Projekt szkoleń dofinansowanych dla Małopolski "Kierunek Kariera"

czwartek, 13 kwiecień 2017

„Kierunek Kariera” jest to pierwszy współfinansowany projekt prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2017 roku. W jego ramach Uczestnicy mogą przejść profesjonalny Bilans Kariery, który jest de facto specjalistyczną usługą doradczą pozwalająca na podsumowanie dorobku zawodowego, doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności.

szkolenia dofinansowane

Oprócz Bilansu Kariery uczestnicy projektu otrzymają również współfinansowane bony szkoleniowe dające możliwość podniesienia kompetencji poprzez udział w szkoleniach informatycznych z zakresu:

 • Kompetencji cyfrowych (SZKOLENIA INFORMATYCZNE) - szkolenia prowadzące m.in. do nabycia kompetencji z zakresu: przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania treści; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; tworzenia treści w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych; programowania; obsługi specjalistycznych programów.
 • Innych kompetencji, z wyłączeniem zawodowych, dla których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia ogólnie uznanym certyfikatem, w tym:
 • Zarządzanie projektami - np. Prince2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PMI, PMP, PMBOK, IPMA, CAMP – Certyfied Assosiate in Project Management, Certyfikat AgilePM Foudation i AgilePM Practitioner;
 • kursy kompetencji ogólnych;
 • kurs prawa jazdy kat. A, A1, B i B1;
 • Języków obcych - szkolenia obejmujące języki obce (poza zawodowymi), w tym język polski dla obcokrajowców, realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzane ogólnie uznanym certyfikatem.

Finansowanie ze środków WUP Kraków również można zdobyć na egzaminy (usługi potwierdzania kompetencji) mające na celu uzyskanie certyfikatu.

Warunki udziału w projekcie:

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • są osobami pracującymi;
 • mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego;
 • ukończyły 25 lat i posiadają niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego;
 • liceum/technikum (obejmującym maksymalnie egzamin maturalny) lub mają więcej niż 50 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia.

Uczestnikami Projektu mogą być także osoby pracujące w wieku 18 – 25 lat o niskich kwalifikacjach, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego. Kierunek Kariera swym zakresem ma objąć 23 000 osób. Już teraz zgłoszonych jest przeszło 1 600 uczestników.

Współfinansowanie:

Każdy Uczestnik może otrzymać 180 bonów o wartości 2700,00 zł, co w przypadku szkoleń:

 • językowych odpowiada 180 godzinom dydaktycznym usługi (1h dydaktyczna = 1 bon, o wartości maksymalnie 15 zł);
 • szkoleń informatycznych i kursów prawa jazdy odpowiada 90 godzinom dydaktycznym usługi (1h dydaktyczna = 2 bony, o łącznej wartości maksymalnie 30 zł);
 • z zakresu zarządzania projektami odpowiada 60 godzinom dydaktycznym usługi (1h dydaktyczna = 3 bony, o wartości maksymalnie 45 zł).

Zakup bonu finansowany jest w 87% ze środków publicznych oraz w 13% ze środków prywatnych (wkład własny Uczestnika). Uczestnik ma również możliwość dopłaty ze środków własnych do usług i szkoleń przewyższających ceną współfinansowanie wynikające z bonów.

Jak uzyskać dofinansowanie szkoleń w projekcie "Kierunek Kariera"?

 

Przydatne dokumenty:

 • Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera"
 • Oświadczenie uczestnika projektu
Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.