Regulamin uczestnictwa w egzaminach Pearson VUE

środa, 23 sierpień 2006

Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE

Lokalizacje

Kraków, ul. Tatarska 5
Warszawa, ul. Bielska 17
Egzaminy można zdawać w dni robocze w godzinach 10 - 16.

Wymagania wstępne

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami producenta na stronie www.pearsonvue.com

Zgłoszenia

*Compendium CE nie prowadzi rejestracji na egzaminy Pearson VUE. Rejestracji należy dokonać przez dedykowaną stronę Pearson VUE, wybierając odpowiedniego producenta egzaminu.

  • Egzaminy można zamawiać nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia sesji (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Compendium CE Sp. z o.o.). Istnieje możliwość zdawania dowolnej liczby egzaminów w tym samym dniu.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie przed jego rozpoczęciem całości opłaty przelewem na konto Compendium (Numer konta PLN: 20 1600 1462 1853 6451 3000 0001).
  • Egzaminy można odwoływać lub dowolnie zmieniać ich daty i godziny, nie później jednak, niż 24 godziny przed zgłoszonym wcześniej terminem i godziną ich rozpoczęcia (o ile producent nie zastrzeże inaczej).
  • Egzamin należy zrealizować we wskazanym w zamówieniu dniu. W przypadku nie przystąpienia do niego i nie odwołania w wyznaczonym terminie firma zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia całości zapłaty za wszystkie niezrealizowane a zamówione przez nią w tym dniu egzaminy.

 

Rejestracja

  • Otwórz dedykowaną stronę Pearson VUE
  • Wpisz nazwę odpowiedniego producenta egzaminu
  • Zarejestruj się lub zaloguj jeśli posiadasz konto Pearson VUE
  • Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie

 

Przebieg egzaminu

Sesja rozpoczyna się po podaniu przez zdającego imienia, nazwiska, przedstawieniu dwóch dokumentów identyfikacyjnych i złożeniu podpisu zgodnego z dokumentami. Można się legitymować dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy, legitymacją studencką, książeczką wojskową. Każdy zdający ma przygotowane oddzielne stanowisko komputerowe. Egzaminy przeprowadzane są w formie testów wyboru w wyznaczonym przez danego producenta czasie (od 60 - 180 minut). Pytania mają różny stopień trudności i oceniają wiadomości teoretyczne i praktyczne.

Wyniki

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania (lub upływie przewidzianego limitu czasu) aplikacja z rozwiązanym testem jest sprawdzana i oceniana przez program testujący. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej dla wszystkich uczestników osoba zdająca otrzymuje wydruk z potwierdzeniem przystąpienia do egzaminu z wynikiem uzyskanym w czasie testu. W tym samym dniu wyniki testów są automatycznie przesyłane do firmy zajmującej się certyfikacją. Po 2-4 tygodniach od pozytywnego zakończenia danej ścieżki egzaminacyjnej uczestnik otrzymuje pocztą imienny dyplom potwierdzający uzyskanie danego certyfikatu.

Cennik

Cennik egzaminów dostępny jest w Compendium CE Sp. z o.o.:
- telefonicznie 12 29 84 777
- e-mailem compendium@compendium.pl

Przy kalkulacji cen sprzedaży egzaminów stosujemy kurs sprzedaży Banku BNP Paribas oraz doliczamy opłatę w wysokości 2% ceny sprzedaży egzaminu, na pokrycie kosztów zakupu.

Informacje dodatkowe

Większość testów dostępna jest w języku angielskim. Niektóre testy można zdawać w innych językach zachodnich jak niemiecki, hiszpański, francuski oraz w języku polskim. W przypadku obcojęzycznej wersji egzaminu, jego czas trwania może zostać przedłużony o 30 minut.

Formularz kontaktowy

Masz pytania odnośnie egzaminów? Napisz do nas!* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.