PRINCE2 w nowej wersji 2017 - szkolenia już dostępne w Compendium CE

środa, 14 luty 2018

PRINCE2, metoda skutecznego zarzadzania projektami ma za sobą dość długą historię rozwoju. Nazwa PRINCE2 pojawiła się w 1996 jako następca metody PRINCE mającej swe korzenie jeszcze w latach ’80 XX wieku. Od tego czasu PRINCE2 przeszedł ewolucyjny rozwój znaczony latami 2005 i 2009. Wersja PRINCE2 2009, bardzo popularna na polskim rynku służyła wielu organizacjom (i będzie służyć nadal) - doczekała się aktualizacji w maju 2017 troku. Wtedy to pojawiła się wersja PRINCE2 2017.

Szkolenia PRINCE2 w wersji 2017

 

Czym więc jest PRINCE2 2017?

Jest ewolucją dobrze ugruntowanej, sprawdzonej, uniwersalnej i elastycznej metody zarządzania projektami. Uwzględnia uwagi zgłaszane przez społeczność użytkowników, trenerów i organizacji szkoleniowych dotyczących praktycznego zastosowania metody. Główny nacisk położono na element dostosowania do konkretnego środowiska i projektu.

Co się zmieniło w porównaniu z PRINCE2 2009?

Niezmienione pozostały główne elementy budujące sprawdzoną, solidną strukturę metody PRINCE2 czyli Pryncypia, Procesy, Tematy. W nowym wydaniu podręcznika (Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition) zmienione zostały rozdziały dotyczące tematów; położono nacisk na łatwość przyswajania treści oraz uzupełniono o nowe treści dotyczące dostosowania metody do warunków projektu. To właśnie praktyczna realizacja pryncypium dostosowania jest największą zmianą w PRINCE2 2017. Dodano praktyczne wskazówki i przykłady dotyczące dostawania oraz minimalne wymagania dla użycia elementów metody zapewniające efektywne zarządzanie projektem.

Zmianie uległ też język i w drobnym stopniu terminologia. Wersja 2017 jest napisana prostszym językiem i dzięki temu powinna być łatwiejsza w czytaniu i rozumieniu.

Zmieniły się też egzaminy.

Jak wyglądają teraz egzaminy?

W dalszym ciągu mamy 2 poziomy egzaminów: Prince2 Foundation (podstawowy) i Prince2 Practitioner (zaawansowany).

Egzamin Foundation został skrócony do 60 pytań (dotychczas było 75). Zachowany został czas egzaminu i w dalszym ciągu jest to 60 minut. Zmienił się też poziom wymagany do uzyskania pozytywnego rezultatu egzaminu – 33 z 60 punktów (czyli 55% zamiast dotychczasowych 50%). W prowadzono też korekty do formy pytań, zredukowano ilość pytań typu „uzupełnij brakujące słowo” i usunięto pytania „negatywne” (typu: „które z poniższych NIE jest elementem procesu”).

W egzaminie Practitioner również zredukowano możliwą do uzyskania ilość punktów – teraz można uzyskać 68 (było 80), redukcji uległa ilość dodatkowych informacji dotyczących scenariusza potrzebnych, aby udzielić odpowiedzi na niektóre pytania. Usunięto też najtrudniejszy rodzaj pytań „twierdzenie-przyczyna” Czas na egzamin Practitioner pozostał bez zmian i wynosi 2,5 godziny. Poziom wymagany do zdania egzaminu to 38 punktów na 68 możliwych.

Co zmiana oznacza dla posiadaczy certyfikatów PRINCE2 2009?

Dotychczasowe certyfikaty zachowują swą ważność. Certyfikat Foundation jest ważny bezterminowo. Posiadając certyfikat Foundation można przystąpić do egzaminu Practitioner we wersji 2017.

Certyfikaty Practitioner dla wersji 2009 są ważne 5 lat od daty zdania egzaminu. Dopiero kiedy wygasają i chcemy przedłużyć certyfikację trzeba zdać egzamin Practitioner Re-registration.

PRINCE2 2017, a sprawa polska

Obecnie podręcznik, kursy i egzaminy w wersji 2017 są dostępne jedynie po angielsku i w tym języku nie ma już (od 1 stycznia 2018) możliwości zdawania egzaminów w wersji 2009. Polskie tłumaczenie jest w trakcie przygotowywania. W związku z tym egzaminy po polsku są dostępne tylko w wersji 2009. Planowany termin wydania podręcznika po polsku to 12 lipca 2018, a egzaminy pojawią się 31 lipca 2019. Egzaminy po polsku w wersji 2009 będzie można zdawać do końca marca 2019. Po tej dacie już tylko w wersji 2017. Szkolenia i egzaminy Prince2 w wersji 2017 są już dostępne w Compendium CE!

Zachęcamy też do obejrzenia oficjalnego webinarium, opisującego zmiany w wersji PRINCE2 2017:

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.