Program certyfikacji Fortinet NSE (aktualizacja z 2023 r.) - Proces recertyfikacji

czwartek, 25 maj 2023

 

Program certyfikacji Fortinet NSE (aktualizacja z 2023 r.) - Proces recertyfikacji

 

Certyfikacja Fortinet NSE do 1 października 2023 r.

Okres ważności certyfikatów Fortinet NSE 1-7 wynosi dwa (2) lata od daty przyznania certyfikatu.

 • Certyfikaty NSE 1 - 3 są odnawiane poprzez pomyślne ukończenie aktualnych wersji kursów na portalu Fortinet Training Institute. Należy pamiętać, że wszelkie kursy lub quizy ukończone wcześniej niż 90 dni przed wygaśnięciem certyfikatu nie będą zaliczane na poczet recertyfikacji.
 • Certyfikaty NSE 4 - 6 można odnowić, przystępując do innego egzaminu lub późniejszych wersji tego samego egzaminu zdanego w celu uzyskania początkowej certyfikacji, dostępnego w Pearson VUE dla poziomu certyfikacji NSE.
 • Certyfikacja NSE 7 jest odnawiana po pomyślnym zdaniu jednego z egzaminów certyfikacyjnych Fortinet NSE 7 w Pearson VUE. Uzyskanie certyfikatu NSE 7 automatycznie poświadcza certyfikaty NSE 4, 5 i 6, jeśli nie wygasły. Nowe certyfikaty są wydawane z okresem ważności certyfikatu NSE 7.
 • Certyfikat NSE 8 ma okres ważności wynoszący trzy (3) lata od daty spełnienia wymagań certyfikacyjnych, jak ogłoszono 31 stycznia 2022 roku. Dotychczasowy okres ważności certyfikatu NSE 8 wynosił dwa (2) lata. Certyfikacja NSE 8 jest odnawiana poprzez pomyślne zdanie najnowszego pisemnego egzaminu Fortinet NSE 8 w Pearson VUE w ciągu sześciu (6) miesięcy przed wygaśnięciem ważności. recertyfikacja NSE 8 automatycznie odnowi wszystkie wcześniej zdobyte certyfikaty NSE, nawet jeśli wygasły. Nowe certyfikaty są wydawane z okresem ważności certyfikatu NSE 8.

 

Daty wygaśnięcia certyfikatu nie można przedłużyć. Egzaminowani powinni ponownie uzyskać certyfikat przed jego wygaśnięciem.

Zapoznaj się ze szczegółami recertyfikacji NSE dla każdego poziomu certyfikacji na stronie Fortinet Training Institute Cybersecurity Certification.

 

Certyfikaty Fortinet NSE od dnia 1 października 2023 r.

Wszystkie certyfikaty mają datę ważności.

 • Wymagane jest ponowne potwierdzenie certyfikatów przed ich wygaśnięciem, aby zachować ich aktywny status.
 • Certyfikaty FCF, FCA, FCP i FCE są aktywne przez dwa lata od ich uzyskania. Certyfikat FCX jest aktywny przez trzy lata.
 • Jeśli Twoja certyfikacja wygasła (nie jest aktywna), musisz ponownie spełnić wszystkie początkowe wymagania certyfikacyjne, aby uzyskać aktywny status. Na przykład:
  • Jeśli Twój FCP z Bezpieczeństwa Sieci wygasł, musisz zdać jeden egzamin podstawowy i jeden egzamin do wyboru w ciągu dwóch lat, aby uzyskać aktywny status.
  • Jeśli twój FCX wygasł, musisz zdać egzamin pisemny i praktyczny w ciągu dwóch lat, aby otrzymać aktywny status.
 • Certyfikat FCX można recertyfikować nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego wygaśnięciem. W przypadku innych certyfikatów można je ponownie certyfikować w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia.
 • Firma Fortinet nie zapewnia przedłużeń. Użytkownik jest odpowiedzialny za terminową recertyfikację.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za śledzenie dat wygaśnięcia. Fortinet wyśle jednak przypomnienia o recertyfikacji na 90, 45 i 5 dni przed datą wygaśnięcia. Wiadomości e-mail są wysyłane na adres zarejestrowany w profilu Fortinet Training Institute.

