PROMOCJA

Gwarantowane terminy szkoleń Microsoftowych

Gwarantowane terminy szkoleń Microsoft

Zapoznaj się z gwarantowanymi terminamu szkoleń Microsoft!

Wykorzystanie całego potencjału, jaki mają w sobie szkolenia autoryzowane wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego tak ważna jest realizacja wybranego kursu w terminie.

Compendium CE gwarantuje, że następujące szkolenia odbędą się we wskazanych poniżej terminach:

 

MTA: szkolenia podstawowe Microsoft
Microsoft Bezpieczeństwo
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft SQL Server 2016
Microsoft SQL Server 2014
Microsoft SharePoint 2016
Microsoft SharePoint 2013
Microsoft SharePoint 2010
Microsoft Visual Studio 2012/Visual Studio 2013
Microsoft Windows PowerShell
Microsoft Windows 10
Microsoft Azure
Microsoft System Center 2016
Microsoft System Center 2012
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2013
Skype for Business 2015

Terminy gwarantowane po raz pierwszy zaprezentowaliśmy dziesięc lat temu. Stałe i przejrzyste zasady promocji oraz jej efektywność powodują, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych promocji dla szkoleń autoryzowanych Microsoft.

Szczegółowy regulamin promocji:

   1. Organizatorem Promocji jest Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Tatarskiej 5.
   2. Każdej osobie prywatnej lub firmie, która wykupi dowolne ze szkoleń objętych Promocją Compendium Centrum Edukacyjne gwarantuje realizację wybranego terminu.
   3. W przypadku odwołania szkolenia przez Compendium CE  z przyczyn losowych lub w sytuacji wskazanej w pkt 7, uczestnicy w ramach rekompensaty otrzymują 10 proc. upustu od ceny uzgodnionej dla pierwszego terminu. Upust realizowany będzie przy zakupie tego samego szkolenia w kolejno odbywającym się terminie.
   4. Promocją objęte są autoryzowane szkolenia Microsoft, które znajdują się na liście terminów gwarantowanych.
   5. Zgłoszenia na szkolenia w terminach gwarantowanych należy dokonać najpóźniej 14 dni przed terminem szkolenia. W przypadku zgłoszenia na szkolenie w okresie krótszym niż 14 dni prosimy o kontakt z Działem Handlowym: tel. +48 12 29 84 777.
   6. Compendium CE zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w przypadku braku zgłoszeń w ilości minimum 3 osób na dane szkolenie.
   7. Promocja trwa od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 i dotyczy autoryzowanych szkoleń Microsoft odbywających się we wskazanych terminach gwarantowanych.
   8. Promocji "Terminy Gwarantowane" nie można łączyć z innymi promocjami i upustami chyba, że regulamin innych promocji stanowi inaczej.
   9. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane pisemnie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT za odbyte szkolenie pod adresem siedziby firmy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia.
   10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Compendium Centrum Edukacyjnego Sp. z o.o. oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.