Projekt szkoleń dofinansowanych dla Małopolski "Kierunek Kariera"

czwartek, 13 kwiecień 2017

„Kierunek Kariera” jest to pierwszy współfinansowany projekt prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2017 roku. W jego ramach Uczestnicy mogą przejść profesjonalny Bilans Kariery, który jest de facto specjalistyczną usługą doradczą pozwalająca na podsumowanie dorobku zawodowego, doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności.

szkolenia dofinansowane

Oprócz Bilansu Kariery uczestnicy projektu otrzymają również współfinansowane bony szkoleniowe dające możliwość podniesienia kompetencji poprzez udział w szkoleniach informatycznych z zakresu:

  • Kompetencji cyfrowych (SZKOLENIA INFORMATYCZNE) - szkolenia prowadzące m.in. do nabycia kompetencji z zakresu: przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania treści; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; tworzenia treści w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych; programowania; obsługi specjalistycznych programów.
  • Innych kompetencji, z wyłączeniem zawodowych, dla których możliwe jest uzyskanie potwierdzenia ogólnie uznanym certyfikatem, w tym:

Finansowanie ze środków WUP Kraków również można zdobyć na egzaminy (usługi potwierdzania kompetencji) mające na celu uzyskanie certyfikatu.

Warunki udziału w projekcie:

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:

  • są osobami pracującymi;
  • mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego;
  • ukończyły 25 lat i posiadają niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego;
  • liceum/technikum (obejmującym maksymalnie egzamin maturalny) lub mają więcej niż 50 lat, niezależnie od poziomu wykształcenia.

Uczestnikami Projektu mogą być także osoby pracujące w wieku 18 – 25 lat o niskich kwalifikacjach, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego. Kierunek Kariera swym zakresem ma objąć 23 000 osób. Już teraz zgłoszonych jest przeszło 1 600 uczestników.

Współfinansowanie:

Każdy Uczestnik może otrzymać 180 bonów o wartości 2700,00 zł, co w przypadku szkoleń:

  • językowych odpowiada 180 godzinom dydaktycznym usługi (1h dydaktyczna = 1 bon, o wartości maksymalnie 15 zł);
  • szkoleń informatycznych i kursów prawa jazdy odpowiada 90 godzinom dydaktycznym usługi (1h dydaktyczna = 2 bony, o łącznej wartości maksymalnie 30 zł);
  • z zakresu zarządzania projektami odpowiada 60 godzinom dydaktycznym usługi (1h dydaktyczna = 3 bony, o wartości maksymalnie 45 zł).

Zakup bonu finansowany jest w 87% ze środków publicznych oraz w 13% ze środków prywatnych (wkład własny Uczestnika). Uczestnik ma również możliwość dopłaty ze środków własnych do usług i szkoleń przewyższających ceną współfinansowanie wynikające z bonów.

Jak uzyskać dofinansowanie szkoleń w projekcie "Kierunek Kariera"?

 

Przydatne dokumenty do pobrania:

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.