 

Fortinet NSE 2023 changes professionals

 

Fortinet NSE 2023 changes engineer

 

Wymagania dotyczące recertyfikacji

Jeśli Twoja certyfikacja jest nadal aktywna, skorzystaj z informacji zawartych w poniższej tabeli, aby dowiedzieć się o opcjach recertyfikacji:

 

Fortinet NSE Recertification requirements 2023

 

Cykle certyfikacji

Za każdym razem, gdy certyfikat jest ponownie certyfikowany przez dwa lata, data wygaśnięcia jest przedłużana na przykład o dodatkowe dwa lata od daty spełnienia wymogu ponownej certyfikacji. Na przykład:

 • Uzyskasz certyfikat FCP z Bezpieczeństwa Sieci 1 listopada 2023 roku. Otrzymasz certyfikat z datą wygaśnięcia 1 listopada 2025 roku. Następnie podchodzisz do jednego z egzaminów FCE in Network Security 1 lutego 2025 roku. Nowa data wygaśnięcia certyfikatu FCP z zakresu bezpieczeństwa sieci to teraz 1 lutego 2027 r.
 • Uzyskasz certyfikat FCP z Security Operations 1 grudnia 2023 roku. Otrzymasz certyfikat z datą ważności 1 grudnia 2025 roku. Następnie należy wziąć udział w dwóch kursach do wyboru w ramach tego samego certyfikatu, pierwszy 1 stycznia 2025 roku, a drugi 1 kwietnia 2025 roku. Nowa data wygaśnięcia FCP z Security Operations to teraz 1 kwietnia 2027 roku.

 

W przypadku recertyfikacji certyfikatu FCX jego data wygaśnięcia jest przedłużana o kolejne trzy lata od daty początkowego wygaśnięcia, a nie od daty zdania egzaminu recertyfikacyjnego. Dodatkowo, wszystkie inne certyfikaty Fortinet, które są nadal aktywne, są recertyfikowane z nową datą wygaśnięcia, która będzie zgodna z nową datą wygaśnięcia certyfikatu FCX. Na przykład, posiadasz następujące certyfikaty Fortinet z następującymi datami wygaśnięcia:

 • 1. FCE in Network Security. Data wygaśnięcia: 10 czerwca 2024
 • 2. FCP in Network Security. Data wygaśnięcia: 10 czerwca 2024
 • 3. FCA in Cybersecurity. Data wygaśnięcia: 9 marca 2024
 • 4. FCF in Cybersecurity. Data wygaśnięcia: 4 marca 2024

 

Jeśli uzyskasz certyfikat FCX, zdając najpierw egzamin pisemny, a następnie egzamin praktyczny 10 stycznia 2025 r., będą to nowe daty wygaśnięcia wszystkich Twoich certyfikatów:

 • 1. FCX in Cybersecurity. Data wygaśnięcia: 10 stycznia 2028
 • 2. FCE in Network Security. Data wygaśnięcia: 10 stycznia 2028
 • 3. FCP in Network Security. Data wygaśnięcia: 10 stycznia 2028
 • 4. FCA in Cybersecurity. Data wygaśnięcia: 10 stycznia 2028
 • 5. FCF in Cybersecurity. Data wygaśnięcia: 10 stycznia 2028

 

W przypadku późniejszego ponownego uzyskania certyfikatu FCX poprzez zdanie egzaminu pisemnego w dniu 20 listopada 2027 r., wszystkie posiadane certyfikaty będą miały nowe daty wygaśnięcia:

 • 1. FCX in Cybersecurity. Data wygaśnięcia: 10 styczna 2031 (trzy lata po pierwotnej dacie wygaśnięcia
 • 2. FCE in Network Security. Data wygaśnięcia: 10 styczna 2031
 • 3. FCP in Network Security. Data wygaśnięcia: 10 styczna 2031
 • 4. FCA in Cybersecurity. Data wygaśnięcia: 10 styczna 2031
 • 5. FCF in Cybersecurity. Data wygaśnięcia: 10 styczna 2031
Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.