Szkolenia PRINCE2®

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: P2-P

Szkolenie + egzamin w cenie

Celem szkolenia PRINCE2® Practitioner jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikacyjnego weryfikującego czy kandydat ma wystarczające umiejętności do zastosowania i dostosowania metody zarządzania projektami PRINCE2 w praktyce. Kandydat, który może się pochwalić zdobytym certyfikatem poziomu Practitioner przy odpowiednim ukierunkowaniu może rozpocząć wprowadzanie metodyki PRINCE2® do rzeczywistych projektów, ale też trzeba pamiętać, że może jeszcze nie być wystarczająco doświadczony, aby poradzić sobie odpowiednio w każdej sytuacji. Indywidualne doświadczenie każdego z uczestników, złożoność projektu oraz wsparcie udzielane mu przy wdrażaniu metodyki PRINCE2® w jego środowisku pracy są tymi czynnikami, które decydują o tym co Practitioner może osiągnąć.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia powinien móc zastosować i w pełni rozumieć, jak skutecznie zastosować metodykę PRINCE2® w projekcie realizowanym w środowisku własnej organizacji. W szczególności powinien rozumieć jak:

 • Stosować zasady PRINCE2 w praktyce.
 • Stosować i dopasowywać odpowiednie aspekty tematów PRINCE2 w praktyce.
 • Stosować i dopasowywać odpowiednie aspekty procesów PRINCE2 w praktyce.

Grupa docelowa

 • Kierownicy Projektów i początkujący Kierownicy Projektów.
 • Inni kluczowi pracownicy zaangażowani w przygotowanie, inicjowanie i realizację projektów, w tym: członkowie komitetów sterujących, kierownicy zespołów, osoby nadzorujące projekt, członkowie wsparcia projektu, właściciele ryzyka, interesariusze oraz pozostały personel współpracujący z zespołem projektowym.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Analiza zastosowania zasad PRINCE2 w kontekście:
  • ciągłej zasadności biznesowej
  • korzystania z doświadczeń
  • zdefiniowanych ról i obowiązków
  • zarządzania etapowego
  • zarządzania z wykorzystaniem tolerancji
  • koncentracji na produktach
  • dostosowania do warunków projektu
 2. Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Uzasadnienie Biznesowe
 3. Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Organizacja
 4. Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Jakość
 5. Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Plany
 6. Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Ryzyko
 7. Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Zmiana
 8. Stosowanie wymagań PRINCE2 dla tematu Postępy
 9. Wykonywanie działań związanych z przygotowaniem projektu
 10. Wykonywanie działań związanych z zarządzaniem strategicznym projektu
 11. Wykonywanie działań związanych z inicjowaniem projektu
 12. Wykonywanie działań związanych ze sterowaniem etapem
 13. Wykonywanie działań związanych z zarządzaniem dostarczaniem produktów
 14. Wykonywanie działań związanych z zarządzaniem końcem etapu
 15. Wykonywanie działań związanych z zamykaniem projektu
 16. Sesja egzaminacyjna
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Udział w szkoleniu PRINCE2® Foundation lub posiadanie odpowiadającej mu wiedzy. W przypadku przystępowania do egzaminu certyfikacyjnego PRINCE2® Practitioner wymagane jest wcześniejsze posiadanie certyfikacji PRINCE2® Foundation 2009 lub 2017 lub dowolnej uznawanej certyfikacji PMI/IPMA.

Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Kurs PRINCE2® Practitioner przygotowuje do egzaminu, którego zaliczenie prowadzi do uzyskania certyfikatu PRINCE2® Practitioner.

Egzamin PRINCE2® Practitioner:

 • Przed przystąpieniem do tego egzaminu jest wymagane wcześniejsze zdobycie certyfikacji PRINCE2® Foundation 2009 lub 2017 lub dowolnej uznawanej certyfikacji PMI/IPMA.
 • Jest egzaminem wielokrotnego wyboru i składa się z 68 pytań
 • Czas trwania egzaminu to maksymalnie 150 minut
 • Udział w akredytowanym szkoleniu PRINCE2® Practitioner jest wymagany przed przystąpieniem do tego egzaminu.
 • Egzamin jest nadzorowany
 • Jest to egzamin typu “otwarta książka”,  podczas egzaminu można korzystać z oficjalnego podręcznika PRINCE2® Practitioner – aktualizacja 2017
 • Próg zdawalności to 55% czyli należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 38 pytań
Prowadzący

Autoryzowany trener PEOPLECERT.

Informacje dodatkowe

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Wszystkie szkolenia PRINCE2®
Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie projektami

Szkolenia Biznesowe

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 1750 PLN NETTO

 

Najbliższe szkolenia PRINCE2®

Harmonogram szkoleń
PRINCE2®