Gwarantowane terminy szkoleń Microsoftowych

wtorek, 03 styczeń 2017

Gwarantowane terminy szkoleń Microsoft

Zapoznaj się z gwarantowanymi terminamu szkoleń Microsoft!

Wykorzystanie całego potencjału, jaki mają w sobie szkolenia autoryzowane wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego tak ważna jest realizacja wybranego kursu w terminie.

Compendium CE gwarantuje, że następujące szkolenia odbędą się we wskazanych poniżej terminach:

 

Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft SQL Server 2014
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows PowerShell
Microsoft Azure
MTA: szkolenia podstawowe Microsoft

Terminy gwarantowane po raz pierwszy zaprezentowaliśmy dziesięc lat temu. Stałe i przejrzyste zasady promocji oraz jej efektywność powodują, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych promocji dla szkoleń autoryzowanych Microsoft.

Szczegółowy regulamin promocji:

   1. Organizatorem Promocji jest Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Tatarskiej 5.
   2. Każdej osobie prywatnej lub firmie, która wykupi dowolne ze szkoleń objętych Promocją Compendium Centrum Edukacyjne gwarantuje realizację wybranego terminu.
   3. W przypadku odwołania szkolenia przez Compendium CE  z przyczyn losowych lub w sytuacji wskazanej w pkt 7, uczestnicy w ramach rekompensaty otrzymują 10 proc. upustu od ceny uzgodnionej dla pierwszego terminu. Upust realizowany będzie przy zakupie tego samego szkolenia w kolejno odbywającym się terminie.
   4. Promocją objęte są autoryzowane szkolenia Microsoft, które znajdują się na liście terminów gwarantowanych.
   5. Zgłoszenia na szkolenia w terminach gwarantowanych należy dokonać najpóźniej 14 dni przed terminem szkolenia. W przypadku zgłoszenia na szkolenie w okresie krótszym niż 14 dni prosimy o kontakt z Działem Handlowym: tel. +48 12 29 84 777.
   6. Compendium CE zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w przypadku braku zgłoszeń w ilości minimum 3 osób na dane szkolenie.
   7. Promocja trwa od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 i dotyczy autoryzowanych szkoleń Microsoft odbywających się we wskazanych terminach gwarantowanych.
   8. Promocji "Terminy Gwarantowane" nie można łączyć z innymi promocjami i upustami chyba, że regulamin innych promocji stanowi inaczej.
   9. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane pisemnie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT za odbyte szkolenie pod adresem siedziby firmy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia.
   10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Compendium Centrum Edukacyjnego Sp. z o.o. oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane