunkiem posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego).

Krok 4 – Decyzja urzędu pracy oraz podpisanie niezbędnych dokumentów

Po około 30 dniach powinniście otrzymać decyzje z urzędu o przyznaniu dofinansowania. Czasami ten okres może się jednak wydłużyć. W przypadku pozytywnej decyzji urzędu, konieczne jest podpisanie umowy między wnioskodawcą, a Urzędem Pracy. Środki na kształcenie pracowników z KFS są przekazywane na konto, wskazane we wniosku. Jeśli Urząd Pracy, bądź Wy jako uczestnicy szkolenia tego wymagają, Compendium CE podpisuje także umowę o realizacje szkoleń na które zostały przyznane środki z dofinansowania.

Krok 5 – Realizacja szkoleń oraz dostarczenie dokumentów do PUP po odbytym szkoleniu

Po spełnieniu niezbędnych formalności nadszedł czas realizacji szkolenia. Po odbytym szkoleniu wystawimy fakturę z 14 dniowym okresem płatności, a po jej opłaceniu, należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy niezbędne dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu oraz dokonanie opłaty za szkolenia.

Podsumowanie

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest doskonałym narzędziem do zwiększania kompetencji pracowników oraz dbania o ich rozwój, znacznie ograniczając przy tym koszty. Tylko w roku 2020 ze szkoleń dofinansowanych organizowanych przez Compendium CE, skorzystało ponad 250 osób z całej Polski. W razie jakichkolwiek pytań nasi specjaliści pozostają do dyspozycji pod adresem mailowym: dofinansowaniaIT@compendium.pl

Aktualne nabory KFS w roku 2021:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy już wystartował. W roku 2021 do wykorzystania na szkolenia i rozwój pracowników jest prawie 260 milionów złotych! Poniżej przedstawiamy listę aktualnie prowadzonych naborów w całej Polsce, sprawdź czy w Twoim powiecie jest aktualnie prowadzony nabór wniosków!

Woj. dolnośląskie
Woj. lubelskie
Woj. lubuskie
Woj. łódzkie
Woj. małopolskie
Woj. mazowieckie
Woj. podkarpackie
Woj. pomorskie
Woj. świętokrzyskie
Woj. warmińsko-mazurskie
Woj. wielkopolskie
Woj. zachodniopomorskie

KFS Alert – Zaplanuj swoje szkolenia dofinansowane na rok 2021!
Jeżeli w roku 2021 planujesz skorzystać z oferty Compendium CE i przy okazji uzyskać dofinansowanie przynajmniej w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystaj z naszego Alertu KFS! Na tydzień przed planowanym naborem w Twoim powiecie powiadomimy Cię o nim. Wystarczy, że w formularzu pod tym artykułem napiszesz do nas wiadomość: „Bardzo proszę o powiadomienie mnie o naborze wniosków KFS w powiecie …”

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.