Regulamin uczestnictwa w egzaminach Pearson VUE

środa, 23 sierpień 2006

pearson vue test center

Lokalizacje

Kraków, ul. Tatarska 5
Warszawa, ul. Bielska 17
Egzaminy można zdawać w dni robocze w godzinach 10 - 16.

Wymagania wstępne

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami producenta na stronie www.pearsonvue.com

Zgłoszenia

  • Zgłoszenia na egzaminy przyjmujemy jedynie na dokładnie wypełnionej karcie zgłoszeniowej (link poniżej), przesłanej w formie pliku lub skanu drogą elektroniczną na adres egzaminy@compendium.pl
  • Egzaminy można zamawiać nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia sesji (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Compendium CE Sp. z o.o.). Istnieje możliwość zdawania dowolnej liczby egzaminów w tym samym dniu.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie przed jego rozpoczęciem całości opłaty przelewem na konto Compendium (Numer konta PLN: 74 1060 0076 0000 3210 0022 6028).
  • Egzaminy można odwoływać lub dowolnie zmieniać ich daty i godziny, nie później jednak, niż 24 godziny przed zgłoszonym wcześniej terminem i godziną ich rozpoczęcia (o ile producent nie zastrzeże inaczej).
  • Egzamin należy zrealizować we wskazanym w zamówieniu dniu. W przypadku nie przystąpienia do niego i nie odwołania w wyznaczonym terminie firma zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia całości zapłaty za wszystkie niezrealizowane a zamówione przez nią w tym dniu egzaminy.

Formularz zgłoszeniowy

Przebieg egzaminu

Sesja rozpoczyna się po podaniu przez zdającego imienia, nazwiska, przedstawieniu dwóch dokumentów identyfikacyjnych i złożeniu podpisu zgodnego z dokumentami. Można się legitymować dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy, legitymacją studencką, książeczką wojskową. Każdy zdający ma przygotowane oddzielne stanowisko komputerowe. Egzaminy przeprowadzane są w formie testów wyboru w wyznaczonym przez danego producenta czasie (od 60 - 180 minut). Pytania mają różny stopień trudności i oceniają wiadomości teoretyczne i praktyczne.

Wyniki

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania (lub upływie przewidzianego limitu czasu) aplikacja z rozwiązanym testem jest sprawdzana i oceniana przez program testujący. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej dla wszystkich uczestników osoba zdająca otrzymuje wydruk z potwierdzeniem przystąpienia do egzaminu z wynikiem uzyskanym w czasie testu. W tym samym dniu wyniki testów są automatycznie przesyłane do firmy zajmującej się certyfikacją. Po 2-4 tygodniach od pozytywnego zakończenia danej ścieżki egzaminacyjnej uczestnik otrzymuje pocztą imienny dyplom potwierdzający uzyskanie danego certyfikatu.

Cennik

Cennik egzaminów dostępny jest w Compendium CE Sp. z o.o.:
- telefonicznie 12 29 84 777
- e-mailem compendium@compendium.pl

Przy kalkulacji cen egzaminów stosujemy stały kurs walut: 4,00 PLN za 1 USD oraz 4,50 PLN za 1 EUR.

Informacje dodatkowe

Większość testów dostępna jest w języku angielskim. Niektóre testy można zdawać w innych językach zachodnich jak niemiecki, hiszpański, francuski oraz w języku polskim. W przypadku obcojęzycznej wersji egzaminu, jego czas trwania może zostać przedłużony o 30 minut.

Masz pytania odnośnie egzaminów? Napisz do nas!* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.