KFS 2020 - rekordowa kwota dofinansowania na szkolenia!

środa, 20 listopad 2019

Wciąż realizujemy szkolenia finansowane z funduszy KFS w trybie zdalnym! Jeżeli zostały Ci przyznane środki na szkolenia skontaktuj się z nami!

W 2020 roku na funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono ponad 246 milionów złotych! To ponad 18 milionów więcej niż w roku ubiegłym. Warto dodać, że fundusze KFS pozwalają uzyskać dofinansowanie na dowolne ze szkoleń ofertowanych przez Compendium CE.

Każdy przedsiębiorca spełniający wymagania KFS będzie mógł zdobyć dofinansowanie dla siebie i swoich pracowników na poziomie od 80% do nawet 100% całkowitej wartości szkolenia. Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z niego skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski (z wykluczeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Indywidulana kwota przypadająca na uczestnika to około 14 000 PLN, co pozwala zrealizować nawet kilka szkoleń.

szkolenia dofinansowane kfs

Dlaczego warto realizować szkolenia z dofinansowania KFS w Compendium CE:

 • mamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych z zakresu IT
 • tylko w samym 2019 roku ponad 150 osób zrealizowało z sukcesem szkolenia współfinansowane z środków KFS w Compendium CE
 • posiadamy ponad 30 autoryzacji najważniejszych dostawców produktów szkoleniowych i certyfikujących na świecie z zakresu IT jak i biznesu
 • posiadamy znak jakości usług szkoleniowych MSUES
 • posiadamy aktywny wpis do Rejestru Instytucji szkoleniowych prowadzony przez Urząd Pracy
 • posiadamy aktywny wpis do Bazy Usług Rozwojowych

 

Sposób rozdysponowania środków jest uzależniony od tzw. priorytetów:

 

Priorytety KFS 2020:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

 

Rozdysponowaniem  środków KFS zajmować się będą lokalne Urzędy Pracy, tam też należy początkiem 2020 r. spodziewać się publikacji wniosków zgłoszeniowych oraz dat rekrutacji.

Na naszych stronach będziemy również będziemy informować o kolejnych rozpoczętych i aktywnych rekrutacjach KFS 2020.

 

 

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.