PROMOCJA

Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 2018

szkolenia dofinansowane z KFS 2018Choć do końca 2017 roku pozostały jeszcze niespełna dwa miesiące, już teraz warto zainteresować się możliwościami rozwoju osobistego poprzez szkolenia IT Compendium CE współfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku. Każdy pracodawca będzie mógł uzyskać dofinansowania na poziomie do około 12 766 PLN na każdego uczestnika szkolenia!

UWAGA: Każde ze szkoleń dostępnych w ofercie Compendium CE może zostać objęte dofinansowaniem KFS 2018! Wystarczy tylko je wybrać zgodnie z własnymi potrzebami z naszego portfolio szkoleń, w którym znajduje się ponad 1000 kursów! Nasi doradcy w każdej chwili służą pomocą w doborze szkoleń.

szkolenia dofinansowane z KFS 2018

Dlaczego wybrać Compendium CE dla kursów dofinansowanych z KFS 2018?

 • ponad 17 letnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych (od roku 2000)
 • bogate doświadczenie w realizacji szkoleń dofinansowanych KFS
 • tylko w 2017 roku nasi Klienci złożyli wnioski o dofinansowanie KFS na ponad 150 szkoleń z naszej oferty
 • nasze kursy zawsze kończą się wydaniem certyfikatu, potwierdzającego ukończenie szkolenia
 • posiadamy aktywny wpis do Bazy Usług Rozwojowych
 • nasze usługi objęte są znakiem jakości Małopolskie Standardy Usług Szkoleniowych (MSUES)
 • posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, który stanowi podstawę do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

Kto może otrzymać dofinansowanie na szkolenia z KFS 2018?

Z dofinansowania do szkoleń może skorzystać każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę).

UWAGA: Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Wielkość dofinansowania dla przedsiębiorców z funduszy KFS 2018

W 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na poziomie:
 • 80% kosztów szkolenia (kształcenia ustawicznego), ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100% kosztów szkolenia (kształcenia ustawicznego) w przypadku mikroprzedsiębiorstw (czyli firm zatrudniających do 10 osób) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2017 roku w Polsce wyniosło 4255,59 zł.

Co obejmuje dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku?

Fundusze z KFS przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na:

 • szkolenia, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym

 

Priorytety KFS 2018:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Priorytety rezerwy KFS:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (w tym również w zawodach z branży IT, które już od lat są na liście zawodów deficytowych)
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

Rekrutacja, czyli jak skorzystać z dofinansowania do szkoleń ze środków KFS 2018?

Rekrutacja, jak i wzory wniosków o dofinansowanie KFS 2018 zostaną przedstawione i ogłoszone indywidulanie przez Urzędy Pracy w pierwszych miesiącach 2018 roku. Gdy tylko projekt wejdzie w fazę realizacji na naszej stronie odnajdziecie Państwo wszelkie informacje o terminach składania wniosków.

Zobacz naszą ofertę szkoleniową i skomponuj swoją własną ścieżkę szkoleniową!

Oferta szkoleń Compendium CE

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z naszymi doradcami,
którzy pomogą wypełnić wniosek i wybrać odpowiednie szkolenia
dla Ciebie i Twoich pracowników.

Zadzwoń!
tel.: (12) 29 84 777
mail: szkolenia@compendium.pl

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.